Džinni & Urok

Priviđanja i obmane

Mi naredismo Musau: “Baci stap svoj!”

Uzvišeni je rekao:

“O Musa, rekoše oni, hoćeš li ti, ili ćemo mi baciti?” “Bacite vi” – reče on. I kada oni baciše, oči ljudima začaraše i jako ih prestrašiše i vradžbinu veliku prirediše. I
Mi naredismo Musau: “Baci stap svoj!” – i on odjednom proguta sve ono čime su oni bili vradžbinu izveli. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili. I tu oni bijahu pobijeđeni i ostadoše poniženi, a čarobnjaci se licem na tle baciše.
“Mi vjerujemo u Gospodara svjetova” – rekoše. “Gospodara Musaova i Harunova.”
(El-E’raf, 115 – 122)

“O Musa, – rekoše oni – hoćeš li ti ili ćemo mi najprije baciti?” “Bacite vi!” – reče on – i odjednom mu se pričini da se konopi njihovi i štapovi njihovi, zbog vradžbine njihove, kreću, i Musa u sebi osjeti zebnju.” (Ta ha, 6566)
Simptomi sihra obmane

1. Čovjek vidi nepomične stvari kako se kreću, a pokretne vidi stabilnim i nepomičnim.

2. Malog vidi velikim, a velikog malim.

3. Sve stvari vidi u suprotnom obliku, kao što su ljudi u doba Musaa vidjeli štapove kako se kreću, a oni se u stvari nisu kretali.
Kako nastaje sihr obmane?

Sihirbaz predstavi nešto što ljudi poznaju, zatim izgovori riječi u vidu idolopokloničkih gatanja i nevjerničkih tajnih zapisa, potpomažući se šejtanima. Potom ljudi vide stvari onakvim kakve one u stvari nisu.

Pričao mi je jedan čovjek da je vidio sihirbaza kako je stavio pred njih jaje, zatim ga je začarao i vidio jaje kako se velikom brzinom okreće. Drugi mi je pričao da je vidio sihirbaza kako je donio dva kamena, a zatim je izgovorio tajne riječi, kad ono ta dva kamena se bodu kao da su ovnovi. Ovo sve izvode sihirbazi pred ljudima, ili radi izmamljivanja njihova imetka ili radi zastrašivanja i čuđenja. Ponekad sihirbaz ovu vrstu sihra kombinuje sa drugim vrstama.

Tako da u sihru razdvajanja kojeg smo već spomenuli, muž vidi svoju lijepu ženu u ružnom liku, dok u ljubavnom sihru vidi suprotno. Ova vrsta sihra se razlikuje od onoga što se zove mađioničarstvom, a koje se zasniva na brzim pokretima ruke.

Uništenje sihra obmane

Uništenje sihra obmane se vrši svim onim čime se tjeraju šejtani, kao što je: ezan, učenje Ajetul-Kursijj, propisani zikr kojim se tjera šejtan i bismilla. Uvjet je da čovjek bude pod abdestom.

Ako se ovo učini a ne uništi sihr, onda je to mađioničarski trik koji se zasniva na skrivanju ruke, a ne sihir.
Praktični primjer uništenja sihra obmane

Sihirbaz čini da se Mushaf vrti ukrug

U jednom selu je sihirbaz pred ljudima izvodio svoju vještinu. Omotao je Mushaf koncem na kome je bila sura Ja-sin, a onda je zavezao koncem i ključ. Digao je Mushaf i okačio ga o konac. Izgovorio je tajne riječi i naredio Mushafu da se okreće udesno i Mushaf se okretao udesno čudnim i brzim pokretom. Zatim je rekao Mushafu da se okreće ulijevo i Mushaf se okrenuo i počeo se ubrzano okretati ulijevo. Sihirbaz pri tome nije pomicao svoju ruku.

Svijet ga je vidio dosta puta kako to čini. Umalo da je tim obmanuo narod i odveo ga u iskušenje u pogledu vjere. Kod svijeta preovladava mišljenje da šejtani ne mogu da dodirnu Mushaf.

Kad sam saznao za njega, otišao sam sa još jednim mladićem do njega. Tada sam radio u osnovnoj školi. Izazvao sam ga pred ljudima da izvede istu scenu sa Mushafom. Izveo je i ljudi su se začudili. Donio je i konac i čvor na kome je ispisan Ja-sin i objesio ga na ključ. Ključ je držao u ruci. Tada sam dozvao svog druga i rekao mu:

“Sjedi na jednu stranu, uči Ajetul-Kursijj i ponavljaj je.”

Ja sam sjeo na drugu stranu naspram ljudi i u sebi učio Ajetul-Kursijj. Ljudi su posmatrali scenu. Kada je sihirbaz završio sa izgovaranjem tajnih riječi, rekao je Mushafu: “Okreći se udesno.” Ali se Mushaf nije okretao! Ponovio je izgovaranje tajnih riječi, a zatim ponovo rekao Mushafu: “Okreći se udesno!” Ali se Mushaf nije okretao. Allah ga je ponizio pred svijetom. “Allah će pomoći onoga ko Njega pomaže.” (El-Hadždž, 40)

Propao je njegov ugled pred ljudima. Hvala Allahu Jedinom, u Njega treba imati povjerenje i na Njega se oslanjati.

Islamski Forum
Back to top button