Različite Teme

Pojava fitneta (nereda)

Predznaci Sudnjeg dana

Pod fitnetom – neredom se podrazumjeva: iskušenje, ispitivanje i testiranje. Najviše se upotrebljava za nešto što nije lijepo, neki porok ili sve ono što vodi tim stvarima kao što je: griješenje, nevjerstvo, ubistvo, požar i još mnogo neugodnih i nepoželjnih stvari.

Poslanik sallAllahu alejhi we sellem nas je obavijestio da u predznake Sudnjeg dan spada i pojava velikih nereda, tako da će neistina prekriti istinu, poljuljat će se vjerovanje. Desit će se da čovjek osvane kao vjernik a omrkne kao nevjernik ili da osvane kao nevjernik a omrkne kao vjernik. Kada god se pojavi fitnet, vjernik će reći: Ovo je moja propast. Potom će se otkriti i pojaviti nešto drugo, a on će govoriti: Ovo je, ovo je. Ovi neredi se neće prestati pojavljivati među ljudima sve do Sudnjeg dana.

U hadisu Ebu Musa el-Eš‘arija se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik sallAllahu alejhi we sellem: “Pred Sudnji dan će se pojaviti takvi neredi da će izgledati kao dio mrkle noći. Tada će biti ljudi koji će osvanjivati kao vjernici a omrkavati kao nevjernici i omrkavati kao nevjernici a osvanjivati kao vjernici. Tada će onaj koji sjedi biti bolji od onoga koji stoji; onaj koji stoji biti bolji od onoga koji ide; onaj koji ide biti bolji od onoga koji se vozi. Polomite vaša kamenja, posjecite pojedince među vama, udarajte svojim sabljama kamenje; ako neko od vas dočeka to vrijeme, neka bude kao najbolji Ademov potomak.” (Ovaj hadis prenosi Ahmed, Ebu Davud, Ibn Madže i Hakim u “Mustedreku”)

Imam Muslim prenosi od Ebu Hurejre radijAllahu anhu da je Allahov Poslanik sallAllahu alejhi we sellem rekao: “Pretecite svojim dobrim djelima fitnete koji će doći i biti kao dio mrkle noći. Tada će biti ljudi koji će osvanjivati kao vjernici a omrkavati kao nevjernici i omrkavati kao nevjrnici a osvanjivati kao vjernici. Prodavat će svoju vjeru za nebitne stvari na ovom dunjaluku.”

Od Abdullaha b. Amra b. Asa se prenosi da je rekao: Glasnik je dozvao Allahova Poslanika sallAllahu alejhi we sellem riječima: „Zajednički namaz!“, pa smo se okupili oko Allahova Poslanika sallAllahu alejhi we sellem, a on je rekao: “Nijedan poslanik, koji je došao prije mene, nije propustio a da nije uputio svoj ummet na dobro koje je znao, a niti da ih upozori na zlo koje je znao. Prvacima ovog ummeta je data sigurnost, a da će ga, pred sami Sudnji da, zadesiti veliki problemi zbog kojih će sami sebe negirati. Nastupit će neredi koji će neke oslabiti; pa će nastupiti fitneti kada će vjernik reći: Ova, ova… pa onaj koji bude volio da se sačuva vatre i uđe u Džennet, neka mu se suprostavi sa svojim težnjama, koje su vjerovanje u Allaha dž.š. i Sudnji dan.”

Hadisa koji govore o fitni ima veoma mnogo. Poslanik sallAllahu alejhi we sellem je upozorio svoj ummet o tim fitnetima, tražeći od njih da ih se čuvaju. Obavijestio nas je da će pred sami Sudnji dan ovaj ummet zadesiti problemi i ogromni fitneti, od kojih neće biti druge zaštite sem vjera u Allaha dž.š., Sudnji dan, držanje zajednice – ehlu sunneta – udaljavanje od fitneta i traženje utočišta kod Allaha dž.š. od njih. Rekao je sallAllahu alejhi we sellem: “Tražite od Allaha dž.š. zaštitu od fitneta, vidljivog i nevidljivog.”

Iz knjige: Predznaci sudnjeg dana: mali – srednji – veliki

Islamski Forum
Back to top button