Fetve & Propisi

Od čega je stvorena Hava?

Možete li mi pojasniti kako je nastala Hava?

Esselamu alejkum, Možete li mi pojasniti kako je nastala Hava? Buni me to što se u mnogim predavanjima govori da je Hava stvorena od zakrivljenog rebra Adema a.s., a u Kur’anu na više mjesta se spominje “… a od njega je drugu njegovu stvorio …” (Al-A’raf ,189). Nigdje nije spomenuto rebro ili nešto slično. Unaprijed hvala!

ODGOVOR: Alejkumusselam.

To što se govori na mnogim predavanjima je došlo u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, a bilježe ga Buharija i Muslim u dvije najvjerodostojnije i najispravnije knjige koje postoje na Zemlji poslije Plemenitog

Kur’ana. Kaže Poslanik, sallalahu laejhi ve sellem, u tom hadisu: “Ostavljam vam vesijet prema ženama da im činite hajr, zaista je žena stvorena od rebra, i zaista je najiskrivljeniji dio rebra njegov najvišlji dio, pa ako nastojiš da ga ispraviš slomit ćeš ga a ako ga ostaviš ostaće iskrivljen”, a u drugom rivajetu nakon riječi “slomit ćeš ga”: “a ako uživaš u njemu uživat ćeš a ono će ostati iskrivljeno”. Hadis podstiče na lijepo i blago ophođenje prema ženama. A dio hadisa “zaista je žena stvorena od rebra” govori o tome da je žena stvorena od rebra Adema, alejhisselam.

U Kur’anu je došlo da je žena stvorena od čovjeka, kaže Uzvišeni: “On je taj koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je drugu njegovu stvorio da se uz nju smiri” (El-E’araf, 189). Kaže mufessir Taberi da se pod riječju “od njega” misli na Adema, alejhisselam, a onda je naveo riječi mufessira tabi’ina Katade: “A od njega je drugu njegovu stvorio, tj. Havu je stvrio od njegovih rebara da bi se uz nju smirio”. Kaže mufessir Ibn Kesir: “Uzvišeni stavlja do znanja da je On stvorio sve ljude od Adema, alejhisselam, da je od njega stvorio njegovu ženu Havu a zatim se ljudski rod od njih (dvoje) raširio …”.

Znači, u Kur’anu je došlo da je žena stvorena od Adema našto ukazuju riječi Uzvišenog: “O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao…” (En-Nisa’, 1). A onda je u vjerodostojnim hadisima Buharije i Muslima, zbirki hadisa koje je ovaj Ummet (njegovi učenjaci) prihvatio kao najvjerodostovnije knjige poslije Kur’ana, pojašnjeno da je žena stvorena od rebra Adema, alejhisselam. A jedna od uloga Sunneta je da pojasni ono što je objavljeno u Plemenitom Kur’anu, u tom kontekstu kaže Uzvišeni: “I objavljujemo tebi Opomenu (Kur’an) da objasniš ljudima ono što im se objavljuje” (En-Nahl, 44). Mnogi propisi u Kur’anu su spomenuti u općoj formi a u Sunnetu su detaljno pojašnjeni, poput klanjanja pet namaza, davanja zekata i slično. Koliko se namaza se klanja, kako se klanjaju, koji su im šartovi i slično, sve to nije došlo u Kur’anu. Takođe, na koje namirnice se daje zekat, kada se daje, kako i koji se uvjeti trebaju ispuniti da bili obavezni davati zekat, sve to nije došlo u Kur’anu nego u Sunnetu.

Prema tome, ne treba da buni to što je došlo u Sunnetu da je Uzvišeni Allah stvorio Havu (prvu ženu) od rebra Adema, alejhisselam, a u Kur’anu da je nju stvorio od Adema, alejhisselam, jer uloga Poslanika, sallallahu laejhi ve sellem, je između ostalog da pojašnjava ono što je došlo u Kur’anu. A stvaranje Have od rebra nije ništa neobično ako znamo da je Adem, alejhisselam, stvoren od ilovače kako je spomenuto u Kur’anu. Njeno stvaranje od rebra samo po sebi nije mahana niti nedostatak jer šta onda reči za stvaranje Adema, alejhisselam, od ilovače. Ve billahi tevfik.

Islamski Forum
Back to top button