Hutbe & Dersovi

Hutba o popisu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

„O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo, da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji. Allah, uistinu, sve zna i nije mu skriveno ništa“.(El-Hudžurat, 13)

„I jedan od dokaza Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših; to su, zaista, pouke za one koji znaju“. (El-Rum, 22)

Draga braćo,

Sposobnost preživljavanja jednog naroda, njegovevjere, tradicije, kulture i jezika u velikoj mjeri zavisi od vrijednosnih kriterija, načela i etike koju taj narod prihvata i kojom se rukovodi u životu. Kada jedan narod brižljivočuva svoje korijene, vjeru, njeguje tradiciju, razvija svoj duh, on je vitalniji, trajniji, prepoznatljiviji i cjenjeniji među drugim narodima.

U svakom periodu historije susreću se narodi koji se razlikuju od drugih naroda. Allahova je mudrost da u uzvišenom činu stvaranja izvede veliki broj vrsta živih bića, a od ljudi narode različitih boja, jezika, tradicija i kultura – da bi se upoznavali. Ta veličanstvena mogućnost, to bogatstvo od Gospodara darovano, istovremeno nam daje i obavezu: svi smo Božija bića, pa se trebamo poštovati i svi smo odgovorni za svoga brata i svoju sestru.

Uz tu univerzalnu istinu da smo svi od jednog čovjeka nastali, određuje nas i pripadnost posebnom narodu, kako kaže Uzvišeni: „Učinili smo vas narodima i plemenima“, kao i jezička i rasna pripadnost: „I raznovrsnosti jezika vaših i boja vaših“, kako se u Kur’anu naglašava.

U ovom odabranom danu, u ovoj posebnoj prilici i na ovome časnom mjestu želimo ukazati na važnost popisastanovništva koji je pred nama i posebno naglasiti potrebu našeg vjerskog i nacionalnog određenja, to jest potvrditi da je naša vjera islam i da smo po nacionalnosti Bošnjaci, te da smo opredijeljeni njegovanju našeg bosanskog jezika i bošnjačke kulture.

Popis stanovništva u našoj zemlji je važan i značajan događaj za sve nas koji živimo i radimo u ovoj državi, ali jednako važan i za našu braću i sestre iz ovih krajeva koji su privremeno odsutni i borave širom svijeta. Rezultati popisa odredit će mnoge tokove u našoj zemlji. Evidentirat će se nacionalna struktura stanovništva i brojnost naroda na određenom prostoru, struktura i vlasništvo nad zemljištem,imovinom itd. Dobit ćemo i mnoge druge podatke koje popis obuhvata. Svima njima ćemo se koristiti na nacionalnoj i na međunarodnoj razini.

Na popisu ćemo se očitovati o našoj vjerskoj identifikaciji. Naša vjera je islam, kako smo to stoljećima svjedočili naovim prostorima. Islam od nas traži da javno posvjedočimo pripadnost vjeri, a od naše spremnosti da to učinimo i brojnosti zavisiće i stepen naših vjerskih prava i sloboda u državi, pa očekujemo da će svaki pripadnik islama sa ponosom posvjedočiti da je musliman, bez obzira što je ovo pitanje postavljeno kao jedno od neobaveznih, to jest onih na koje se stanovnik nije dužan izjašnjavati.

Isto tako, tražit će se i naše očitovanje o nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku. Zagledamo li se u prošlost, sve dokle seže naše pamćenje, vidjet ćemo da naše epske junačke pjesme govore o viteštvu Bošnjaka, a to ime pominju i naši susjedi u svojim književnim djelima. Tako smo se zvali i tako su nas drugi zvali sve do kraja devetnaestog stoljeća, kada se zabranom upotrebe našegnacionalnog imena kuju planovi našeg odvajanja od matice, kako bi se ona podijelila i nestala, a sa njom i mi kao poseban narod, čija autohtonost i posebnost je historijska činjenica. Kazat ćemo da smo Bošnjaci i da je naš jezik bosanski jezik. To isto bi kazali i naši očevi i djedovi, kojima su na silu uskratili ovo pravo.

Poštovana braćo, pomenute stvari su od najvažnijih zabošnjački i svaki drugi narod na predstojećem popisu stanovništva, jer se kroz njih potvrđuje njegovo postojanje.

Nažalost, vjerovatno će na brojnim portalima i drugim medijima biti pokušaja da se mladi ljudi nagovore da se ne odazivaju na popis stanovništva ili da je nebitno kako će se ko izjasniti ili će im se nuditi različite druge opcije. Nijedan Bošnjak u ovoj državi, niti pripadnik drugog naroda ne smije imati dilemu oko toga kako će se, u pogledu svoje vjerske i nacionalne pripadnosti, izjasniti na popisu, jer sa time u nacionalnom, državotvornom, političkom, strateškom i svakom drugom pogledu dobija puno, ali i gubi, ukoliko se odluči za neku drugu nacionalnu odrednicu, kao što u našem slučaju može bitimusliman i slično.

Hvala Bogu, ova generacija Bošnjaka smogla je snage, odlučnošću svojih sinova, ali i visokom cijenom koja je za to plaćena, povratiti svoje izvorno ime Bošnjak i ime svogmaternjeg bosanskog jezika. Ko se god od Bošnjaka izjasni drugačije od onoga što istinski i suštinski jeste, svjesno dugoročno nanosi štetu svome narodu i svojim potomcima, što je vjerom zabranjeno. Svrstati sebe i svoju porodicu u današnjem vremnu u kategoriju „ostali“ je istovremeno smiješno i žalosno, a nadasve pogubno.

Bošnjaci kao narod nad kojim je tokom historije u veoma kratkom periodu izvršeno 10 genocida i teških zločina, koje su oni ipak preživjeli, dužni su se odazvati popisu stanovništva, kako bi bili svjesni svoga aktuelnog broja i stanja, ali i mogli planirati svoju budućnost u kojoj se ne smiju ponoviti greške iz prošlosti.

Poštovana braćo, budimo svjesni svoje odgovornosti uovom trenutku.

Posebno se danas želimo obratiti onima koji ne žive u Sandžaku, već su razasuti širom svijeta, čiji je broj veliki. Zločini genocida i etničkog čišćenja ne smiju biti nagrađeninašom pasivnošću. Naša borba i otpor takvim projektimamoraju biti aktivni i trajni. U Sjeverinu, Kukurovićima, Limskoj dolini, ali i mnogim drugim mjestima Sandžaka i Srbije gdje egzistiraju Bošnjaci i druge nacionalne zajednice pripadnika islama, nema se ko popisati, ili će broj biti žalostan, ako se ne odazovete vi koji ste protjerani ili ste otišli iz njih, a možete to učiniti na način da lično dođete u svoj rodni kraj ili pošaljete lični dokumentčlanovima porodice na osnovu kojih se može izvršiti popisivanje.

Bez popisivanja, bez utvrđivanja našeg stvarnog broja, nećemo imati mogućnosti da u potpunosti ostvarimo svaprava koja su Ustavom i zakonima zagarantovanapripadnicima nacionalnih i vjerskih zajednica.

Dobro zapamtimo, ako uvijek budemo spremni potvrditi ono što jesmo i drugi će nas više poštovati. Pokušaj trgovine, popuštanja ili dodvoravanje nauštrb vlastite vjere i identiteta vodi u propast i nestanak, kako pojedinca tako i zajednice.

Na kraju, preporučujem sebi i vama razmišljanje i postupanje po onome što nam je Allahov vjerovjesnik, Muhamed, a.s., ostavio kao oporuku kada je rekao:

„O ljudi, vi imate putokaze, pa ih slijedite. Vi imate svoj cilj; stoga, idite tom cilju. Vjernik živi između dva straha: prošlosti, za koju ne zna šta je Allah s njom uradio, i budućnosti, za koju ne zna šta mu je Allah u njoj odredio. Zato, neka svako od vas uzme od sebe za sebe. Od dunjaluka svog za Ahiret svoj. Od mladosti za starost. Od života za smrt. Tako mi Allaha, u Čijoj ruci je Muhammedov život, poslije smrti nema pokajanja, poslije dunjaluka nema staništa, osim Dženneta ili Džehenema.“

Molim Allaha da nam podari snage i odlučnosti, dovoljno mudrosti i hrabrosti da na ovom parčetu Božije zemlje živimo i umiremo čuvajući svoj vjerski i nacionalni identitet.

Njega molimo da nas sačuva teških iskušenja i oprosti nam grijehe. Amin.

Islamski Forum
Back to top button