YouTube Teme

Povratak Isaa a.s. na zemlju (2.dio)

Predznaci sudnjeg dana - prof.dr.Šefik Kurdić

O povratku Isaa, a.s., govore i Kur’an i Hadis. U Kur’anu stoji: ”i on (Isa, a.s.) je predznak Smaka svijeta, pa nemojte sumnjati u njega i mene slijedite! To je Pravi put.I neka vas šejtan ne odvrati! On vam je, doista, neprijatelj otvoreni.” (Ez-Zuhruf, 61-62.)

A u vezi sa ovim događajem, Uzvišeni Allah u suri En-Nisa’ poručuje da je On srca većine Jevreja zapečatio i da je to, između ostalog, učinio:”i zbog riječi njihovih: ‘Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika!’ A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. A oni koji su se u vezi s njim razišli, ni sami nisu sigurni; o njemu ništa pouzdano ne znaju, već samo nagađaju; a sigurno, nisu ga ubili,već ga je Allah uzdigao Sebi. – A Allah je silan i mudar.I svi će sljedbenici Knjige povjerovati u njega prije njegove smrti, a na Sudnjem danu on će biti svjedok protiv njih.” (157-159.)

Što se tiče hadisa o ovom događaju, njih ima puno, a mi ćemo poslušati dva. Veli Poslanik, a.s.: ”Tako mi Onoga u čijoj ruci je moj život, samo što nije među vas sišao sin Merjemin, kao pravedni vladar – slomit će krst, ubiti svinju i dokinuti džizju. I umnožit će se imetak pa ga niko neće htjeti uzeti, sve dok jedna sedžda ne bude vrednija od Dunjaluka i svega što je na njemu.”

Islamski Forum
Back to top button