Sura

 • Puštanje brade - hanefijski mezheb

  Subhaneke Subhaneke je dova koja se uči na svakom prvom rekijatu (suneta, farza, sun sunneta ili vitr namaza), nakon nijeta, zatim na trećem rekijatu ikindijskog i jacijskog sunneta. Arapski jezik (latinično pismo) SUBȞÃNEKE ALLAHUMME VE BIȞAMDIKE VE TEBÃREKESMUKE VE TE’ÃLÃ DŽEDDUKE VE…

 • Šta trebamo znati o Isau a.s.?

  Isa, a.s., se u Kur’anu spominje u 15 poglavlja (sura), odnosno u više od 90 kur’anskih stavaka (ajeta). Isa, a.s., i njegova majka, časna Merjema, među najcjenjenijim su osobama u ukupnom islamskom nauku. Isa, a.s., je u Kur’anu opisan kao „Duh božiji“,…

 • Oni koji govore: „Naš Gospodar je Allah“, pa ustraju, neka se ničega ne boje i ni za čim ne tuguju!

  Zahvalu upućujemo Uzvišenom Allahu, Koji vjeru Svoju pomaže, a svoje odane vjernike pomaže da je očuvaju. Upućujemo salavat i selam Njegovom miljeniku i poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., koji je cijeli svoj život proveo boreći se da dobro vlada svijetom. U povijesti islama, prije…

 • Onaj ko ostavlja namaz čini nevjerstvo

  Ovo je jedno od velikih naučnih islamskih pitanja. Učenjaci prvih i zadnjih generacija su se razišli oko njega. Imam Ahmed ibn Hanbel je rekao: „Onaj ko ostavlja namaz čini nevjerstvo koje ga izvodi iz islama. Bit će ubijen ako se ne pokaje,…

 • Vrijednosti sure Fatihe

  Hvala Dragom Gospodaru koji nas je počastio da budemo u Njegovoj kući. Molimo Allaha, dž.š., onako kako smo se mi obradujemo time što smo prisustni u Njegovoj kući, da nas On počasti da smo u tom trenutku kod Njega primljeni. Salavat i…

 • Nagrada za slušanje Kur’ana na kompjuteru

  Hvala Dragom Gospodaru, na Njegovim neizmjernim blagodatima, posebno na blagodati Upute kojom nas je darovao. Hvala Allahu, dž.š., na blagodati Kur’ana koji nam je poslao i Miljenika Muhammeda, s.a.v.s, kojim nas je počastio. Salavat i selam njemu, pečatu svih poslanika, njegovoj vrloj…

 • Prijevod namaske dove na bosanski jezik

  Rekao je Muhammed, saws: “ Kur’anska sura, ima trideset ajeta, zagovara ce se za onoga ko je bude ucio, a to je sura Mulk.” (Ebu Davud, Ebu Ja’la i dr.)A u drugoj verziji: “Kur’anska je sura, ima samo trideset ajeta, i zauzimat…

 • Šta je fetva i kolika je njena snaga

  Vjerodostojnost hadisa o tome da sura El-Ihlas vrijedi trećinu Kur’ana i nagrada za slušanje Kur’ana na kompjuteru PITANJE: Selam alejkum! Da li je vjerodostojan hadis u kojem se kaže da ako neko prouči suru El-Ihlas tri puta, da mu se računa kao…

 • Nagrada za slušanje Kur’ana

  Sva zahvala pripada Uzvišenom Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve sljedbenike sunneta do Sudnjeg dana. Uzvišeni Allah u Kur’anu časnom poručuje: ”Reci: ‘Zar su isti oni koji…

 • Iz knjige Džini i ljudske bolesti

  Neko ko želi da napravi sihr (magiju), žensko ili muško, ode sihirbazu i zamoli ga da napravi nekome sihr. Ili on može misliti da ova osoba nije sihirbaz, pa ga zamoli da izliječi njega, ili nekog od njegovih bližnjih od neke bolesti.…

Back to top button