Učimo o Islamu

Ve Rusulihi

Ve Rusulihi - Ja vjerujem u Božje poslanike

Ve Rusulihi – Ja vjerujem u Božje poslanike

Četvrti od šest temelja imana je, “Vjerovati u Allahove dželle-šanuhu Poslanike” koji su poslani ljudima da im pokažu kako mogu steći put koji Allah dželle-šanuhu voli, i da ih upute na pravi put. Leksičko značenje riječi Rusul (plural od Resul) je, Poslanici, Vjerovijesnici.

U islamu Resul (skraćeno od Resulullah, Allahov dželle-šanuhu poslanik ili pejgamber koji je donijeo novi šerijat) znači plemenita i poštovana osoba čija priroda, karakter, znanje, i intelekt, su na višem nivou od svih drugih ljudi njegovog vremena, osoba koja u svom karakteru nema loših osobina i koja nema odvratnih manira.

Pejgamberi imaju atribut ismet, to jeste oni nikada nisu učinili ni veliki ni mali grijeh, ni prije ni nakon što su informisani o svom nubuvvetu (poslanstvu).
[Kafiri koji podmuklo i lukavo pokušavaju da razore islam kažu da je

Muhammed alejhisselam prije nego što je postao Poslanik klao žrtvu (kurban) idolima, i iznose, kao dokaze, knjige čiji autori nisu sljedbenici ni jednog od četiri mezheba.] Nakon što su informisani o svom nubuvvetu (poslanstvu), kao i dok njihovo poslanstvo nije bilo poznato i rašireno, oni nisu imali mana kao što su sljepilo, gluhoća i slićno. Mora se vjerovati da je svaki Poslanik imao sljedećih sedam atributa:

Emanet (to jest, da je bio pouzdan); sidk (to jest, da je bio odan, privržen); teblig (to jest, da je tačno i precizno prenijeo Allahovu dželle-šanuhu poruku); adalet (to jest, da je bio pravedan); ismet (to jest, da je bio pošten); fetanet (to jeste, da je imao natprirodnu inteligenciju); i emnul-azl (to jeste, da je bio siguran da neće izgubiti svoje poslanstvo).

Pejgamber koji je donijeo novi zakon se zove Resul. Pejgamber koji nije donijeo novi šerijat već je pozivao narod prethodnom šerijatu se zove Nebi. između Resula i Nebija nema razlike u prenošenju i komuniciranju Allahovih dželle-šanuhu zapovijedi i u pozivanju naroda Njegovoj vjeri. Mi moramo vjerovati da su svi Poslanici bili, bez izuzetka, sadik (odani) i istinoljubivi. Ko ne vjeruje jednog od njih ne vjeruje ni jednog od njih.

Poslanstvo (nubuvvet) se ne može zaraditi teškim radom, mukom, patnjom od gladi, ili velikim ibadetom. Poslanstvo se samo može dobiti Allahovim dželle-šanuhu ihsanom
(dobročinstvom, uslugom) i odabiranjem.

Vjera je poslana preko Pejgambera, koji su posrednici (vasita), sa ciljem da se za ljude aranžira (uredi) i na dinjaluku i na ahiretu koristan život, da ih se zaštiti od od štetnih djela i da dobiju seadet (sreću), spas (selamet), hidajet (uputa, pravi put) i rahatluk (konfor i udobnost). Poslanici, iako su imali mnogo neprijatelja, iako su bili ismijavani i iako se je sa njima oštro postupalo, se nisu nikada plašili neprijatelja niti nisu se ustručavali da ljudima saopšte Allahove dželle-šanuhu naredbe i činjenice koje se moraju vjerovati i ono što se mora raditi.

Allah dželle-šanuhu je pomogao Svoje Pejgambere natprirodnim čudima (mu’džizama), koje su pokazivale da su oni odani i iskreni. Njihovim mu’džizama se nije niko mogao suprotstaviti. Poslanikovi sljedbenici se zovu Poslanikov ummet.

Na Kijametu će Poslanicima biti dozvoljeno da posreduju (čine šefa’at) za svoje sljedbenike, a naročito za one koji imaju puno grijeha, i njihovo posredstvo će biti primljeno i uslišano (kabul). Allah dželle-šanuhu će također dozvoliti i alimima, salih (dobrim) osobama, i evlijama iz njihovih ummeta, da čine šefa’at. I njihovo posredstvo će također biti primljeno i uslišano.

Pejgamberi alejhimussalavatu vetteslimat u svojim mezarevima žive životom koji mi ne znamo. Zemlji nije dozvoljeno da truhne njihova tijela. Radi toga, hadisi šerif kaže, “Pejgamberi u svojim mezarevima obavljaju namaz i hadž.”

Dok mubarek oči Poslanika (množina) alejhimusselam spavaju, oči njihovih srca nikad ne spavaju. Svi Poslanici (Pejgamberi) su jednako sprovodili svoje poslaničke dužnosti i svi su bili jednaki u posjedovanju savršenstva Poslanstva. Svi su imali gore pomenutih sedam atributa. Poslanicima nije nikada oduzimano Poslanstvo. Međutim, evlijama može biti uskraćen njihov vilajet. Poslanici alejhimussalavatu vetteslimat su ljudska bića. Poslanici nisu džini.

Oni nisu meleci. Džini i meleci ne mogu nikada biti Poslanici za ljude. Oni ne mogu doći na nivo Poslanika. Među Poslanicima postoji hijerarhija, to jest, među njima ima onih koji su viši i odabraniji od drugih. Na primjer, Poslanik ahiri zemana (Poslanik zadnjeg vremena), Muhammed alejhisselam je uzvišeniji od svih drugih
Poslanika zato što su njegov ummet i zemlje – kojima je on poslat – veći, i zato što se njegovo znanje i ma’rifet puno više raširili, i zato što je imao stalno i više mu’džiza (natprirodnih čuda), i zato što je dobio od Allaha dželle-šanuhu specijalne kimete (počasti) i ihsane (usluge).

Poslanik koji se zovu Ulul’azm su najuzvišeniji od svih drugih Poslanika, Resuli su uzvišeniji od Nebija. Nebiji nisu bili Resuli. (Ma’rifet ili ma’rifa je vjersko znanje koje se može naučiti iz Kur’ani kerima i iz Poslanikovih alejhisselam riječi. To vjersko znanje se ne može shvatiti ćulima i razumom. Alimi islama su naučili ovo znanje i zapisali su ga u svoje knjige. Izvjesno vjersko znanje se ne može riječima izraziti i objasniti. Niti postoje riječi koje bi ga mogle izraziti.

Ovakvo znanje se zove ma’rifet. Onaj ko je dobio ovo vjersko znanje (ma’rifet) se zove “muršid”. Oni koji žele da dobiju ma’rifet mogu ga samo dobiti direktnim preljevanjem (znanja) iz muršidovog srca, ili, iz duša umrlih. Međutim, da bi se mogao dobili ma’rifet, prvo se moraju ispuniti izvjesni uslovi. Ma’rifet može dobiti svako ko ispuni ove uslove.)

Islamski Forum
Back to top button