Džinni & Urok

Kako nastaje sihr krvarenja

Ovaj sihr se dešava isključivo kod žena. U ovom slučaju sihirbaz pošalje džina ženi za koju je sihr tražen, i naredi mu da joj uzrokuje krvarenje. Džin ulazi u ženu i kreće se njenim venama, zajedno sa krvlju. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:
“Šejtan kola ljudskim tijelom kao što krv kola.”

Kada džin dospije u venu materice, probije je i iz nje poteče krv. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je Hamni bintu Džahs, kada ga je pitala o istihazi, rekao:
“Istihazu uzrokuje šejtanski udarac.”

U drugoj verziji se kaže:
“To je krv iz vene, a ne menstruacija.”

Iz ove dvije verzije vidljivo je da je istihaza udarac šejtana u venu materice.
Šta je to sihr krvarenja?

Islamski pravnici ga zovu istihazom, a ljekari krvarenje.

Ibnu Esir je rekao: “Pod istihazom se podrazumijeva krvarenje nakon redovne menstruacije.”

Krvarenje može trajati mjesecima, sa različitim intenzitetom.

SIHR NEMARNOSTI, TROMOSTI I LJENOSTI.

Kako nastaje sihr ljenosti?

Sahir šalje džina u osobu kojoj želi sihr i naređuje mu da se instalira u njegovom mozgu i da izazove povučenost i izoliranost. Džin kreće ka izvršenju onoga što se traži od njega i tada se pojavljuju simptomi koje smo gore spomenuli, ovisno o jačini ili slabosti džina koji je zadužen za sihr.

Simptomi sihra ljenosti:

– želja za samoćom,

– potpuna povučenost u sebe,

– konstantna šutnja,

– odvratnost prema susretima,

– duševna odsutnost,

– stalna bol,

– smirenost, nepokretnost i konstantna ljenost.

Islamski Forum
Back to top button