Učimo o Islamu

Sura En-Nasr

Sura An-Nasr (Pomoć)

Sura An-Nasr (arapski: سورة النصر‎‎; bosanski: Pomoć) jest 110. sura u Kur’anu. Ima 3 ajeta, 30 riječi i 77 harfova. Pored ovog imena spominje se i ime “Oproštajna sura”. Objavljena za vrijeme Oproštajnog hadža.
Sura En-Nasr je posljednja objavljena sura u cjelini.

Poslije njene objave Poslanik a.s. je živio još dva mjeseca. Ajeti ove sure objavljeni su za vrijeme oslobođenja Mekke, kada su Kurejšije u skupinama počeli da ulaze u Allahovu vjeru.

Sura An-Nasr (arapski jezik):
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ {1}
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا {2}
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ {3}
إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا {4}

Sura An-Nasr (transkripcija):
1. Iza džāe nasrullāhi vel-feth
2. ve re-ejtennāse jedhulūne fī dinillāhi ef vādža.
3. fesebbih bihamdi Rabbike ves-tag-fir-h.
4. Innehū kāne tevvābā.

Prijevod sure An-Nasr na bosanski:
1. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,
2. i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze
3. ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti,
4. On je uvijek pokajanje primao.


Opće karakteristike

Sura En-Nasr je110. sura u Kur’anu. Ima 3 ajeta, 30 riječi i 77 harfova. Pored ovog imena spominje se i ime “Oproštajna sura”. Objavljena za vrijeme Oproštajnog hadža. Sura En-Nasr je posljednja objavljena sura u cjelini. Poslije njene objave Poslanik a.s. je živio još dva mjeseca. U njoj se govori o oslobađanju Mekke.

Povod objave sure En-Nasr

Rekla je Aiša, r.a.: “Allahov Poslanik, a.s., pred kraj života je mnogo učio: سبحان الله و بحمده استغفرالله و اتوب اليه (Neka je slavljen i hvaljen Allah. Njega molim za oprost i Njemu se kajem), a onda je rekao: ‘Moj Gospodar me obavijestio da ću vidjeti jedan znak u mom ummetu i naredio mi da, kad vidim taj znak, veličam Allaha, zahvaljujem Mu i molim Ga da mi oprosti, jer On prima pokajanje! Ja sam taj znak vidio u suri: ‘Kad Allahova pomoć i pobjeda dođu…”

Ajeti ove sure objavljeni su za vrijeme oslobođenja Mekke, kada su Kurejšije u skupinama počeli da ulaze u Allahovu vjeru.

Islamski Forum
Back to top button