Različite Teme

Najopasniji virus za vjernika

Zapitamo li se ikada gdje smo se mi uputili?

Stigao i taj vakat. Mnogo toga Poslanik a.s. reče za svoga života, što mi doživjesmo i preživjesmo. Zapitamo li se ikada gdje smo se mi uputili. Da li idemo ispravnom stazom? A sve dok se zapitkujemo za tuđe, misleći da time činimo dobro, samo sebe još više ukopavamo i kočimo.

Pored svih opomena i pribojavanja našeg Miljenika za one koji dolaze poslije njega, najveća jeste NIFAK- LICEMJERSTVO. Virus koji hara cijelom planetom. Ima ga svuda. Teško da ga se može izbjeći. Samo oni koji su na dobrim antibioticim, na najboljoj zaštiti svih vremena, Kur’anu i Sunnetu, dovi i nadanju u Njegovu Milost, mogu biti zaštićeni od ovog virusa.
Jedne kompletne sure u Kur’anu nosi naslov EL-MUNAFIKUN-MUNAFICI, LICEMJERI i kroz ovu suru se opisuje odnos munafika, licemjera, prema Allahu dž.š. prema Poslaniku A.s. i prema vjernicima.
Poslanik a.s. je bio upitan: „Allahov poslaniče, hoće li tvoj ummet činiti širk nakon tebe? Poslanik odgovori: „Da, ali oni neće obožavati sunce, mjesec, kamenje ili kipove, (dakle neće biti klasični ili veliki širk), već će se pretvarati u djelima“.

U časnom Kur’anu se pojam NIFAK (licemjerstvo) spominje 37 puta u različitim surama. Zanimljivo je da se riječ munafik u obliku jednine, ne navodi niti u jednom kur’anskom ajetu već samo u obliku množine el-munafikun što nas upućuje na zaključak da je ova kategorija ljudi opasna kada je u množini, dakle kad ih je više, dok kao pojedinac samo sebe vodi u propast.
Također je zanimljivo da Allah dž.š., počinje suru El-Bekare, sa prvih pet ajeta koji govore o Kur’anu, kao uputi i o svojstvima vjernika, zatim u dva ajeta govori o kafirima (nevjernicima), da bi nakon toga u 13 ajeta govorio o munaficima, kao najopasnijom kategorijom ljudi.

Dakle, ako je jedno čitavo kur’ansko poglavlje posvećeno ovoj kategoriji ljudi onda se radi o nečemu izuzetno važnom i velikom.
Naravno mi, mali obični Božiji robovi, usuđujemo se sve to zanijekati i uživati dok nam taj virus izjeda našu dušu i srce, pečati ih, jede naša dobra djela, hrani se lošim djelima osoba pred kojima se pretvaramo i tako postane jedna najobičnija stvar bez koje ne možemo.

Zar nam to treba?
«Licemjeri misle da će Allaha prevariti, i On će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu.» (Nisa, 142)

Kada čitamo Kur’an naći ćemo da kroz kur’anska kazivanja Allah Uzvišeni spominje u Kur’nu tri osnovne skupine ili kategorije ljudi.; mu’mine, kafire i munafike.
Prva skupina su mu’mini-vjernici, dakle oni koji srcem, riječima i djelima svjedoče da je samo Allah Bog, a Muhammed, a.s., Njegov poslanik i koji svoje vjerovanje potvrđuju izvršavanjem naređenog i izbjegavanjem zabranjenog.

Druga skupina su kafiri-nevjernici, ateisti, bezbožnici-to su oni koji ne vjeruju da je Allah Bog a Muhammed, a.s., Njegov poslanik i koji se, shodno takvom uvjerenju, ne pridržavaju nikakvih vjerskih propisa.

I treća skupina su licemjeri-munafici, oni koji svoje pravo vjerovanje prikrivaju tj. oni čije riječi ne prate njihova djela.
Prema tome riječ munafik označava osobu koja skriva nevjerovanje, a pokazuje vjerovanje, pretvara se da vjeruje da je vjernik.

Dakle Poslanik je najavio širk današnjeg doba, a to je pretvaranje u djelima.
Moj vlastiti strah, i briga i ono što me plaši je sljedeći hadis.:

„Prva trojica ljudi s kojima će se potpaliti vatra na Sudnjem Danu jesu šehid, onaj koji je podučavao Kur’anu i darežljiv čovjek. Zašto? Samo zbog neispravnog nijjeta ili pretvaranja, licemjerstva u djelima.“

Prvi sa kojim će se potpaliti vatra na Sudnjem Danu je čovjek koji pogine kao šehid! Bit će doveden i upoznat sa blagodatima koje će mu biti darovane:
„Sjećaš li se Mojih blagodati prema tebi-reći će mu Uzvišeni Gospodar. „Šta si radi sa njima“?Tada će čovjek reći: „Borio sam se radi tebe dok nisam ubijen“!Tada će mu Uzvišeni reći: „Lažeš, borio si se da bi bilo rečeno kako si hrabar i rečeno je“!Zatim će biti vučen licem po tlu i strovaljen u Džehennem.

Drugi čovjek je onaj koji je učio nauku, podučavao druge i učio Kur’an. Bit će doveden i upoznat sa blagodatima koje će mu biti darovane: „Sjećaš li se Mojih blagodati prema tebi-reći će mu Uzvišeni Gospodar. „Šta si radio sa njima“? On će reći: „Allahu moj, učio sam nauku u Tvoje ime i podučavao sam druge Kur’anu u Tvoje ime“! Allah Uzvišeni će reći: „Lažeš, učio si da bi bilo rečeno da si učenjak, pa zar to nije rečeno! I učio si Kur’an da bi bilo rečeno da si učač, pa zar to već nije rečeno“. Zatim će biti vučen licem po tlu i strovaljen u Džehennem.
Treći je čovjek kome je Allah dao prostranstvo i darovao mu veliki imetak-on je djelio kako je htio. Bit će doveden i upoznat sa blagodatima koje će mu biti darovane: „Sjećaš li se Mojih blagodati prema tebi-reći će mu Uzvišeni Gospodar. „Šta si radio sa njima“? On će reći: „Moj Gospodaru, nisam ostavio nijedno mjesto na kojem Ti voliš da bude udjeljeno, a da nisam udjelio radi

Tebe“. Uzvišeni će reći: „Lažeš, dijelio si da bi se govorilo da si plemenit pa je rečeno“.
Poslanik zatim reče: „Ovom trojicom će biti potpaljena džehennemska vatra na Sudnjem Danu“.

Ovaj hadis je zastrašujući jer daje velike poruke i poruke a ključna je poruka da Allah gleda na nijeta, a pogrešan nijet je opasnost koja vodi u džehennem.
Molim Uzvišenog da kao prvo si mi izvučemo pouke iz objavljenih nam Riječi, da postanemo bolji, budemo od onih dobrih robova Njegovih, da od nas odagna licemjerstvo, šejtanske spletke, da nas zaštiti od Derdžala, kaburskog azaba i vatre džehennemske.

Piše: Senija Braković

Islamski Forum
Back to top button