Različite Teme

Onome koji se Allaha boji

Onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći

Huzejfe ibn Jeman prenosi da je Allahov Poslanik rekao: „Pogled u ženu je od otrovnih strijela Iblisa.
Ko god ga ostavi iz straha od Allaha, Allah će ga nagraditi sa vjerom čiju će slatkoću osjetiti u srcu.“ (Bilježi Ahmed u Musnedu i predaja je vjerodostojna)
„…a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći, i opskrbiće ga odakle se i ne nada“ (At-Talaq, 2-3)
Malik ibn Dinar je rekao: „Dženeti uživanja su između dženneta firdeusa i edenskih vrtova.U njima neko ima sluge koje su stvoreni od ruža džennetskih.Oni će biti nastanjeni od onih koji su se htjeli upustiti u grijeh ali su se onda sjetili Allaha-Silnog i Uzvišenog- pa su sebe zaustavili od činjenja grijeha i pognuli svoje vratove iz straha od Allaha.“
Hasan el Basri prenosi: „Jednom je bila bludnica koja je premašivala ljude svog stoljeća po ljepoti i ne bi dala da ijedan čovjek spava sa njom dok joj ne plati 100 dinara.Jednog dana, čovjek je vidio i privukla ga je, pa je otišao i radio dok nije zaradio 100 dinara a potom otišao kod nje.
Ona mu reče:“Daj to čovjeku na vratima kako bi ga mogao prebrojati i izvagati.“
Kada je to uradio ona mu reče da uđe.Imala je luksuzan dom i krevet napravljen od zlata.Ona mu reče: „Dođi k meni“ I kada je trebao imati odnos sa njom on se iznenada sjetio stajanja pred Allahom na Sudnjem danu, i to ga pogodi kao grom i njegova želja se ugasi. On joj reče: „Dozvoli mi da te napustim a ti možeš zadržati novac.“
Ona odgovori: „Kako to sad možeš da učiniš kada si me vidjeo i bio privučen sa mnom i išao si i radio teško dok nisi sakupio 100 dinara i sad kad si napokon sa mnom, ti uradi ono što si uradio?“
On reče: „Tako mi Allaha, nisam to učinio ni zbog čeg drugog do zbog straha od Allaha i pomisli o stajanju između Njegovih ruku.“
Ona reče:“Ako si iskren u tome što kažeš onda se ja ne želim udati ni za kog drugog osim tebe!“
On joj reče:“Dozvoli mi da odem“. Ona reče:“Ne, dok mi ne obećaš da ćeš me oženiti!“
On reče:“Ne mogu učiniti ništa prije nego odem.“
Ona zatim reče njemu:“Moraš obećati Allahu da ako ja dođem tamo gdje ti živiš da ćeš me oženiti!“
On reče: „Neka bude tako.Vidjećemo.“
On potom obuče svoju odjeću i vratio se u svoju Zemlju.
Ona je kasnije doputovala u njegovu zemlju sa svim onim što je posjedovala-žaleći za okolnosti u kojima su se sreli-sve dok nije došla i pitala za njega.
Kada je došla kod njegove kuće rečeno mu je :“Sama kraljica je došla i pitala za tebe!“ Kada ju je ugledao , bio je u takvom šoku da je pao i umro.
Njegovo tijelo je palo na njene ruke pa ona reče:“Što se tiče njega, propustila sam priliku da budem sa njim.Da li ima ikakvog bliskog rođaka?“Rečeno joj je :“Da, ima brata ali je on siromašan čovjek.“ Pa ona reče:“Udat ću se za tebe iz moje ljubavi prema tvom mrtvom bratu.“ Ona se udala za njega i rodila mu je sedam dobrih sinova.“
At-Tewabin – Ibn Kudame al-Makdisi
Islamski Forum
Back to top button