Neobične Priče
Featured

Zašto sam ovdje?

Otišao je na dugo putovanje vozom...

Prica za svakoga

Jednog dana odlučio je da putuje vozom na dugo putovanje. Uživao je u svom putovanju.

Takođe se suočio sa određenim poteškoćama; ali konačno kada je stigao na stanicu, dogodilo se nešto čudno. Nije znao šta hoće i počeo je da se pita zašto sam ja ovde!

Ova priča je slična mnogim pričama koje živimo u našem svijetu.

Živimo dok ne stignemo na stanicu smrti. Neki ne znaju zašto žive i šta je posle smrti.

Jednostavna pitanja

Šta će se dogoditi na kraju? Jeste li se ikada zapitali: “Zašto sam ovdje”?

Jesam li tu zbog masovne slave, da budem najbogatija osoba, da imam najljepšeg partnera ili da se bavim muzikom?

Pa, ali šta je sa krajem? Šta postoji nakon smrti?
Jednostavan odgovor

Ovdje ste s razlogom. Imate duboko duboko značenje za svoj život. Kada saznate ovo značenje, osjetit ćete pravu sreću. Duboko značenje je spoznati Allaha i obožavati ga.

I nisam stvorio džine i čovječanstvo osim da me obožavaju.” [Kur’an 51:56]

Šta znači ibadet?

Obožavanje znači sve što neko kaže ili čini za zadovoljstvo Jednog Boga. To je potpuna pokornost, poslušnost i zahvalnost Bogu. Islam gleda na pojedinca kao cjelinu.

Reci: „Zaista, moj namaz, moji obredi žrtvovanja, moje življenje i moje umiranje su za Allaha, Gospodara svjetova.“ (Kur’an 6:162)

Štaviše, ona upravlja svim životnim činjenicama.

Ilustracije radi, ovo uključuje, ali nije ograničeno na, moralna, duhovna, politička i ekonomska pitanja koja su podložna skupu zakona izvedenih od Boga.

Unutrašnji svijet osobe koja klanja je sređen i stabilan. Neće se osjećati depresivno ili beznadežno kada se suoči s preprekama i poteškoćama.

Takvi su oni koji vjeruju (u Poslanikovu poruku) i gdje srca nalaze mir u spominjanju Allaha. Zaista u Allahovom sjećanju srca nalaze mir.” [Kur’an 13:28]

Šta ima nakon smrti?

Nelogično je nagraditi zločinca i pejsmejkera istim ciljevima: smrću. Pravda je glavna briga u islamu. Dakle, jednog dana će osoba dobiti natrag sve dobro ili loše što učini.
Bog kaže:

Ili oni koji čine zla misle da ćemo ih učiniti sličnima onima koji su vjerovali i činili dobra djela – [učiniti ih] jednakima u životu i smrti? Zlo je ono što oni osuđuju.” [Kur’an 45:21]

Štaviše, na dan vaskrsenja, mrtvi će ponovo biti uskrsnuti na Božiju presudu.

One koji ne budu vjerovali čeka teška kazna, a oni koji budu vjerovali i činili dobra djela imat će oprost i veliku nagradu” (Kur’an 35:7)

Ovoga će dana svaka duša biti naplaćena za ono što je zaradila…” (Kur’an 40:17)

Islam je kodeks života

Islam kaže da možete jesti, piti i uživati ​​u svom životu. Ipak, ne zaboravite da će ovaj svijet jednog dana završiti, i da ne možete živjeti ovdje zauvijek.

Islam daje detalje o svakom aspektu života. Tako se može na najbolji način živjeti ovosvjetski život i zadobiti sjajan položaj u onom svijetu.

Ko bude činio dobro, bilo da je muško ili žensko, dok je vjernik

Mi ćemo ga sigurno učiniti dobrim životom, a mi ćemo ga sigurno nagraditi [na ahiretu] u skladu sa onim što su radili. ” [Kur’an 16:97]

Čitav život je kušnja i test kojim se određuje vaša konačna sudbina.
Zaključiti

Na sva duboka pitanja odgovore se nalaze u Kur’anu. Kada postanete svjesni Boga, jasno ćete se naći.

Od prvog čovjeka i proroka – Adama – do posljednjeg proroka – Muhameda – poruka čovječanstvu nije promijenjena. Svi proroci su pozvani da obožavaju Boga; Jedini Pravi Bog.

O ljudi, obožavajte svog gospodara, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste postali pravedni.” [Kur’an 2:21]

Učimo o Islamu
Back to top button