Razne Predaje

Dedžal najveće iskušenje ummeta (9.dio)

Osobine Dedždžala iskušenje i smutnje

Priredio i prilagodio Safet Suljic…

Bijeg od Dedždžala i udaljavanje od njega. Najbolje mjesto stanovanja su Mekka i Medina za koje smo rekli da Dedždžal neće u njih ući. Musliman bi trebao u vremenu pojavljivanja Dedždžala udaljiti se od njega i njegovih sumnji i velikih natprirodnosti koje će mu Allah, azze ve dželle, dati kako bi njima ljude iskušao. Doći će čovjeku koji će misliti o sebi kako je on velikog i čvrstog imana pa će ga prevariti i on će ga slijediti. Molimo Uzvišenog Allaha, azze ve dželle, da nas i sve muslimane sačuva njegovih spletki. Ahmed, Ebu Davud i Hakim bilježe od Ebu Dehma’a da je čuo Imran Ibn Husajna kako kazuje hadis Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Ko čuje za Dedždžala neka bježi od njega. Tako mi Allaha čovjek će misliti o sebi da je mu’min ali će početi slijediti Dedždžala zbog sumnji koje će on ubaciti. (El fethu rrebanijj, 24/74, Sunen Ebi Davud, 11/242, Mustedrekul Hakim, 4/531).

DEDŽDŽALOVA PROPAST

Dedždžalova smrt će biti rukama Mesiha Isa’a sina Merjemina alejhi selam, o tome govore vjerodostojni hadisi. Dedždžal će zavladati cijelom zemljom osim Mekke i Medine. Mnoštvo svjetine će ga slijediti, njegovo iskušenje će biti sveopće. Od njega se neće spasiti osim mala manjina vjernika. Tada će se pojaviti Isa alejhi selam, kod Istočne munare u Damasku. Za njim će ići Allahovi robovi – mu’mini. Vodiće ih prema lažljivcu Dedždžalu.

U vremenu silaska Isa alejhi selam, Dedždžal će ići prema Bejtul Makdisu. Isa alejhi selam, će ga susresti na ulazu u mjesto zvano Ludd. Kad ga Dedždžal ugleda topit će se kao što se so topi a Isa alejhi selam, će mu reći: Imam za tebe udarac koji neću propustiti. Pratiće ga, udariti ga kopljem i poraziti njegove sljedbenike. Pridružit će mu se vjernici i ubijati ih sve dok drvo i kamen ne progovore: „O muslimanu, o Allahov robe, evo židova iza mene, dođi i ubij ga, osim drveta Garkad, ono je doista drvo židova.“ (En Nihaje, 1/128-129) Spomenut ću nekoliko hadisa o propasti dedždžala i njegovih sljedbenika: Muslim bilježi od Abdullah Ibn Omera, radijjallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

„U mom Ummetu će se pojaviti Dedždžal… pa će Allah poslati Isaa sina Merjeminog koji je poput Urve Ibn Mes’uda, tražiće ga i uništiti.“ (Muslim,18/75-76) Ahmed i Tirmizi bilježe od Medžmea Ibn Džarija ElEnsarija: Čuo sam Allahov Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad je rekao: „Sin Merjemin će ubiti Dedždžala na ulazu u mjesto Ludd.“ Muslim bilježi poduži hadis od Nevas Ibn Sem’ana, radijjallahu anhu, o silasku Isaa alejhi selam, i ubistvu Dedždžala, u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Svaki nevjernik koji osjeti miris Isaa alejhi selam, će na mjestu Umrijeti, tražiće Dedžddžala dok ga ne nađe na ulazu u mjesto Ludd pa će ga tu i ubiti.“ (Muslim,18/67-68)

Imam Ahmed bilježi od Džabir Ibn Abdullaha da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Pojaviće se Dedždžal u vremenu odsutnosti vjere i odstupanja od znanja… potom će sići Isa sin Merjemin i u praskozorje pozvati ljude: O ljudi, šta vas spriječava da izađete protiv poganog lašca? Reći će: Ovaj čovjek je džin. Krenuće za njim pa će vidjeti da je to Isa alejhi selam, Začuće se Ikamet za namaz. Reći će mu: Naprijed! Neka prođe vaš imam i neka vam klanja, reći će. Kad klanjaju sabah izaći će protiv Dedždžala. Kad ih Lažov ugleda istopiće se poput soli u vodi. Doći će do njega i ubiti ga. Čak će i drvo i kamen progovoriti: O dušo od Allaha, evo židova!

Niko od Dedždžalovih sljedbenika neće preživjeti.“ (El fethu rrebbanijj, 24/85-86) Sa njegovim ubistvom – Allah ga prokleo – završit će se i njegov strašn fitnet. Allah azze ve dželle, će one koje su vjerovali spasiti njegovog zla i zla njegovih sljedbenika uz pomoć Nadahnutog od Allaha azze ve dželle, i Njegove riječi Isaa sina Merjemina i njegovih pomagača, mu’mina. A Allahu pripada svako dobro i hvala.

DA LI MUSLIMANI ČEKAJU MEHDIJA ILI MESIHA ISA’A ALEJHI SELAM? Vjera koju je Allah objavio svim Vjerovjesnicima, krenuvši od Nuha, Ibrahima, Isa’a, Muhammeda (kao i svim drugim Vjerovjesnicima) je Islam, i ova vjera počiva na obožavanju (robovanju) samo Allaha, azze ve dželle, koji nema sudruga, kao i vjeri u sve Poslanika koje je Allah, azze ve

dželle, poslao baš kako kaže Uzvišeni: “Allahu je prava vjera jedino – Islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali Allah će brzo obračunati.” (Prijevod značenja sura Ali-Imran, ajet broj 19). “A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati.” (Prijevod značenja sura Ali-Imran, ajet broj 85). I rekao je Allah, azze ve dželle, o Nuhu, alejhi selam: “A ako glave okrenete – pa, ja od vas nikakvu nagradu ne tražim, mene će Allah nagraditi, meni je naređeno da budem musliman.” (Prijevod značenja sura Yunus, ajet broj 72). A rekao je o Ibrahimu, alejhi selam: “Ibrahim nije bio ni jevrej ni kršćanin, već pravi vjernik, vjerovao je u Boga jednoga i nije bio idolopoklonik.” (Prijevod značenja sura Ali-Imran, ajet broj 67)

I rekao je Uzvišeni: ” On vas je izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao, i u ovom Kur’anu, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato, molitvu obavljajte i zekat dajite i u Allaha se pouzdajte; On je Gospodar vaš, i to kakav Gospodar i kakav zaštitnik!” (Prijevod značenja sura Hadždž, ajet broj 78). I rekao je: “Gospodaru moj, Ti si mi dao dio vlasti i naučio me tumačenju nekih snova! O Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti si Zaštitnik moj i na ovome i na onome svijetu; daj da umrem kao musliman i pridruži me onima koji su dobri!” (Prijevod značenja sura Yusuf, ajet broj 100).

Dok je Kršćanstvo izmijenjena i “pokvarena” vjera koja je izašla iz Tewhida u Širk, pa su tako počeli da obožavaju Isa’a, alejhi selam, i njegovu majku Merjem – a na drugu stranu zanevjerovali su u Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koga je Isa’a, alejhi selam, najavio u Indžilu. Muslimani vjeruju da će pred kraj ovodunjalučkog života pojaviti se dobar čovjek po imenu Mehdi, on će da ujedini muslimane i da ih vodi, dok će njegova pojava ustvari biti uvertira za silazak Isa’a, sina Merjemina, alejhi selam. Stoga ne treba da nešto bude čudno oko toga da muslimani čekaju dvije ličnosti: Dobrog čovjeka po imenu Mehdi koji je od loze Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i druga ličnost je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, po imenu Isa’a.

Rekao je Ibn Kajjim, rahmetullahi alejhi: “Sva tri Ummeta iščekuju pojavu očekivanog koji će se pojaviti pred kraj svijeta – i pojava očekivanog (Mesiha) je najavljena u svim vjerama. Muslimani očekuju pojavu i silazak Isa’a, alejhi selam, sa Nebesa i on će da slomi (uništi) krst, da ubije Svinje, da se bori i uništi svoje neprijatelje od Jevreja i Kršćana koji su ga obožavali, a također muslimani očekuju pojavu Mehdija koji je od loze Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i on će Zemlju da ispuni pravdom baš kako je prethodno bila ispunjena zlom i nepravdom. ” (Pogledati Igase 2/338). Imami Buhari i Muslim zabilježili su hadis od Ebu Hurejre, radijjallahu anhu, u kome stoji da je kazao, rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, samo što se nije pojavio među vama sin Merjemin (Isa’a) koji će biti pravedni sudija

(uspostavit će pravdu na Zemlji), on će da slomi krst, ubije svinje i da podigne (povuče propis) Džizju, te će se u njegovu vremenu toliko umnožiti imetak da neće se moći naći osoba koja bi taj imetak primila.” (Buhari 2222 i Muslim 155). Dok u hadisu od Džabira, radijjallahu anhu, prenosi se da je kazao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Doći će Isa sin Merjemin, njihov vođa Mehdija će reći: De, klanjaj nam! Isa alejhi selam će reći: Ne, vi ste vođe jedni drugima, time je Allah počastio ovaj Ummet.” (El Menarul Munif, 147-148) Od Ebu Hurejre se bilježi da je

Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Kako li će vam biti kada među vas siđe Isa sin Merjemin a predvodnik vaš bude jedan od vas. (Buharija, 6/491) Od Džabira , radijallahu anhu se prenosi da je čuo Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem: Neprestano će se skupina iz mog ummeta boriti za istinu do Sudnjeg dana. Pa reče: Sići će Isa sin Merjemin a njihov vođa će reći: Dođi, klanjaj nam. Pa će mu reći: Ne, zaista su jedni od vas vođe drugima. To je Allahova počast prema ovom ummetu. (Muslim, 2/193-194) Od Džabira , radijallahu anhu, se prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Biće na kraju mog ummeta čovjek koji će dijeliti nebrojeno blago. Džabir radijallahu anhu, jedan od prenosilaca hadisa veli: Rekao sam Ubu Nedri i Ebu Alau: Šta mislite je li to Omer ibn Abdulaziz? Rekli su: Ne. (Muslim, 18/38-39)

Islamski Forum
Back to top button