Hutbe & Dersovi

Očistimo zekatom imetak

Atif ef. Mujkić – imam u Mostaru

Neka je hvala i zahvala Allahu na svim njegovim blagodatima. Neizmjerno Mu se zahvaljujemo na blagodati imana, daru islama, uputi Kur’ana i putu Muhameda s.a.v.s.

Neka je salavat i selam, Božiji mir i blagoslov na Muhameda a.s, njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe i sve vjernike i vjernice do sudnjeg dana.

Draga braćo i poštovani vjernici,

Uzvišeni Allah, dz.š. je za sebe u Kur’ani kerimu kazao da je El-Vehab – Onaj koji mnogo daruje. On, Uzvišeni je čovjeka, kao svog namjesnika na Zemlji, darovao nebrojenim blagodatima, a zauzvrat od čovjeka traži da te blagodati prepozna i na njima bude zahvalan. Jedna od blagodati koju nam Allah daruje jeste i blagodat imetka koji je često predmet naših dova, ali ponekad i perda od koje ne vidimo druge blagodati u svojim životima. Da bismo potpuno razumjeli ulogu imetka u životu vjernika, važno je da znamo da imetak nije naš nego Allahov, da mi nismo vlasnici imetka, nego Allah dž.š. On nam je iz svoje milosti povjerio imetak kao emanet kojim trebamo graditi sebi lijepo mjesto za život na dunjaluku, ali pomoću kojeg trebamo izgraditi i lijepo mjesto na ahiretu. Onog trenutka kada Allah čovjeku da imetak, On mu s njim daje i obaveze koje mora izvršiti. A izvršavanje tih obaveza je čin kojim čovjek pokazuje svoju potpunu zahvalnost Gospodaru.

Najvažnija obaveza koju nam Allah dž.š. propisuje u našim imecima jeste ZEKAT – jedan od stubova i temelja na kojim stoji zgrada islama.

O zekatu mi inače govorimo u ramazanu kako bismo se podstakli da ga izvršimo u vremenu kada se dobro višestruko nagrađuje. No obaveza zekata je prisutna tokom cijele godine i ukoliko bismo sagledali njegovu duhovnu-ibadetsku, socijalnu i ekonomsko-društvenu ulogu zaključili bismo da bi zekat trebao biti stalna tema naših razmišljanja, razgovora i djelovanja. Zato želim danas da se ukratko podsjetimo na važnost zekata kao materijalnog ibadeta u islamu.

Sama riječ zekat u arapskom jeziku ima značenje rasta, povećanja, čišćenja i u ajetu u kome Gospodar naređuje zekat kaže: خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٲلِهِمۡ صَدَقَةً۬ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيہِم بِہَا

„Uzmi od imetaka njihovih zekat da ih očistiš i blagoslovljenim učiniš“

Tako da zekatom naš imetak činimo čistim i blagoslovljnim, ali zekatom čistimo i svoje grijehe i oslobađamo našu dušu od pohlepe, škrtosti, sebičnosti. Davanjem Zekata čovjek odstranjuje od sebe mnoge nesreće i iskušenja te osigurava sebe i svoju imovinu i na dunjaluku i na ahiretu, kao što kaže Poslanik, a.s. u hadisima:

,,Kada izdvojiš zekat iz svog imetka, štitiš ga i odstranjuješ iz njega ono što je po tebe zlo u njemu.“ (El-Hakim)

Zabilježeno je da je Muhammed a.s. rekao: ,,Zaštitite svoj imetak davanjem zekata. “ (Ebu Davud)

Draga braćo, vrlo je važno da napravimo razliku između sadake kao dobrovoljnog i proizvoljnog djeljenja i zekata kao obavezujućeg i jasno definisanog djeljenja imovine.

Da bi čovjek bio zekatski obaveznik, u toku godine mora posjedovati imovinu u novcu, robi, raznim dragocjenostima i vrijednostima koje nisu neophodne za normalan život a vrijednost te imovine pralazi visinu nisaba. Trenutna visina nisaba je 8.557,00 KM što znači da svako ko ima imovine u toj i većoj vrijednosti od navedenog iznosa dužan je dati 2.5 % na ukupnu vrijednost onoga što posjeduje. Još je značajno da upamtimo da procenat od 2.5% kojim dajemo zekat ne pripada našoj imovini, nego je pravo drugih u njoj koje moramo ispuniti kako bi se povinovali Božijoj naredbi. A sve ono što radimo radi Allahova zadovoljstva, On će nam mnogostruko vratiti kao što Uzvišeni kaže u ajetima:

أنفقتم من شيئ فهو يخلفه و هو خير الرازقين

,,…što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje“. (Sebe’, 39)

و ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون

,,A za zekat koji izdvojite da biste Allahovo zadovoljstvo stekli – takvi će dobra djela Svoja umnogostručiti.” (Er-Rum)

Draga braćo, ulema navodi događaj u kome se kaže kako se jedan pobožan čovjek bavio trgovinom i njegova roba je stizala brodovima, preko mora. Jednog dana su ga obavijestili da je brod, na kome je trebala biti njegova roba, potonuo i da je sve uništeno. Međutim ovaj čestiti čovjek je je kazao: ”Ne, moja roba nikada ne može propasti”. Ljudi su ga pokušavali utješiti govoreći da će ako Bog da drugi put ostvariti uspješnu trgovinu, ali on je uporno ponavljao: moja roba nikada ne može propasti. Nakon izvjesnog vremena dobio je pismo u kome je stajalo da je brod na kojem je trebala biti njegova roba bio prepun i da roba nije poslana njim već drugim brodom koji uskoro treba stići. Tada su ga ljudi pitali: kako si bio tako siguran da tvoja roba ne može propasti i biti uništena? A on je odgovorio: ”Zato što ja svoju robu osiguravam zekatom, a ono što je osigurano zekatom nikada ne može propasti.”

Draga braćo, onako kako zekat, štiti, unapreduje, čisti čovjeka i njegov imetak izbjegavanje davanja zekata, s druge strane, povlači za sobom dunjalučku i ahiretsku sankciju zavisno od razloga neizvršavanja ovog farza. Uzvišeni Allah u suri Et-Tewbe upozorava da one koji gomilaju imetak, a ne djele ga na Božijem putu, čeka bolna i teška patnja a u suri El- Lejl se navodi da će na sudnjem danu siguran i daleko od vatre biti „onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao, da bi se očistio.“

Poslanik Muhamed a.s je uspostavio jasna pravila prikupljanja zekata u bejtu-l-mal i kada su neka plemena nakon smrti Poslanika odbila dati zekat u bejtu-l-mal, halifa Ebu Bekr je podigao vojsku da se bori protiv njih. Kada su mu drugi ashabi kazali: ”Kako ćeš se boriti a oni su muslimani kao i mi?” Ebu Bekr im je rekao: ”Tako mi Allaha, boriću se protiv onoga ko pravi razliku između namaza i zekata. Borit ću se protiv svakog ko odbije izdvajanje zekata koje je činio u vrijeme Poslanika.”

Mi danas često navodimo predivne primjere socijalne brige u islamskoj civilizaciji, pažnju prema siromahu, nevoljniku, jetimu, udovici, međutim toga u velikoj mjeri ne bi bilo da nije bilo visoke svijesti o zekatu i o važnosti bejtu-l-mala – državne kase gdje se zekat skupljao i onda dijelio tamo kome je najpotrebnije. I naši dobri prethodnici su bili toga svjesni i tu su praksu čuvali. Danas, naša zajednica slijedi te principe prikupljajući zekat u bejtu-l-mal iz kojeg se pomaže siromah, povratnik, migrant… To je i izvor pomoći našim studetentim, učenicima, jetimima, bolnicima.

Kada bi se mi prema zekatu i bejtu-l-malu odnosili sa potpunom vjerničkom sviješću vjerujem da bi, uz Allahov blagoslov, to bilo rješenje za mnoge probleme našeg društva.

Draga braćo,

Razmislimo da li smo obaveznici zekata: ako jesmo izdvojimo ga, očistimo svoj imetak, očistimo sebe, svoje srce i svoju dušu. Budimo od onih Allahu zahvalnih robova koji svoju zahvalnost djelima pokazuju.

Atif ef. Mujkić – imam u džematu Opine MIZ Mostar

Islamski Forum
Back to top button