Sura & Zikrovi

Islamske poučne dove

Podijeli sa drugima i zaradi sevap

Subhaneke

Subhaneke je dova koja se uči na svakom prvom rekijatu (suneta, farza, sun sunneta ili vitr namaza), nakon nijeta, zatim na trećem rekijatu ikindijskog i jacijskog sunneta.

Arapski jezik (latinično pismo)
SUBȞÃNEKE ALLAHUMME
VE BIȞAMDIKE
VE TEBÃREKESMUKE
VE TE’ÃLÃ DŽEDDUKE
VE LÃ ILÃHE ĠAJRUKE!

Prijevod Subhaneke na bosanski jezik
Tebi slava pripada, Allahu moj, i uvijek si hvaljen. Blagoslovljeno je Tvoje Ime, uzvišena je Tvoja veličina i nema boga osim Tebe.


DOVE – UČE SE PRILIKOM JAKIH VJETROVA

1. “Allahumme inni es eluke hajreha ve e’uzu bike min šerriha”

– Allahu, molim Te da ovo (nevrijeme) izdobri i zaštitu Tvoju tražim pred nesrećom koja bi se mogla dogoditi!

2. “Allahumme inni es eluke hajreha ve hajre ma fiha ve hajre ma ursilet bihi, ve e’uzu bike min šerriha ve šerri ma fiha ve šerri ma ursilet bihi”

Allahu, molim Te da vjetar bude dobro, kao takav za dobro koje on u sebi nosi i za dobro koje sam sobom donosi, a zaštitu kod Tebe tražim protiv zla vjetra, kao takvog, te protiv zla kojeg on u sebi nosi i koga sobom donosi!


DOVA – UČI SE PRI JAKOJ GRMLJAVINI

Kada bi Abdullah, sin Zubejrov, čuo grmljavinu, prekinuo bi razgovor i izgovorio ovu dovu: “Subhane-l-lezi jusebbihu-r-ra’du bi hamdihi vel-melaiketu men hifetihi”

Slava Onome Koga grom slavi hvalom, a meleci iz straha prema njemu!


Kunut dova

Kunut dova je dova koja se uči na kraju Vitr namaza i ona je sunnet. Vitr-namaz obično se klanja odmah poslije jacijskog sun-sunneta, iako ga je, po mogućnosti, bolje klanjati kasnije, iza pola noći. Ovaj namaz ima 3 rekata. Prva dva rekata klanjaju se kao i jacijski sun-sunnet.

Na prvom sjedenju uči se Ettehijjatu, u kojem se izgovara šehadet, a onda se ustane na treći rekat, na kojem se uči Bismilla, Fatiha i jedna sura. Zatim se podignu ruke i izgovori se tekbir – Allāhu ekber, te se prouči Kunut-dova. Ko ne zna Kunut-dovu može učiti i Rabbena atina fid-dunja haseneten ili neku od dova prenesenih vjerodostojnim putem od Poslanika Muhammeda s. a. w. s.

 Arapski jezik (arapsko pismo)

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك
اللهم إياك نعبد, ولك نصلي ونسجد, وإليك نسعى ونحفد, نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق

Arapski jezik (latinično pismo)

Allahumme innā neste’īnuke ve nestağfiruke ve nestehdīke ve nu’minu bike ve netūbu ilejke ve netevekkelu ‘alejke ve nusni ‘alejkel-hajre kullehū. Neškuruke ve la nekfuruke. Ve nahle’u ve netruku men jefdžuruke. Allāhume ijjāke na’budu ve leke nusalli ve nesdžudu ve ilejke nes’ā ve nahfidu nerdžu rahmeteke ve nahsā ‘azābeke. Inne ‘azābeke bil-kuffāri mulhik.

Prijevod Kunut dove:

Allahu! Mi samo od Tebe pomoć tražimo, od Tebe oprosta tražimo i od Tebe uputu tražimo! Mi Tebe vjerujemo, Tebi se sa pokajanjem obraćamo, u Tebe se pouzdajemo! Tebe hvalimo svakim dobrom, zahvaljujemo ti na Tvojim blagodatima a nismo prema Tebi nezahvalni i nevjerni! Mi odbacujemo i ostavljamo onoga ko griješi prema Tebi (i ko neće da Ti se pokori). Allahu! Mi samo Tebe obožavamo, Tebi namaz klanjamo i Tebi na sedždu padamo! Tebi žurimo, za Tobom žudimo i Tebi služimo! Nadamo se Tvojoj milosti, a bojimo se Tvoje kazne! Tvoja će kazna zaista stići nevjernike!

Namaska dova je dova koja se može učiti poslije svih dnevnih namaza.

Arapski jezik (latinično pismo)

E`ūzu billāhi mine-š-šejtāni-r-radžīm Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm

El-hamdu lillāhi Rabbi-l- `ālemin, Ve-s-salātu ve-s-selāmu `alā Sejjidinā Muhammedin ve `alā ālihi ve sahbihi edžme’īn. Allāhumme Rabbenā tekabbel minnā hāzihi-s-salāte kemā tekabbelte min `ibādike-s-sālihīn. Allahumme habbib ilejne-l-imāne ve-l-islāme ve-l-ihsān, ve kerrih ilejne-l-kufre ve-l fusūka ve-l-`isjān. Allāhumme Rabbenā ātinā fi-d-dunjā haseneten ve fi-l-āhireti haseneten, ve kinā `azābe-n-nār. Rabbi-dž’alnī mukīme-s-salāti ve min zurrijjetī, Rabenā ve tekabbel du’ā’. Rabbena-gfir lī ve li vālidejje ve li-l-mu’minīne ve-l-mu’mināti, jevme jekūmu-l-hisāb. Amīn, āmīn, āmīn! Bi rahmetike jā Erhame-r-rāhimīn. Ve selāmun `ale-l-murselīn, ve-l-hamdu lillāhi Rabbi-l-`ālemīn! (El-Fātiha)

Prijevod namaske dove na bosanski jezik

Molim Te, dragi Bože, sačuvaj me od prokletog šejtana. U ime Boga, Svemogućeg Dobročinitelja, Milostivog. Hvala Bogu, Gospodaru svjetova. Neka je Njegova obilna milost blagoslov na našeg Odabranika, Muhammeda a.s., njegov rod i drugove njegove. Milostivi Bože, primi ovaj naš namaz onako kako primaš od Svojih dobrih vjernika. Dragi Bože, omili nam iman i islam, a omrzi nevjerovanje i sva griješna djela. Uzvišeni Allahu, daj nam dobro na ovom i na budućem svijetu i spasi nas od džehennemske vatre. Gospodaru moj, pomozi meni, mojoj djeci i potomcima mojim da ustrajno obavljamo namaz. Primi ovu dovu iz milosti Svoje prema nama, o Ti koji si Najmilostiji! Gospodaru naš, oprosti meni, mojim roditeljima i svim muslimanima i muslimankama na Sudnjem danu. Neka su milost i blagoslov Božiji svim vjerovjesnicima i poslanicima Njegovim! Hvala Bogu, Gospodaru svjetova! (El-Fatiha)


Dova za roditelje

To jedna od najljepših dova, određena za najljepše i najdraže osobe. Njima je Allah posvetio posebnu dovu u Kur’anu. To je dova za roditelje!

Zapamti, nemoj da ti prođe dan, a da je barem jednom ne proučiš, bez obzira bili ti roditelji (ili jedno od njih dvoje), živi ili mrtvi, u svakom slučaju, prima se kod Allaha. To je kur’anska dova, ima predivno značenje a lahko ju je naučiti.

Hoćeš li je proučiti kad ih vidiš, prije/poslije namaza, dok se voziš, nešto radiš, pred spavanje, nebitno, važno je, da ih se ovom dovom sjetiš svaki dan, barem jednom, bilo na arapskom ili na bosanskom.

Dova glasi: “Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali“! (El-Isra, 24)


Dova za zaštitu od šejtana i njihovih zala

Rabbi e‘ūzu bike min hemezātiš-šejātīni ve e‘ūzu bike rabbi en jaĥdurūn.

„Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od šejtanskih došaptavanja i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od prisustva njihova zaštitiš!“

Islamski Forum
Back to top button