Fetve & Propisi

Propisi o dobrovoljnom postu

Dvadeset osnovnih propisa o dobrovoljnom postu

1- Najbolji dobrovoljni post je post Davuda, alejhi selam, koji je postio svaki drugi dan. Dan bi postio a drugi ne bi postio.
2- Pohvalno je postiti u svakom mjesecu po tri dana. Pošto se u islamu djela nagrađuju deseterostruko, tako onaj ko posti u mjesecu tri dana kao da je postio u mjesecu trideset dana. Pa ako to ponovi u svakom mjesecu biće kao da je postio cijelu godinu.
3- Pohvalno je postiti Bijele dane. A to su tri središnja dana u svakom mjesecu: trinaesti, četrnaesti i petnaesti dan u lunarnom mjesecu.
4- Pohvalno je postiti ponedjeljak i četvrtak. Ponedjeljak i četvrtak su dani u kojima se naša djela izlažu Gospodaru, pa je te dane Allahov Poslanik postio, želeći da bude postač u danima kada se djela izlažu Allahu.
5- Pohvalno je postiti dan Arefata. Vjerodostojni hadisi potvrđuju da onaj ko posti dan Arefata da mu se praštaju (mali) grijesi iz protekle i buduće godine.
6- Dan Arefata prvenstveno je pohvalno da poste osobe koje nisu na hadžu, kako ih post ne bi oslabio od ibadeta na Arefatu.
7- Po mišljenu nekih učenjaka i hadžija može da posti dan Arefata, ako ga post neće oslabiti i tako umanjiti ibadet na Arefatu.
8- Pohvalno je postiti dan Ašure. Vjerodostojni hadisi potvrđuju da onaj ko posti dan Ašure da mu se praštaju (mali) grijesi iz protekle godine.
9- Pohvalno je uz dan Ašure postiti i dan prije, ili čak po nekim učenjacima i dan poslije Ašure.
10- Po mišljenju velikog broja učenjaka, a taj stav je preferirao i šejhul-islam Ibn Tejmijje, nije pokuđeno da se posti samo dan Ašure, bez da čovjek posti s danom Ašure deveti ili jedanaesti dan mjeseca muharrema.
11- Ako bi se desilo da dan Ašure ili Arefata bude u subotu, nema smetnje da čovjek posti samo subotu. Većina islamskih pravnika smatrala je pokuđenim samostalno post subotom u slučaju ako je to opća nafila, ali ako se radi o nafili s povodom – kao što je dan Ašure, Arefata, tada su smatrali da pokuđenost prestaje.
12- Pohvalno je postiti šest dana u mjesecu Ševalu. Onaj ko isposti ramazan a potom u Ševalu posti šest dana kao da je postio cijelu godinu.
13- Posta šest dana u Ševalu može da bude u bilo kojem djelu mjeseca, na početku u sredini i na kraju. Dani koji se poste ne moraju da budu uvezani jedni s drugima, već se može postiti svih šest dana zajedno, a može i da budu dani posta odvojeni jedni od drugih.
14- Nema smetnje da žena koja nije postila nekoliko dana u ramazanu, počne prvo s postom šest dana u Ševalu, a potom da tokom godine naposti propuštene dane iz ramazana. Ako bi mogla prvo napostiti dane ramazana, i stići postiti šest dana u Ševalu, to bi sigurno bilo bolje.
15- Pohvalno je postiti prvih devet dana mjeseca Zul-Hidžeta. Prvih deset dana Zul-Hidžeta su dani u kojima su dobra djela najdraža Uzvišenom Allahu, a pošto je post jedno od najboljih djela koje insan može učiniti, u tim danima pohvalno je i postiti. Deseti dan Zul-Hidžeta je bajram, kada nije dopušteno postiti po konsenzusu islamskih učenjaka.
16- Post u mjesecu Muharremu. Vjerodostojni hadis potvrđuju da je Allahov Poslanik kazao za post u mjesecu Muharremu da je najbolji post nakon ramazanskog posta, stoga je pohvalno što više postiti u mjesecu Muharremu.
17- Post u mjesecu Ša’banu. Vjerodostojni hadisi potvrđuju da je Allahov Poslanik izrazito mnogo postio u mjesecu Ša’banu, pa je stoga pohvalno što više postiti u mjesecu Ša’banu.
18- Vjerodostojni hadisi potvrđuju da osoba koja želi postiti dobrovoljni post namjeru za post može donijeti i nakon nastupanja zore, pa i nakon izlaska sunca, samo ako nakon nastupanja zore do donošenja namjere nije učinila ništa što kvari post.
19- Vjerodostojni hadis potvrđuju da osoba koja posti dobrovoljni post ima paravo prekinuti post ako za time postoji potreba, i da nije obaveza da taj dan napašta, niti je griješna zbog toga.
20- Vjerodostojni hadis potvrđuju da žena ako želi postiti dobrovoljni post, a njen muž je kući, treba da traži od muža dozvolu za post.

Priredio: Pezić Elvedin

Islamski Forum
Back to top button