Različite Teme

Kako se riješiti bluda nemorala?

Ima li za mene pokajanja: ostavljam namaze, ne mogu bez bluda, a oženjen sam?

PROBLEM:

Selam alejkum! Počinio sam blud pet puta otkako sam se oženio, a prije toga ni sam ne znam koliko puta. Moram da priznam, a sramota me je, da se i samozadovoljavam svaki dan. Zanima me da li ima pokajanja za mene? Želim da budem pravi vjernik, da izvršavam sve što je Allah, s.v.t., naredio, bojim se smrti iako imam 25 godina i često razmišljam o svom završetku (to mi se vrti u glavi još od 17. godine mog života). Često mislim o tome, gotovo svakodnevno, ali kad me obuzme želja za…
spolnim odnosom, ne prezam ni od čega i zaboravim na sve. Stoga vas molim da me posavjetujete kako da se klonim svega toga i da li da priznam supruzi da sam uradio to (ako priznam, bojim se da će doći do razvoda, u to sam potpuno uvjeren). Da li se moje pokajanje za učinjene grijehe može smatrati pravim i valjanim pokajanjem ako ne priznam supruzi?

Često sam slušao predavanja na razne teme i pročitao dosta knjiga i često upozoravam i govorim o zabrani činjenja harama iako i sam neke činim. Da li sam još više grješan ako savjetujem druge da ne čine haram, a ja ga činim? Bojim se da sam licemjer ako tako radim, a znamo kakve su kazne pripremljene za licemjerne ljude. Ali, kad vidim da neko čini stvari kao što je pijenje alkohola, slušanje muzike, nošenje hamajlije itd., to mi para srce i smeta mi puno, ali kad se radi o meni, tad je nekako sve drugačije. Moram reći još i ovo da dijelim puno sadake, pomažem rodbini finansijski, ocu i majci ponajviše.

Čak supruga i ja pomažemo po jedno siroče iz Somalije, kojima svaki mjesec šaljemo novac za hranu i školu. Kad smo prošli put bili u Bosni, kupili smo sve namirnice za dvije porodice (znate kako kažu od igle do lokomotive), znači sve što je potrebno porodici da živi mjesec dana bez ikakvih daljih troškova i to smo udijelili porodicama koje su teškog imovinskog stanja. Zatim dijelim odjeću koja je dobra, ali mi je okraćala, i siromaha nisam nikad odbio (svaki put kad sam nekom nešto dao, uradio sam to u ime Allaha, s.v.t.) sve to u nadi da će me dragi Allah, s.v.t., zbog nekog mog dobrog djela uputiti na pravi put, ali to se još uvijek nije desilo.

Dok sam klanjao, i tu sam ‘’šarao’’, nisam bio redovan i gotovo da i nisam ustajao na sabah. Bojim se da su sva moja djela uzaludna, mislim da je možda bolje klanjanje namaza od svih sadaka na svijetu i svih drugih dobrih djela, tj. želim reći da je možda bolje obavljati namaz nego dijeliti sadaku, pomagati drugima itd. (znam da su moja djela bez namaza kao prašina koja samo čeka da bude raznesena kad vjetar zapuše). Želim da se izvinim ako sam bio previše komplikovan sa svojim pitanjima, ali kad vidim da neki musliman, selefijskog usmjerenja, ima lijepo ponašanje pa obavlja dužnosti koje je Allah naredio da se obavljaju, pa ima i bradu, ja nekako osjetim i zaželim da i ja budem takav, iskren u svojim djelima, tj. da ono što je u srcu bude potvrđeno i riječima i djelima. Da vas dragi Allah, s.v.t., nagradi svakim dobrom i na ovom i na budućem svijetu!

SAVJET:

Dragi moj brate u vjeri, moram ti priznati da je ovo jedno od najčudnijih pitanja koje sam čuo u životu. Želim mnogo toga da ti kažem, stoga se nemoj ljutiti ako odužim, a cilj je samo jedan – da se riješiš tog svoga problema. Ali pod uvjetom – da me poslušaš u onome što ću ti kazati.
Prvo, iz tvog pitanja se vidi da si ti svjestan da je bludničenje zabranjeno, što je više nego tačno. Ali se ja bojim da ti nisi svjestan o kakvom grijehu se radi. Blud je jedan od najvećih grijeha koje čovjek može da počini. Treba li veći dokaz o tome koliko je to grijeh od toga da ne postoji normalan čovjek na planeti koji je zadovoljan da neko počini blud sa njegovom majkom, sestrom, kćerkom ili suprugom!!! Nije li tako? Ako ima neko da je zadovoljan time, taj sigurno ne može dobiti uvjerenje od doktora da je normalan, bez obzira na njegovu vjersku pripadnost.
Zašto? Zato što se čovjek rađa i u njemu se rađa ljubomora prema ženama kojima je on mahrem i prezir prema tom gnusnom činu. Pa ako čovjek ne želi da neko čini blud sa njegovom majkom ili sestrom ili kćerkom, pa i one žene s kojima bludniči su nečije kćeri. Allahov Poslanik kaže: “Niko od vas neće vjerovati sve dok drugima ne bude želio ono što želi i sebi.“ (Buhari, br. 13, i Muslim, br. 179, kao Enesovo, radijallahu anhu, predanje)

Ebu Umame, radijallahu anhu, pripovijeda da je neki mladić došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i kazao: ”Allahov Poslaniče, dopusti mi da činim blud!“ Prisutni ga ukoriše zbog njegovog ponašanja, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, smiri ih govoreći: ”Pustite ga, pustite ga!“ Zatim zatraži od mladića da se primakne, pa kada je to učinio, upita ga: ”Da li bi volio da neko učini blud s tvojom majkom?“ ”Ne, tako mi Allaha, o Božiji Poslaniče, učinio me Allah tvojim iskupom!“, odgovori mladić. ”Tako ni drugi ljudi ne bi voljeli da to neko učini s njihovim majkama“, reče mu Poslanik. Zatim ga upita: ”Da li bi volio da to neko učini s tvojom kćerkom?“ ”Ne, tako mi Allaha, o Božiji Poslaniče, učinio me Allah tvojim iskupom!“, odgovori mladić. ”Ni drugi ljudi ne bi voljeli da se to desi njihovim kćerkama“, reče mu Poslanik.

Zatim ga upita: ”Da li bi volio da se to desi tvojoj sestri?“ Mladić odgovori: ”Ne, tako mi Allaha, o Božiji Poslaniče, učinio me Allah tvojim iskupom.“ Poslanik mu reče: ”Tako ni drugi ljudi ne bi voljeli da se to desi njihovim sestrama.“ Poslanik je ponovo upitao: ”Da li bi volio da se to desi tvojoj tetki po ocu?“ Mladić odgovori: ”Ne, tako mi Allaha, o Božiji Poslaniče, učinio me Allah tvojim iskupom.“ Poslanik reče: ”Ni drugi ljudi ne bi voljeli da se to desi njihovim tetkama po ocu.“ Opet ga upita: ”Da li bi volio da se to desi tvojoj tetki po majci?“ ”Ne, tako mi Allaha, o Božiji Poslaniče, učinio me Allah tvojim iskupom“, odgovori mladić. ”Tako ni drugi ljudi ne bi voljeli da se to desi njihovim tetkama po majci“, reče Poslanik. Tada je Allahov Poslanik stavio ruku na njega i zamolio: ”Gospodaru moj, oprosti mu grijehe, očisti njegovo srce i učini ga čednim.” (Ahmed, br. 22211. Šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim)

Što se tiče šerijatskih dokaza koji potvrđuju veličinu ovog grijeha, njih je mnogo, a spomenut ću ti samo neke, kako bi nam ostalo prostora i za ostalo što želimo napisati: Allahov Poslanik kaže: “Kada čovjek čini blud, iz njega izađe iman, i bude iznad njega kao oblak, pa kada prestane, vrati se svome sahibiji.” (Ebu Davud, Tirmizi od Ebu Hurejre, r.a., sahih) Šta misliš, dragi moj brate, da je te Allah usmrtio u tom stanju? Koja sramota na dunjaluku, a još gore kako na Sudnjem danu pred Gospodara bez imana?

Prenosi se da je Abdullah ibn Mes’ud rekao: ‘’Upitao sam Poslanika, s.a.v.s.: ‘Koji je najveći grijeh kod Allaha?’ ’Da Allahu pripišeš druga, a On te je stvorio’, reče. ‘Zatim?’, upitah ga. ‘Da ubiješ svoje dijete iz straha da će se hraniti sa tobom’, odgovori Poslanik, s.a.v.s. ‘Zatim?’, upitah ga. ‘Da počiniš blud sa komšijinom suprugom’, završi Poslanik, s.a.v.s.” (Buharija i Muslim, od Abdullaha ibn Mes’uda, r.a.)

Kada Uzvišeni Allah u Kur’anu govori o bludu, ne samo da zabranjuje blud, već zabranjuje i približavanje tom gnusnom činu: “I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put!” (El-Isra, 32)

Od dokaza koji potvrđuju činjenicu da je blud jedan od najvećih grijeha, zbog svih štetnosti koje proizlaze iz bluda, kako po pojedinca tako i po društvo u kojem živi, jeste činjenica da je islam za bludnika propisao kaznu kakva nije propisana niti za jedan drugi grijeh, naravno pod određenim uvjetima koje su spomenuli učenjaci: za neoženjenog bludnika ili neudatu bludnicu, šerijatska kazna je stotinu udaraca bičem, a za oženjenog bludnika ili udatu bludnicu šerijatska kazna je kamenovanje do smrti.
Da li si razmišljao, dragi moj brate, zašto je Milostivi Allah propisao tako žestoku kaznu za blud, i pored toga što je Allah milostiviji prema Svojim robovima nego majka prema svome djetetu?

Zbog težine i negativnih posljedica tog grijeha.

Drugo, gdje je tu pravda? Zamisli da tvoja supruga počini blud, kako bi se ti osjećao? Pa ako to ne možeš ni zamisliti, pa kako onda da čovjek čini nešto čime sam nije zadovoljan?! Dragi moj brate, Uzvišeni Allah te je počastio suprugom, omogućio ti da na halal način zadovoljiš svoje prohtjeve i strasti i kako ti to zahvaljuješ svome Gospodaru? Tako što činiš ono što je On strogo zabranio, iz koristi koja se samo vraća tebi. Šta misliš da si nakon bluda ustanovio da si to činio sa osobom oboljelom od side? Tvoj Gospodar ti je zabranio ono što korist donosi tebi, nikako Njemu, Uzvišenom i Veličanstvenom. Isto kao što se šerijatska kazna razlikuje u pogledu oženjenog i neoženjenog bludnika, isto tako i grijeh se razlikuje. Allah ti je omogućio da svoje prohtjeve zadovoljiš na halal način i ti to ostavljaš i činiš ono što je zabranjeno.

Zar spomenuta stvar nije čista nepravda i zulum prema tvojoj spuruzi, koja živi s tobom, čuva svoju čednost, a ti joj to uzvraćaš tako što bludničiš?! Pa zar se ne bojiš dove mazluma, onoga kome je nepravda nanesena? Allahov Poslanik kaže: “Boj se dove mazluma, doista između njegove dove i Allaha ne postoji pregrada.” (Buharija i Muslim)
Treće, dragi moj brate u vjeri, ostavljanje namaza je puno veći grijeh negoli činjenje bluda. Allahov Poslanik je ostavljanje namaza nazvao nevjerstvom. Tačno je da djela bez namaza ne važe. Allahov Poslanik je kazao: ”Prvo za što će rob polagati račune na Sudnjem danu jeste namaz, pa ako bude dobar, spasio se i uspio, a ako bude loš njegov namaz, propao je.“ (Tirmizi, od Ebu Hurejre, r.a., hadis je hasen)

Stoga se ne poigravaj sa svojim namazom! Redovno obavljanje namaza je odlika mu’mina, a njihovo neredovno klanjanje i zanemarivanje je veliki grijeh i svojstvo licemjera.

Četvrto, pored svih spomenutih stvari: da je ostavljanje namaza jedan od najvećih grijeha i blud isto tako, te da je blud stvar koju čovjek ne bi poželio nikome od svojih, da je za taj grijeh propisana strašna i žestoka šerijatska kaza (kamenovanje ili bičevanje), da je to zulum i nepravda – pitanje koje se samo nameće glasi: Ima li mogućnosti za pokajanje? Naravno da ima! Allahova milost je neizmjerno velika. Allah je vrata pokajanja i povratka Njemu ostavio neprestano otvorenim.

Kazao je Allahov Poslanik: “Zaista Uzvišeni Allah drži Svoju ruku ispruženu tokom cijele noći, primajući pokajanje onih koji su griješili danju, a danju pruža ruku, primajući pokajanja onih koji su griješili noću, tako sve dok Sunce ne izađe sa zapada.” (Muslim, od Ebu Musaa el-Eš’arija)

Uzvišeni Allah kaže u hadisi-kudsijju: ‘’O sine Ademov, kad god Me pozoveš i ponadaš Mi se, Ja ću ti sve oprostiti i na to se neću osvrtati. O sine Ademov, da tvoji grijesi budu toliki da dosegnu oblake na nebesima, a da Mi poslije zatražiš oprost, oprostio bih ti, i na to se ne bih osvrtao. O sine Ademov, da Mi dođeš sa grijesima koji bi Zemlju ispunili, i nakon toga Me sretneš ne pripisujući Mi sudruga, Ja bih te dočekao sa isto toliko oprosta.“ (Tirmizi, od Enes ibn Malika, r.a., hadis je hasen)

Dragi moj brate, vrata pokajanja su još otvorena, ali nemoj da te obmane veličina Allahove milosti i tvoja mladost. Koliko je mladića koji sanjare o budućnosti i dugom životu, a, siromasi, ne znaju da su njihovi ćefini već proizvedeni, čekaju na njega. Okreni se oko sebe i pogledaj – svaki dan mladi ljudi umiru. Ne dopusti sebi da odeš sa ovog svijeta a nisi se rasteretio težine tih gnusnih grijeha. Zahvali Allahu što te je poživio, što ti je ostavio mogućnost povratka i pokajanja.

Moj savjet ti je da požuriš Allahu, da se istinski pokaješ, da nastaviš sa činjenjem dobrih djela. Možda ti Allah daje posljednju šansu zbog tvog rahmeta prema siromasima, bijedi i jetimima. Moj savjet tebi je da posebnu pažnju posvetiš svojoj supruzi, u nadi da i to bude razlog Allahovog primanja tvoga pokajanja.

Dragi moj brate u vjeri, počni redovno klanjati svoj namaz i ničemu na dunjaluku ne daji prednost nad svojim namazom, ostavi se bluda i okreni novu stranicu svoga života. Želi drugima ono što želiš sebi. Trudi se da budeš od onih koji će biti u hladu Arša na Sudnjem danu kada neće biti drugog hlada osim Njegovog, a koji je obećan mladiću koji svoju mladost provede u pokornosti Allahu i što dalje od puta onih kojim je obećano, kao što je spomenuto u vjerodostojnom hadisu koji govori o kazni bludnika na Sudnjem danu, da će biti u ognju čiji je otvor tijesan, a njegovo dno široko, a u njemu će biti pomiješani obnaženi bludnici i bludnice, ispod kojih će biti vatra, pa kada ih dohvati, pokušat će da izađu, pa kada dođu do izlaza, Vatra će se smiriti pa će se vratiti u nju. (Buharija)

Ja sam više pažnje posvetio odgovoru na pitanje o problemu bluda ne zato što je blud veći grijeh, već što se iz tvog pitanja da primijetiti da ti je veoma teško da se ostaviš tog poroka, i ti si kroz pitanje stavio akcenat na tu tačku, a spomenuo si da si svjestan veličine grijeha ostavljanja namaza.
A Allah najbolje zna!
Pezić Elvedin, prof.

Islamski Forum
Back to top button