Učimo o Islamu

Podne namaz ( Video)

Mr. Elvedin Pezić; “Namaz radost oka mog”

Podnevni sunneti

Kad je riječ o dobrovoljnim namazima koji se klanjaju uz podnevni farz, postoji više vjerodostojnih predaja koje nam ukazuju na to da postoji nekoliko varijanti njihovog klanjanja:

  dva rekata prije farza i dva poslije
četiri rekata prije farza i dva poslije (varijanta 12 rekata potvrđenih sunneta)
četiri rekata prije farza i četiri poslije.

Ibn Omer, radijallahu anhu, kaže: „Klanjao sam s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, dva rekata prije i dva rekata nakon podnevnog farz- namaza. “

Aiša, radijallahu anha, prenosi da Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije izostavljao četiri rekata prije podnevnog farza.

Aiša, radijallahu anha, rekla je: „Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u mojo bi kući,prije podne-namaza, klanjao četiri rekata sunneta, a nakon toga bi otišao da ljudima predvodi podne-namaz, a potom bi se vratio i opet klanjao dva rekata.

Isto tako, ljudima bi predvodio akšam-namaz, nakon čega bi se vratio i u mojoj kući klanjao dva rekata sunneta. Predvodio bi ljudima i jacijski namaz, pa bi ušao u moju kuću i klanjao dva rekata sunneta.

Ummu Habiba, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Allah je džhennemskoj vatri zabranio onoga ko ustrajno bude klanjao četiri rekata sunneta prije i četiri rekata poslije podnevnog farza.

Abdullah b. Saib, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je Sunce prešlo polovinu neba, klanjao četiri rekata sunneta prije podnevnog farza, a zatim rekao: „To je vrijeme u kojem se otvaraju nebeske kapije, pa volim da mi se u tom trenutku uzdignu dobra djela.”

Aiša, radijallahu anha, prenosi da bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao četiri rekata sunneta nakon podnevnog farza ako ih ne bi klanjao prije.

Islamski Forum
Back to top button