Učimo o Islamu

Kad obaviti Noćni Namaz

Nočni Namaz pocinje nakon Jacije

Nočni Namaz pocinje nakon Jacije Namaza i moze se obaviti sve do Sabah Namaza. Poslanik salallahu alejhi ve sellem bi preporucivao da se obavlja u zadnoj trecini Noci, jer se Gospodar spusta na najnize nebo, pa ako mozemo biti od onih koji tada spominju Allaha, budimo, a inace se moze obaviti u bilo kojem dijelu noci.

– Koliko rekata ima Nočni Namaz ?
Broj rekata nije ogranicen, tako da mozemo klanjati koliko zelimo a najmanje 2 rekata – mada je se prece cuvati prakse Allahovog Poslanika salallahu alejhi ve sellem koji je 11 ili 13 rekata
(Sa Vitr-om).

Prenosi se od Aise Radijallahu anha, da je rekla: “Allahov Poslanik salallahu alejhi ve sellem nakon sto bi klanjao Jaciju Namaz pa do zore, klanjao bi 11 rekata. Selam je predavao nakon svaka 2 rekata i klanjao bi jedan rekat vitra (sahih)

Kako se Nijjeti (Namjerava) za Kijamul Lejl – Nočni Namaz ?
Nijjet se cini u srcu (Da se zeli obaviti Kijamul Lejl u ime Allaha), znaci kao i za sve ostale ibadete, a Allah zna sta je u nasim srcima.

Postoji dio noći kada se cijeli svijet promijeni. Tokom dana haos često dominira našim životom. Obaveze na poslu, u školi i porodici uzimaju veći dio naše pažnje. Osim vremena koje iskoristimo za pet dnevnih namaza, teško je uhvatiti vrijeme za odmor ili razmišljanje. Mnogi od nas žive život u takvoj žurbi, da čak ponekad ne vidimo šta propuštamo.

Ali ima dio noći kada se posao završi, saobraćaj spava i tišina je jedini zvuk. U to vrijeme – dok sve oko nas spava – ima Onaj koji je uvijek Budan i koji čeka da Ga pozovemo. U hadisu kudsijj nam je rečeno: “Naš Gospodar se svake noći, u zadnjoj njenoj trećini, spušta na dunjalučko nebo i pita: “Ko će Mi se za nešto dovom obratiti, pa da mu je uslišam? Ko će od Mene nešto tražiti, pa da mu dadnem? Ko će od Mene zatražiti oprosta, pa da mu oprostim?” (Buhari i Muslim)

Možemo samo zamisliti šta bi se desilo ako bi neki vladar ili kralj došao na naša vrata, nudeći da nam dadne sve što poželimo. Zar svaka pametna osoba ne bi bar postavila alarm, da ga probudi za tako važan sastanak? Kada bi nam bilo rečeno da će tačno sat prije izlaska sunca, na našem pragu biti ček na 10 miliona dolara, zar se ne bi smo probudili da ga uzmemo?

Allah Uzvišeni nam je rekao da će u ovom dijelu noći, tačno prije izlaska sunca, doći Svojim robovima. Zamislite to. Gospodar univerzuma nam je ponudio poseban razgovor sa Njim. Gospodar koji nas čeka, da dođemo razgovarati s Njim, a mnogi od nas to propuštaju, spavajući u udobnim posteljama. Allah Uzvišeni nas pita šta želimo od Njega.
Stvoritelj svega nam je rekao dati sve za što Ga zamolimo.

A mi spavamo….???

Doći će dan kada će veo obmane biti podignut. Kur’an kaže: “Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid.” Qaf, 22.

Tog dana ćemo jasno vidjeti realnost. Tog dana ćemo shvatiti da su dva rekata namaza bila veća od svega na nebesima i zemlji. Vidjećemo onaj neprocjenjivi ček ostavljen na našem pragu svake noći, dok smo mi spavali. Doći će dan kada bi smo dali sve pod nebesima, samo da se vratimo i klanjamo ta dva rekata. Doći će dan kada bi smo se odrekli svega što smo ikada voljeli na ovom svijetu, svega što je okupiralo naša srca i um, svake fatamorgane za kojom smo trčali
samo da imamo taj razgovor sa Allahom. Ali tog dana od nekih će se Allah Uzvišeni okrenuti … i zaboraviti kao što su oni nekad zaboravili Njega. Kur’an kaže:
“Gospodaru moj” – reći će – “zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao?” “Evo zašto” – reći će On: “Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen.” Ta – Ha, 125, 126. “Ne kukajte Danas! Uistinu, vi od Nas nećete biti pomognuti.” Mu’minun, 65.

Možete li zamisliti na trenutak šta nam ovi ajeti govore? Ovo nije o tome kako je biti zaboravljen od starog prijatelja ili školskog druga. Ovo je o tome kako je biti zaboravljen od Gospodara svih svjetova. Ne o džehennemu. Ne o ključaloj vodi. Ne o sprženoj koži. Nema kazne veće od ove…

I kao što nema veće kazne od gore spomenute, nema ni veće nagrade od one koju opisuje Poslanik ﷺ : “Kada stanovnici dženneta uđu u džennet , Uzvišeni će upitati:
Da li želite da vam još više dadnem? Oni će odgovoriti:
Zar naša djela nisi učinio teškim, a naša lica bijelim, uveo nas u Džennet i sačuvao nas od Vatre?!

Zatim će se podići zastor i oni će gledati Lice uzvišenog Allaha dž.š., pa im ništa dato neće biti draže od gledanja u Allaha, Gospodara Milostivog.” (Muslim)

Mi ne moramo čekati do tog Dana da vidimo posljedice ovog noćnog vremena provedenog sa Allahom Uzvišenim. Ustvari, nema riječi kojima se može opisati osjećaj koji vas preplavi nakon takvog razgovora. To morate iskusiti, da bi ste znali. Značaj toga u našem životu je nemjerljiv. Kada okusite kijam, kasni noćni namaz, ostatak vašeg života se potpuno transformira.
Odjednom se teret koji vas je pritiskao pretvori u svjetlo.
Pojavi se rješenje za probleme za koje ste mislili da ih je nemoguće riješiti. A ta blizina sa vašim Stvoriteljem, koja je nekad bila nedostižna, postaje vaše jedino utočište.

Rekla je Aiša radijjallahu anha:

“Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao običaj da klanja NOĆNI NAMAZ tako da bi mu noge natekle od dugog stajanja. Pa je rekla Aiša radijjallahu anha: O Allahov Poslaniče, ti to činiš a tebi je oprošteno sve sto si počinio i što ćeš počiniti! Pa je rekao: “O Aiša a zar da ne budem Allahov zahvalni rob?!”(Sahih Buhari 1/352 i Sahih Muslim 4/2172)

Rekao je Huzejfe Ibn Jeman, radijjallahu anhu:

“Klanjao sam jedne noći sa Allahovim Poslanikom sallallahu alejhi ve sellem pa je počeo odnosno učio na prvom rekatu suru Beqara, pa sam rekao učinit će ruku nakon stotinu proučeni ajeta, no on je nastavio pa sam rekao klanjat će sa njom cijelom prvi rekat, no on je nastavio pa je počeo da uči suru Nisa’ i proučio je, potom je učio Ali Imran i proučio je spojeno, na mjestu gdje bi bio spomenut Tesbih on bi to činio, a na mjestu gdje bi naišao na pitanje (dova), on bi zatražio to od Allaha dok kada bi naišao na ajet u kome se traži utočište on bi se uticao Allahu od toga.” ( Sahih Muslim 1/537)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi podsticao svoje Ashabe da klanjaju NOĆNI NAMAZ, pa je jedne prilike rekao u svezi Abdullah Ibn Omera, radijjallahu anhu:

“Divan li je čovjek Abdullah, samo još da klanja noću.” Rekao je Salim: Nakon toga Abdullah nije spavao noću osim malo! (Sahih Muslim 4/1927 Sahih Buhari 1/350)

Također Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je podstakao ummet na
NOĆNI NAMAZ, pa je rekao:

„Najbolji post nakon mjeseca Ramazana je post Allahova mjeseca Muharema, a najbolji namaz nakon obaveznog (Farza) je noćni namaz.“(Sahih Muslim 2/821)

Vrijeme noćnoga namaza je nakon Jacije namaza pa sve do Sabahskog Ezana, od Ibn Omera, radijjallahu anhu, se prenosi da je rekao, rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

“Noćni namaz je dva po dva, pa kad se neko od vas poboji zore, neka klanja jedan rekat, da mu učini neparnim ono što je klanjao.“(Bilježi imami Buhari 1/353 i imam Muslim 1/516)

Od Džabira, radijjallahu anhu, se prenosi da je rekao, rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

“Ko se poboji da neće ustati u zadnjem dijelu noći neka klanja Vitr na njenom početku, a ko je siguran da će ustati u zadnjem dijelu noći neka onda klanja Vitr u tome vremenu jer doista namaz u zadnjem dijelu noći je posjećen.” (Sahih Muslim 1/520 pod brojem 755)

Od Ebu Hurejre bilježi se hadis da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenoseći riječi od Allaha dželleša’nuhu:

„Naš Gospodar se spušta svake noći na dunjalučko Nebo u zadnjoj trećini noći te kaže: Ko će da me zamoli (pozove) pa da mu se odazovem, ko će da zatraži pa da mu dam, ko će da zatraži oprosta pa da mu oprostim.“ (Sahih Muslim 2/175)

Stvari koje pomažu pri ustajanju na noćni namaz (kijamul-lejl) :

Iskrenost prema Allahu
– Da onaj koji želi klanjati kijamul-lejl osjeti da ga Allah zove na noćni namaz
– Poznavanje vrijednosti noćnog namaza
– Izučavanje postupaka ispravnih predhodnika vezanih za noćni namaz i njihovu vezanost za isti
– Rano lijeganje
– Spavanje na desnoj strani
– Spavanje pod abdestom
– Redovno učenje večernjeg zikra
– Razvijanje navike da se po danu nadoknadi san, tj dnevno spavanje (kailula)
– Izbjegavanje prejedanja i prekomjernog pijenja tečnosti, pogotovo kahfve poslije akšama
– Lični džihad protiv nefsa
– Izbjegavanje grijeha
Obračun sa samim sobom u vezi ustajanja i neustajanja na noćni namaz

Islamski Forum
Back to top button