Nauka & Kultura

Fizika Sudnjeg Dana

Fizika Sudnjeg Dana (smaka Svijeta)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
FIZIKA SUDNJEG DANA (SMAK SVIJETA)
Od Dr. Muhammad Humayoun Khan.
Poglavlje: 50, Redak: 3
“Zar kad umremo i prašina postanemo
(Zar ćemo doista proživljeni biti?)”
Poglavlje: 75, Verses: 3 & 4
“Zar čovjek misli da kosti njegove Mi nećemo sakupiti?
Hoćemo! Mi smo sposobni restorirati jagodice njegovih vlastitih prsta!”
Poglavlje: 22, Redak: 7
“Čas će bez sumnje doći
I Allah će one u grobovima proživjeti.”
ŽIVOT POSLIJE SMRTI
Vjerovanje u život poslije smrti je univerzalno; ono je reflektirano u naučavanjima svih većih svjetskih religija, prožimajući kulturu i vrijeme. Uprkos ogromnom naučnom i tehnološkom napredku dvadesetog vijeka, mi znamo vrlo malo o životu poslije smrti. Šta se dešava s nama po umiranju? Šta je duša? Da li ona napušta tijelo ulazeći u duhovni svijet, koji je izvan ljudske percepcije u nekoj drugoj dimenziji? Jesu li duše reinkarnirane u nekom drugom tijelu da bi se ponovo prošle ciklus življenja kao što je vjerovanje nekih daleko-istočnih zemalja? Je li duša zarobljena i čuvana negdje do Sudnjeg Dana da bi se tada ujedinila sa tijelom koje će se proživiti iz groba? Kako može tijelo koje je struhlo i nestalo u prašini, povratiti svoj originalni oblik i formu?
Mi živimo u svijetu koji zahtijeva dokaz ne zadovoljavajući se samo s vjerovanjem. Dokaz pak, je samo za zadovoljstvo vjernika, a vjerovanje dolazi iz naših srca. Čak ni najveći dokaz neće zadovoljiti nevjernika, dok i najmanji dokaz može biti izvor velikog zadovoljstva za vjernika. U ovom kontekstu osvrnimo se na priču o Poslaniku Ibrahimu (mir neka je s njim) koja se navodi u Časnom Qur’anu. (Poglavlje: 2, Redak: 260.) Poslanik Ibrahim je želio da zna kako Allah daje život mrtvome (tj. proživljava mrtve). On je imao vjerovanje čovjeka koji je bio spreman žrtvovati svog vlastitog sina za Allahov hatur, pa ipak je želio uvjerenje; koje mu se podarilo u formi velikog čuda. Obični ljudi kao mi su takođe u potrebi za uvjerenjem (osiguranjem) u svijetu gdje su nauka i tehnologija poprimile veću važnost od religije. Muslimani su vrlo srećni u ovom pogledu pošto imaju finalnu Božansku objavu Qur’an, čudo za sva vremena.
Postoji samo jedna verzija Qur’ana i to je jedina religijska knjiga za koju čak i kritičari Islama priznaju da nikad nije bila izmjenjena od vremena njene objave Poslaniku Muhammedu (mir Allahov neka je s njim) prije 14 stoljeća. Naučna otkrića su obezbjedila mnogo bolje razumijevanje brojnih Qur’anskih rečenica (ajeta) koje su u prošlosti izgledale dosta nejasne. Qur’an tačno opisuje razne naučne činjenice koje su otkrivene u zadnjem stoljeću. Ovo je jedan od razloga što Qur’an stoji u autoritetu vrlo visoko nad svim ostalim religijskim knjigama kao istinski Objavljena knjiga.
Qur’an u mnogim rečenicama (ajetima) opisuje budućnost univerzuma i Smak Svijeta. Ajeti izgleda opisuju neke vrlo velike finalne katastrofe koje će uticati na cijeli univerzum. Mnoga poglavlja spominju finalni zemljotres, otvaranje kapija u nebesima i “vrijeme” u kojem će ljudi vidjeti šta su uradili tako da će sami protiv sebe svjedočiti.
Ovaj članak istražuje sličnosti između Qur’anskih opisa Sudnjeg Dana (Smak Svijeta) i nekih teorija o kosmologiji koje predskazuju preokretanje (inverziju) vremena u budućnosti na početku faze kontrakcije univerzuma (naspram sadašnje ekspanzije istog). Bićete iznenađeni da religijska tvrdnja o proživljavanju čovjeka iz groba (rezurekciji) nije mit ili pusta želja nego činjenica bazirana na realnim naučnim principima. Nekoliko riječi upozorenja za čitaoca o činjenici da se naučne ideje mjenjaju, i da ova prezentacija nipošto ne znači da je ovo jedini način da se čovječanstvo proživi (rezurektuje). Allah ima absolutnu moć, kada On poželi nešto da se desi On samo rekne BUDI i ono JEST (tj. biva).
JE LI PROŽIVLJENJE (REZUREKCIJA) FIZIČKI PROCES?
Poglavlje: 35, Redak: 9
“Allah šalje vjetrove koji pokreću oblake,
Onda ih u mrtve predjele upravlja i zemlju oživljava,
koja je mrtva bila; takvo će biti i Proživljenje.”
Pokretanje tj. podizanje oblaka i rast biljaka poslije kiše doista izgleda čudesan i kao takav se i smatrao u prošlosti. Danas mi shvatamo to kao fenomen usljed raznih prirodnih zakona. U Qur’anu se proživljenje poredi sa fizičkim procesima kao što su rast biljaka poslije kiše; što sugerira da je proživljenje poslije smrti takođe bazirano na nekim fizičkim zakonima koje je Allah Mudri stvorio.
Sljedeće su glavne teme opisane u Qur’anu povodom Smaka Svijeta (Sudnjeg Dana):
(1): Finalni zemljotres i transformacija Zemlje (planeta) u ispraznu sferu.
(2): Dizanje (proživljenje) iz grobova.
(3): Vrijeme kada će naše ruke, stopala i jezik svjedočiti protiv nas.
(4): Otvaranje kapija (prolaza) u nebu, kroz koje će svako biti prenesen na neku višu dimenziju postojanja koja je iza i iznad (transcendentna) ovog umirućeg univerzuma.
Svi ti gornji događaji se mogu objasniti na bazi obrtanja (inverzije) vremena i pratećeg preokretanja gravitacije za koju fizičari vjeruju, da se mora desiti ako dođe do obrtanja vremena. U određenoj budućnosti znanje o Sudnjem Danu ili Smaku Svijeta koje se nudi u Qur’anu može postati širom poznato i prihvaćeno kao istina.
Poglavlje 41: Redak: 53
“Mi ćemo im pokazivati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim,
a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Qur’an istina.
A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj svjedok nad svim starima?”
UVOĐENJE U KOSMOLOGIJU
Da bi se shvatilo kako je budućnost univerzuma povezana sa Sudnjim Danom, određeno poznavanje kosmologije je esencijalno. U nekoliko narednih stranica mi ćemo naučiti, kako je univerzum nastao, kako izgleda sada i kakve su mu moguće perspektive.
Naš sunčev sistem se sastoji od Zemlje i drugih osam planeta koje orbitiraju oko zvijezde koju mi nazivamo Sunce. Sunce, zajedno sa dvije stotine biliona drugih zvijezda, sačinjava našu galaksiju “Mliječni Put.” Galaksije su obikovane otprilike kao diskovi, sa zvijezdama koje orbitiraju na raznim udaljenostima oko ogromne središnje mase.
SVJETLOSNA GODINA
Univerzum je toliko prostran da se udaljenost između zvijezda i galaksija mora mjeriti u “svjetlosnim godinama.” Svjetlosna godina je udaljenost koju svjestlost pređe u godini dana, brzinom od 300.000 kilometara u sekundi. Udaljenost od Sunca do Zemlje je samo osam minuta svjetlosne brzine. Uporedivši to s ovim, nama najbliža zvijezda osim Sunca, je na udaljenosti od četiri svjetlosne godine. Galaksija u kojoj obitavamo, “Mliječni Put,” je 150 svjetlosnih godina u rasponu. To znači da bi putujući brzinom svjetla, uzelo 150.000 godina da pređemo udaljenost s jednog kraja Mliječnog Puta do drugog. Galaksije su u prosjeku udaljene jedna od druge oko 10 miliona svjetlosnih godina. Mnoge stotine biliona takvih galaksija sačinjavaju istinski gigantski univerzum.
Poglavlje: 40, Redak: 57
“Stvaranje nebesa i Zemlje je posigurno veće nego stvaranje ljudskog roda,
ali većina ljudi ne zna.”
ODMICANJE GALAKSIJA
Galaksije mimo našeg “Mliječnog Puta” se odmiču od nas ogromnim brzinama. To se može ustanoviti, analiziranjem svjetla kojeg te galaksije emitiraju, instrumentom po imenu spektroskop. Što je galaksija udaljenija njena brzina odmicanja je veća. Ovo kretanje galaksija je usljed ekspanzije univerzuma. Univerzum je nastao otprilike prije 15-20 biliona godina usljed ogromne eksplozije nazvane “Big Beng tj. Veliki Prasak” i u još uvijek je u procesu ekspanzije. 
Univerzum nije samo sfera galaksija koje bježe tj. udaljavaju se jedna od druge u beskrajnom praznom prostoru. On se može uporediti sa balonom koji ima mnoge tačke na sebi, gdje svaka predstavlja galaksiju. Ipak, površina ovog balona, koji je dvodimenzionalan, predstavlja sve tri dimezije našeg prostora (svemira), i ekspanzira se u višu dimenziju, koja je van naše imaginacije.
BUDUĆNOST UNIVERZUMA
Nije poznato da li će se univerzum širiti u nedogled, ili će jednog dana početi da se skuplja (kontraktira). U bilo kojem slučaju, budućnost svih obitelja univerzuma bi mogla biti vrlo hladna i turobna. Ako se ekspanzija nastavi, poslije biliona godina, sva energija Sunca i ostalih zvijezda će biti iscrpljena i svako živo biće će se smrznuti do smrti. Naposljetku, ostat će samo ekspanzirajuća praznina. Alternativa tome je da ako ima dovoljno mase u univerzumu, gravitacija će jednog dana zaustaviti ekspanziju i započet će kontrakcija (skupljanje raštrkane materije). Kontraktirajući univerzum će ultimativno svršiti u vrlo užarenom stanju nazvanom “Big Crunch ili Veliko Zbijanje.” Ovo će takođe uništiti sve žive forme, onakve kakve ih mi poznajemo.
Pored gornja dva depresivna i besciljna scenarija budućnosti, postoji druga mogućnost. Neki fizičari misle da bi se vrijeme moglo povratiti (obrnuti) kada univerzum počne svoju kontrakciju (skupljanje). Ovaj prospekt (mogućnost) ima šokantnu sličnost sa Qur’anskim opisom Sudnjeg Dana (Smak Svijeta).
BUDUĆNOST UNIVERZUMA OPISANA U QUR’ANU
Hajde sad, da obratimo pažnju na rečenice (ajete) u Qur’anu koje opisuju nastanak, ekspanziju i eventualnu kontrakciju univerzuma. Postoji zabilježena sličnost između Qur’anskih objava i nedavnih otkrića u kosmologiji. Qur’anske rečenice pak, idu daleko ispred suvremene kosmologije u opisivanju budućnosti univerzuma. Qur’an nam daje uvid u zakone univerzuma koji se tek trebaju otkriti—zakone kontraktirajućeg univerzuma.
VELIKI PRASAK (BIG BANG)
Univerzum je nastao prije bilione godina usljed ogromne eksplozije po imenu “Veliki Prasak.” Ovo je jasno spomenuto u Qur’anu u narednim ajetima:
Poglavlje: 21, Redak: 30
“Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja billi jedna cjelina,
pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo?
Pa zar neće onda vjerovati?”
Otkriće o “Velikom Prasku” i “Vodenom porijeklu života” je djelo ne-Muslimana, (“nevjernika”). Na početku univerzuma je sva materija i prostor (nebesa) bili u jednoj tački (jednom komadu). Onda je sve razdvojeno u onom što fizičari opisuju kao “Veliki Prasak.” Dokazi da je univerzum nastao usljed tog “Velikog Praska” su toliko prevladavajući da se to sada smatra činjenicom a ne samo teorijom.
EKSPANZIJA UNIVERZUMA
Univerzum se konstatno širi od samog svog nastanka. Ovu vrlo značajnu činjenicu je otkrio astronom Hubbell, na početku ovog stoljeća. To je takođe predskazano Anštajnovom teorijom “Generalnog Relativiteta.” Ekspanzija univerzuma je jasno spomenuta u sljedećoj Qur’anskoj rečenici:
Poglavlje: 51, Redak: 47
“Mi smo nebesa moći Svojom sazdali, i mi ih još širimo.”
KONTRAKCIJA UNIVERZUMA
I PREOKRETANJE (INVERZIJA) VREMENA
Vrijeme je jedna od najlukavijih misterija univerzuma. Niko stvarno ne zna šta je vrijeme. Albert Anštajn je objasnio vrijeme rekavši da je to nešto što mi mjerimo sahatom. Vrijeme prolazi polako unutar objekata koji se kreću brzinom blizu brzine svjetlosti i potpuno stane na stepenu brzine svjetlosti. Vrijeme je takođe usporeno u blizini masivnih objekata kao što su Zemlja, Sunce, vrlo guste zbijena zvijezda koja se naziva neutronska zvijezda, i skoro potpuno stane unutar super masivnih zvijezda poznate kao “Crne Rupe.” Vrijeme ima direkciju, ono se uvijek kreće prema budućnosti. Mi vidimo kišu kako pada sa neba, predmeti se razbijaju, ljudi staraju, i ljudi umiru. Mi ne vidimo čašu kako postaje “sklopljena iz paramparčadi” ili bilo koga da se povraća iz mrtvih. 
To bi se moglo desiti samo kad bi se vrijeme preokrenulo unazad. Neki fizičari kao Michael Berry, Thomas Gold, i Steven Hawking su predpostavili da bi se vrijeme moglo preokrenuti kada nastupi kontrakcija univerzuma. Rečenice u Qur’anu sugeriraju da će univerzum jednog dana doista početi da se skuplja i to će se podudariti sa početkom Sudnjeg Dana i preokretanjem (inverzijom) vremena.
Poglavlje: 21, Redak: 104
“Onoga Dana kada smotamo nebesa kao što se smota list papira.
Onako kako smo prvi put iz ništa stvorili,
tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti, –
to je obećanje Naše, Mi smo kadri to učiniti.”
U gornjoj rečenici, “Dan” označava Sudnji Dan a kontrakcija univerzuma, je upoređena sa savijanjem papira. Tada se može desiti preokretanje vremena. Inverzija vremena će uzrokovati čovjeka da se digne i proživi iz groba. Svaki događaj će biti repriziran jer je sve ostalo zabilježeno u vremenu.
Poglavlje: 45, Redak: 29
“Ova Kniga Naša o vama će samo istinu reći,
jer smo naredili da se sve zabilježi što ste radili.”
Poglavlje: 27, Redak: 75
“Nema ničeg skrivenog ni na nebu ni na Zemlji,
a da nije u Knjizi jasnoj (u vremenu).”
Kada se istorija čovječanstva bude odvijala unazad kroz vrijeme, nacije će se povratiti jedna za drugom. Sva dobra i loša djela pojedinaca kao i nacija će biti otkrivena pri obrtanju vremena.
Poglavlje: 45, Redak: 28 (obrtanje vremena)
“I vidjećeš sve narode kako na koljenima kleče;
svaki narod pozvan prema svojoj Knjizi:
‘Danas ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali.”
Repriziranje vremena unazad će učiniti da ljudi vide sve što su prije počinili. Oni neće imati kontrole nad svojim rukama, stopalima, ustima, i očima. Sve dobro ili loše što su počinili će se ponoviti pred njima. U ovom smislu, usta, ruke, i stopala, će postati svjedoci protiv njih ispred anđela (meleka) i Allaha, i oni neće moći poreći nijednu grešku.
Poglavlje: 24, Redak: 24 (inverzija vremena)
“Na Dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi, i ruke njihove,
i noge njihove za ono što su radili.”
Poglavlje: 78, Redak: 40
“Mi vas na skoru patnju upozoravamo,
na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti,
A nevjernik uzviknuti: “Da sam, bogdom, zemlja ostao.”
Poglavlje: 77, Redak: 11
“I, kad se Vjerovjesnici u određeno vrijeme skupe…”
(Allahovi Poslanici će se vratiti u svoje epohe kako se vrijeme bude unazad odvijalo)
NEMA SLOBODNE VOLJE TJ. IZBORA
U KONTRAKTIRAJUĆEM UNIVERZUMU
Čovjeku je podarena slobodna volja da izabere između dobra i zla u ekspanzirajućem univerzumu, tj, kada će se sva njegova djela bilježiti (urezivati, snimati) u vremenu. U kontraktirajućem univerzumu pak, neće biti slobodne volje, i niko neće imati snage da pomogne ili odmogne drugima, ili da promjeni bilo šta počinjeno u prošlom životu.
Poglavlje: 82, Redak: 19
“Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći,
Toga Dana će vlast jedino Allah imati.”
PREOKRETANJE (INVERZIJA) GRAVITACIJE
Poglavlje: 99, Redak: 1
“Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese.”
Gravitacija je usljed sićušnih razlika u vremenu na različitim visinama. Vrijeme se odvija malo brže na vrhu planine, naspram onoga na morskom levelu. Ova razlika u vremenu, iako nama neuočljiva, je dovoljna da učini da stvari padnu na zemlju, i može se izmjeriti pomoću atomskih satova. Ako se vrijeme obrne u kontraktirajućoj fazi univerzuma, onda će se i ova razlika u odvijanju vremena takođe obrnuti. To će uzrokovati obrtanje gravitacije tako da će sve stvari padati prema gore, proizvodeći zemljotres neviđenih razmjera. Zemlja i planine će iznenada biti podignute (poletjeti) prema nebu, a onda će pasti mrveći se u prašinu.
Poglavlje: 69, Redci: 13, 14 & 15
“A kad se jednom u rog puhne,
Pa se Zemlja i brda podignu i od jednog udara zdrobe,
Toga Dana će se Smak Svijeta dogoditi.”
Obrtanje gravitacije će učiniti da zemlja bukvalno eksplodira i izvrati se prema napolje. Planine će se raspasti. Crvena užarena lava će biti izbačena prema nebu kao istopljeni bakar.
Poglavlje 70: Redak: 8
“Onoga dana kada nebo bude kao istopljeni bakar,
I brda kao vuna raščupana.”
ZEMLJA: IZNUTRA “PRAZNA” SA NEBOM U SVOME CENTRU
Poglavlje: 84, Redci: 3 & 4
“I kada se Zemlja rastegne,
I izbaci ono što je u njoj, i potpuno se “isprazni.”
Obrtanje (inverzija) gravitacije će uzrokovati ekspanziju Zemlje prema vani, izbacujući svu svoju utrobu. Ipak masa zemlje, se neće raspršiti, obrtanje vremena će upravljati svu materiju prema njenoj prethodnoj poziciji u vremenu. Tako, vrijeme i gravitacija će postati dvije sukobljavajuće sile u kontraktirajućem univerzumu. Balans između ove dvije sile će učiniti da se zemlja transformira u veliku sferu, iznutra bijavši prazna. Pozicija neba će se takođe izmjeniti tako da će ono sada okupirati centar ispraznjene Zemlje.
Poglavlje: 14, Redak: 48
“Na Dan kada Zemlja bude zamijenjena drugom Zemljom,
A i nebesa,
I kad svi iziđu pred Allaha, Jednog i Svemoćnog.”
Unutrašnja površina ispraznjene Zemlje će biti istovjetna-replika (kopija) sadašnje Zemlje kada se vrijeme bude odvijalo unazad. Spoljašnja površina Zemlje će pak, biti tečna lava koja je bila izbačena vani, tako postavši glatka bez planina, brda, dolina ili bilo kakve nejednakosti.
Poglavlje: 20, Redci: 105-107
“A pitat ćete o planinama,
Pa ti reci: Moj Gospodar će ih u rasuti prah zdrobiti,
A mjesta na kojima su bile ravnom ledinom ostaviti,
Tako da niti udubina niti uzvisina na Zemlji nećeš vidjeti.”
Naredni Qur’anski redci opisuju Sudnji Dan na vrlo obuhvatan (komprehensivan) način. Sudnji Dan će otpočeti sa finalnim zemljotresom usljed obrtanja (inverzije) gravitacije. Obrtanje gravitacije će uzrokovati Zemlju da izbaci sve iz svoje utrobe, time postajući, potpuno prazna. Isprazna Zemlja će imati nebo prema svom centru. Ljudi će početi da izlaze iz grobova proživljeni, jedni za drugim, “u razbacanim skupinama”. Istorija naroda će se odvijati unazad. Čovječanstvo će biti totalno bespomoćno zahvaćeno odvijanjem vremena unazad. Oni će bespomoćno obnoviti i svjedočiti vlastita djela iz prošlosti. Ova drama će se nastaviti sve dok se i zadnja osoba ne proživi (rezurektuje) i ukloni u drugu dimenziju (transcendenciju).
Poglavlje 99: Ajeti o Zemljostresu 1-6
“Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese.
I kada Zemlja izbaci (iznutra) terete svoje.
I čovjek uzvikne: >>Šta joj je?!<< – Toga Dana će ona vijesti (istoriju) svoje kazivati, Onako kako je Gospodar tvoj nadahne. Tog Dana ljudi će se odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova: Onaj ko bude uradio koliko atom dobra – vidjeće ga, A i onaj ko bude uradio koliko atom zla – vidjeće ga!” ZAR SE MI NEĆEMO POVRATITI U NIŠTAVILO INVERZIJOM (OBRTANJEM) VREMENA? Ispitivajućem umu, se može postaviti pitanje, ‘Šta će se desiti poslije proživljavanja iz grobova?’ Da li ćemo postajati mlađi i mlađi u naše djetinjstvo i naposljetku povratiti se u ništavilo u majčinoj utrobi? 
Ovo, takođe, što teorije povratka tvrde, je opet besciljna vježba. E, pa nije baš tako! Misao o velikom i finalnom zemljotresu može unijeti strah u naša srca, ali stvarna svrha tog zemljotresa je da se više dimenzije učine pristupačnim za bjekstvo iz kolapsirajućeg univerzuma. Allah Veličanstveni je uredio univerzum sa zadivljujuće velikom preciznošću. Poslije rezurekcije (proživljenja), aranžmani su napravljeni, da se pobjegne od neumoljivog efekta obrtanja (inverzije) vremena, u dimenziju iza ovog univerzuma. 
Da bi razumjeli kako će se to desiti potrebno je da shvatimo koncept viših dimenzija i crnih rupa u svemiru. VIŠE DIMENZIJE Matematički postoji beskonačan broj dimenzija. Pa ipak mi živimo samo u trodimenzionalnom svemiru. Svaki objekt u našoj svakidašnjici ima dužinu, širinu i visinu. Koncept postojanja više od tri dimenzije je nemoguće zamisliti. Ipak, više dimenzije doista postoje pošto snažna gravitacija blizu Sunca uzrokuje savijanje (krivljenje) prostora u ekstra višu dimenziju. Anštajn je bio prvi da to uzme u razmatranje te je tačno izračunao orbitu unutrašnje planete Merkur. Anštajnova teorija o generalnom relativitetu je zapravo zasnovana na konceptu viših dimenzija. Mi možemo dobiti neki uvid u koncept viših dimenzija studirajući probleme s kojim su se suočavali ljudi u prošlosti. 
Nekada su ljudi vjerovali da je Zemlja pljosnata. Oni su se bojali da putuju predaleko da ne bi pali preko njene ivice. Naravno to se ne može desiti pošto je površina Zemlja uvijena (okrugla) i neprekidna kao sfera. Da bi sišli sa Zemlje mi moramo da se krećemo u dimenziji (direkciji) koja je okomita površini. To znači pravo gore, gdje god da se nalazimo. Mi se suočeljavamo sa sličnim koncepcijalnim problemom u razumjevanju viših dimenzija. Mi bi mogli zamisliti da možemo napustiti univerzum samo putujući vrlo daleko, ali to takođe nije tačno. Čak kad bi putovali i bilione milja, mi bi opet bili ograničeni našim trodimenzionalnim svemirom (prostorom). 
Poglavlje: 72, Redak: 12 “I mi znamo da ne možemo Allahu na Zemlji umaći, I da od Njega ne možemo pobjeći.” Jedini način da se ode van univerzuma je ulaskom u višu dimenziju u direkciji koja je okomita našem trodimenzionalnom prostoru, upravo odavde gdje se nalazimo. Ovo nije moguće sada, pošto naš prostor (svemir) nije neprekidan u odnosu sa (ne nastavlja se na) višim dimenzijama. Da bi se to desilo, naš prostor bi prvo morao biti bukvalno rastrgnut i onda spojen sa višim dimenzijama. Ovo se može desiti samo u centru crnih rupa. CRNE RUPE: “BLOKIRANE KAPIJE” KA VIŠIM DIMENZIJAMA Poglavlje: 78, Redak: 19 “I nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati.” Otvaranje kapija u nebu je slično konceptu crnih rupa. Takvi otvori mogu biti izlazi (prolazi) van univerzuma kroz više dimenzije. 
Masivne zvijezde, koje pod vlastitom težinom kolapsiraju prema svojoj unutrašnjici (centru), mogu formirati crne rupe. Gravitacija u takvim objektima je toliko snažna da čak ni svjetlo joj ne može umaći te tako postaju nevidljive. Otuda, dolazi ime crne rupe. Fizičari vjeruju da se prostor-vrijeme može rastrgnuti u crnim rupama, proizvodeći prolaze k van ovog univerzuma. Ipak, u sadašnjem ekspanzirajućem univerzumu masa crnih rupa takođe sprečava otvaranje koje bi trebala proizvesti, tako sprečavajući bjekstvo k višim dimenzijama. 
U kontraktirajućem univerzumu, ovaj problem ne bi trebao postojati. Obrtanje (inverzija) gravitacije će promjeniti Zemlju i sva nebeska tijela u masivne isprazne strukture sa praznim nebom u njihovim središtima. Gravitacija čak i relativno lahkog objekta kao što je Zemlja, 
fokusirana na središnje-nebo će imati bježeći (usisavajući) efekt. Materijal prostor-vremena će se poderati formirajući time ulaze ili prolaze k višim dimenzijama. Fizičar se može zapitati kako se to može desiti. Šta će tada biti toliko drukčije? 
Na Sudnjem Danu vrijeme će biti povezano sa kontrakcijom prostora (svemira). Brže vrijeme u središnjem-nebu će pojačati obrnutu gravitaciju time više ubrzavajući kontrakciju prostora koja će zauzvrat još više ubrzati vrijeme. Ovaj samo-pokretački ciklus bržeg vremena i jače gravitacije će naposljetku dovesti do raspuknuća prostor-vremena formirajući prolaze van ovog univerzuma. Poglavlje: 69, Redak: 16 “I nebo će se rascijepiti, Tog dana će labavo biti.” Fascinirajuće je uočiti da su Qur’anske rečenice vrlo kratke pa ipak tako precizne. Gornje rečenice nam govore da će se nebo raspuknuti, pošto će na Sudnjem Danu biti labavo (slabašno). To očigledno znači da ono trenutno nije labavo dok je univerzum u fazi širenja. 
Možete se takođe prisjetiti da Kosmolozi vjeruju da su crne rupe nastale od vrlo masivnih nebeskih tijela. Kako se masa objekta zbija u manji i manji prostor, tako bi se i gravitacija trebala više i više povećavati. Teorija inverzije vremena na to stavlja limit pošto jaka gravitacija takođe umanjuje ekspanziju prostora i usporava vrijeme. Kada se ekspanzija zaustavi, gravitacija koja je vremenski drukčija ne može više jačati i stoga nema takve stvari kao što je beskonačna gravitacija. Ovo je zaštitni mehanizam, koji sprečava masivne objekte da prave rupe u prostoru i nestaju iz univerzuma. To potvrđuje ono što Qur’an kaže, da crne rupe ne mogu formirati izlaz iz univerzuma dok je u fazi širenja (tj. nebesa sada nisu labava ali će biti na Sudnjem Danu.) Čovječanstvo će vidjeti mnoge čudne stvari u kontraktirajućem univerzumu koje mogu proizvesti nejasnost i zbunjenost, (kada se pogled zbuni.) Jedna od ovih čudnih stvari je izlazak Sunca sa zapada, koji je spomenut, u autentičnom predanju od Poslanika Muhammeda (mir Allahov nek je s njim).
 Ovaj fenomen kao posljedica obrtanja vremena će biti vidljiv samo zakratko, momentalno propračen finalnim zemljotresom, koji će transformirati Zemlju u ispraznu strukturu; iz koje ni Sunce ni Mjesec neće biti vidljivi. (Mjesec se pomračio.) Izlazi (prolazi) iz ovog univerzuma će se oformiti u središnjem-nebu, i mogu izgledati kao blještavo svjetlo koje konstantno sjaji pravo odozgo.
 Ta vizija nas može začuditi pitajući se da možda nisu Sunce i Mjesec postali jedno tijelo: (Sunce i Mesec su se ujedinili.). Ova dilema je vjerovatno spomenuta u narednim redcima. Poglavlje 75, Ajeti 7, 8, 9 “Kad se pogled od straha ukoči, I Mjesec pomrači (skriven od pogleda) I Sunce i Mjesec ujedine. (Izgledaju kao jedno svjetlo)” Zvijezde će prestati sjajiti pošto će se svjetlo odmicati unazad sa inverzijom vremena. One će takođe biti skrivene od pogleda iznutra ispraznjene Zemlje.
 Poglavlje: 77, Redak: 8 “Kada zvijezde izgube sjaj.” MELEKI (ANĐELI) SE SPUŠTAJU KROZ NEBESKE OTVORE ILI KAPIJE Poglavlje: 25, Redak: 25 “A na Dan kad se nebo rastvori, I samo tanak oblak pojavi, I meleki (anđeli) grandiozno spuste” Kako se kapije u središnjem-nebu Zemlje otvore, ukazat će se vrlo spektakularan prizor. Hiljade meleka (anđela) će se spustiti na Zemlju da ispune svoju zadaću na Sudnjem Danu. Poglavlje: 18, Redak: 47 “A na Dan kada planine uklonimo, I kad vidiš Zemlju ogoljenu, 
A njih smo već sakupili nijednog ne izostavljajući.” Sve i jedno ljudsko biće će biti pokupljeno prije ultimativnog uništenja univerzuma u vatrenoj lopti nazvanoj “Veliko Zbijenje” (Big crunch). Meleki (anđeli) “Grandioznog silaska” će vjerovatno biti ti koji će ispuniti skupljanje i uklanjanje ljudi “van univerzuma”. Qur’an potvrđuje da niko neće biti izostavljen. Poglavlje: 84, Redak: 19 “Vi ćete se sigurno “voziti” s ravni na ravan.” Na našem finalnom putovanju kroz prolaze u nebu, moguće je da ćemo putovati kroz mnoge ravni ili dimenzije. Riječ “vožnja” je korištena u Qur’anu, kao da će se ovo putovanje obaviti vožnjom na “nečemu.” Po izlasku iz ovog univerzuma mi ćemo se okupiti na nekoj prostranoj ravni u drugoj dimenziji, svako će doći iz svog vremena i mjesta da se suoči sa obračunom džennetom (rajom) i džehenemom (paklom). 
Ovaj scenario je opisan u mnogim predanjima od Poslanika Muhammeda (mir Allahov nek je s njim). KADA ĆE DOĆI SUDNJI DAN? Poglavlje: 33, Redak: 63Ljudi te pitaju o Smaku Svijeta, reci: >>To jedino Allah zna!<<.
A ti ne znaš možda je Smak Svijeta blizu!”
Poglavlje: 29, Redak: 53
“Oni od tebe traže da ih što prije stigne patnja.
A da nije određenog roka za to, kazna bi im došla,
A doći će im, zasigurno, iznenada,
Kada je neće ni vidjeti.”
Izgleda da kad bi mogli ustanoviti kojom brzinom se ekspanzija univerzuma usporava , onda bi mogli predvidjeti kada će nastupiti Sudnji Dan. Ako je vrijeme povezano sa ekspanzijom prostora (svemira), mi ne možemo osmotriti usporavanje ekspanzije. Kao primjer, uzmite auto sa sahatom povezanim sa točkovima na taj način da brzina vremena ovisi od brzine auta. Ako auto uspori i sahat će usporiti i brzina auta ako se izračuna, koristeći usporeni sahat će uvijek izgledati ista. Slično tome kako se širenje univerzuma usporava, naše vrijeme i kretanje se takođe usporava, stoga brzina širenja će izgledati ista. Paradoksno širenje u udaljenim oblastima univerzuma koje ovisi o povećanju totalnog međuprostora može izgledati da je još brže kada se mjerenja obave s našim sporijim vremenom.
Poglavlje: 53, Redci: 57, 58, 59
Smak Svijeta se približio.
Niko osim Allaha ga ne može otkriti!
Pa zar ste začuđeni ovom izjavom?”
Čak i najnaprednija civilizacija u univerzumu bi ustanovila da se univerzum širi istom ako ne i većom brzinom od one početne. To znači, da se početak Sudnjeg Dana ne može predvidjeti. Samo Allah, Koji je neovisan i transcendentan vremenu, poznaje stvarni trenutak Smaka Svijeta.
IŠČEKIVANJE U GROBU DOLASKA SMAKA SVIJETA?
Poglavlje: 10, Redak: 45
“A na Dan kada ih On sakupi,
Učinit će im se da su boravili (u grobu) samo jedan čas u danu,
i jedni druge će prepoznati.
Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i nisu pravim putem išli biće izgubljeni.”
U Qur’anu, duša se poredi sa sviješću a smrt sa spavanjem. Jednom kada nas smrt savlada nećemo biti svjesni proticanja vremena i sljedeća stvar koju ćemo ugledati će biti Sudnji Dan.
Poglavlje: 30, Redci: 55 & 56
“A na Dan kad nastupi Čas oživljenja,
zločinci će se zaklinjati da su u grobovima samo jedan čas ostali;
a i prije su istinu izbjegavali.
A reći će oni kojima je dato znanje i vjerovanje:
“Vi ste ostali, prema Allahovj odredbi, sve do Dana oživljenja.
A ovo je Dan oživljenja, samo što vi niste znali.”
Na Sudnjem Danu, realnost drugog svijeta (ahireta) i istinske vjere Islama će biti svima apsolutno jasna. Oni koji su se upuštali u zla djela i slijedili neispravna vjerovanja će poželjeti da nisu nikad ni postojali; ali će se neminovno morati suočiti sa finalnim obračunom.
Poglavlje: 45 Redak: 27
“Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji!
A na Dan kad nastupi Čas oživljenja, oni koji su laži slijedili će biti izgubljeni.”
SAŽETI PREGLED
Sa ogromnim naučnim napredkom dvadesetog vijeka, mi smo povjerili nauci i tehnologiji da riješi sve naše probleme. Zaslijepljeni sposobnošću tehnologije da proizvede brze rezultate, naša vjera u Allaha je postala vrlo slaba. Naša aktivnost se svela na postizanje ovosvjetskih uspjeha, iako bi jače vjerovanje u Allaha i strah od odgovornosti u životu poslije smrti napravilo od nas mnogo bolje ljude. Mi možemo vidjeti posljedice nedostatka istih u moralnoj dekadenciji ljudskih zajednica širom svijeta.
Allah je slao uputu ljudskim bićima shodno okolnostima koje su ih okruživale u korespondirajućem periodu istorije. Kada je Faraon vladao, magija je bila vrlo popularna zabava. Onda je Musa ili Mojsije (mir Allahov nek je s njim) došao sa Allahovim čudesima i porazio čarobnjake Faraonovog dvora. Ljudi u vrijeme Isa’a ili Isusa (mir Allahov nek je s njim) su slično bili duboko u čarolijama i čudesima, i mi možemo vidjeti da je Isaov život prepun čudesa. Kada je Vjerovjesnik Muhammed (mir i blagoslov Allahov nek je s njim) došao, Arapski jezik i poezija su bili u zenitu svog razvoja. Qur’an Časni sa svojom jasnom porukom je objavljen u najriječitijoj poeziji bez premca i vrlo unikatnog stila.
Ipak, Qur’an je Allahovo čudo i uputa za sva vremena, i prema tome prikladno je vjerovati da je on istovremeno izvor najuzbudljivijih otkrića u epohi nauke. Nauka, pomoću Qur’ana može otkriti ono što je religija uvijek zastupala, tj. da će se proživljenje iz grobova neminovno desiti.
Postoje mnoge teorije o budućnosti univerzuma. Uprkos velikom znanju, naučnici su nesposobni odlučiti koja od tih teorija je ispravna. Vjerovanje da univerzum ima svrhu i znanje sadržano u Qur’anu, može biti najbolji vodić u našoj potrazi za istinom. Ja se nadam da će Muslimani biti na čelu takvih budućih otkrića.
Mnoge rečenice Qur’ana opisuju Sudnji Dan. Mi živimo u univerzumu koji se širi već bilionima godina od svog nastanka. Obadvoje, rođenje univerzuma “Velikim Praskom” i njegova ekspanzija su opisani u Qur’anu. Naučnici ne znaju da li će se ekspanzija nastaviti u beskonačnost, ili će jednog dana univerzum početi da se skuplja (kontraktira). 
Ipak, Qur’anske rečenice sugeriraju da se univerzum neće širiti u nedogled i da će Smak Svijeta započeti sa kontrakcijom univerzuma. Izgleda da će se vrijeme i gravitacija obrnuti kada otpočne skupljanje univerzuma. Obrtanje (inverzija) vremena će dovesti do proživljenja ljudi iz grobova. U ovom svijetu obrnutog vremena mi ćemo se suočiti sa svim dobrim i lošim djelima koja smo počinili u svojim životima. Obrtanje gravitacije će izazvati finalni zemljotres, spomenut u Časnom Qur’anu. 
To će učiniti da se zemlja izvrati i transformira u gigantsku praznu sferu sa nebom u svom središtu. Ova obrnuta gravitacija fokusirana prema “Zemljinom središnjem-nebu” će imati efekt na prostor kao pijavica u moru ili slivnik kuda su stvari usisane. Prostor u središnjem-nebu će bukvalno biti rastrgnut time proizvodeći otvore ili prolaze u nebu prema višim dimenzijama koje se nalaze van i iza ovog univerzuma. Kroz ove otvore, mi ćemo biti uklonuti iz ovog kolapsirajućeg univerzuma.
Svako će biti uklonjen da izbjegne neumoljivi efekt obrtanja vremena koji bi nas mogao povratiti u ništavilo u majčinoj utrobi. U nekoj višoj dimenziji ili ravni ljudi će se sakupiti iz svih epoha i mjesta u ljudskoj istoriji, da se suoče sa obračunavanjem svojih djela i Džennetom (Rajom) i Džehennemom (Paklom).
Vrijedno je pomena da je Smak Svijeta univerzalni događaj i da će se desiti na svakom nebeskom tijelu u univerzumu. Nikakav broj ratova, atomskih bombi, udaraca kometa, ili meteora, neće dovesti do Smaka Svijeta (Prevodilac: Kada se kaže “Svijet” onda se misli na ovaj materijalni univerzum sa bezbrojnim galaksijama i nebeskim tijelima. Stoga kada se kaže Smak Svijeta to ustvari podrazumjeva Smak materijalnog univerzuma. 
Isto tako kada se u Qur’anskim rečenicama spominje Zemlja vjerovatno da to u širem pojmu podrazumjeva sve planete. Nemojmo zaboraviti da Qur’an spominje sedam nebesa od kojih najvjerovatnije prva nastupaju od onog mjesta gdje prostor bude rastrgnut i prolaz ili kapija bude otvorena k njemu. 
Druga subsekventna nebesa koja u sfernoj strukturi vode ka Allahovom prijestolju, koje se nalazi transcedentno sedmom nebu, su u terminima ovog dokumenta poređena sa višim dimenzijama. Svako nebo ima svoj sistem uređenja i odgovarajuće stanovnike. 
Takođe vrijeme u tim nebesima je ili vrlo sporo ili apsolutno zaustavljeno. To može objasniti zašto se vrijeme na drugom svijetu tj, svijetu iza ovog univerzuma, naziva kao vječnost. To takođe može objasnit kako to daje Poslanik Muhammed (sallallahu alejhi ve sellem) vidio i prošlost i budućnost u isto vrijeme opisujuće ljude koji su živjeli prije njega i poslije njega. 
To takođe objašnjava da ovdje može proteći hiljade i milione godina dok tamo samo jedan tren. Miradž (uspinjanje prema Allahovom prijestolju) Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem) je vrlo lijep dokaz relativnosti fenomena vremena. Dakako postoje stvari i realnosti vječnog svijeta koje ljudski razum ne može i neće nikad pojmiti. Stoga nema svrhe lupati glavu sa onim što je van našeg domašaja jer to ionako neće utjecati na naš vječni spas ili propast.)
Iz Qur’ana, je evidentno da vrijeme Smaka Svijeta neće nikad biti otkriveno i da se može desiti u bilo kom trenutku. Mi treba da smo svjesni da je Smak Svijeta vrlo blizu svakom od nas jer po umiranju nećemo imati osjećaj proticanja vremena.
Poglavlje: 50, Redci: 19 & 20
“Smrtna agonija će doista doći – to je nešto od čega ne možeš pobjeći,
I u rog će se puhnuti – to je Dan kojim se prijeti.”
Kako hodimo kroz naš svakodnevni život treba da imamo na umu da se svaki detalj istog bilježi (snima) u vremenu. Ako ne poduzmemo korake da se zaštitimo od zla (lošeg ponašanja), uz prijetnju žestokom kaznom, mi smo u opasnosti da povrh svega budemo i puno osramoćeni na Sudnjem Danu kada se naš privatni film pođe odvijati. Obrtanje vremena će otkriti sve naše tajne.
Ja se nadam da će ovaj članak poslužiti kao izvor upozorenja kao i ohrabrenja vjernicima. Oni će uvidjeti da je, Smak Svijeta religiozna, naučna i matematička istina, koju će svako morati suočiti; i da će naša djela na ovom svijetu odrediti našu sudbinu u vječnom životu. Dakako nema sumnje da stvarno znanje o Smaku Svijeta pripada samo Allahu, (Stvoritelju i Obdržavatelju Svijeta).
Autor:
Dr. Mohammad Humayoun Khan.
Illinois USA
Preveo:
Ebu Irfan el~Bosni
Knjiga na isti predmet “Resurrection of Mankind Through the Reversal of Time.” (Proživljenje Čovječanstva Kroz Obrtanje Vremena) se može nabaviti na Islamicity.com, Amazon.com, i Iqra books.
Islamski Forum
Back to top button