Fetve & Propisi

Da li viđenje bijelog goluba znači smrt u kući

PITANJE:

Selam alejkum! Danas mi se desilo nešto po prvi put u životu: vidjela sam na svom balkonu mladog bijelog goluba po prvi put, nije bježao, niti je htio da se pomjeri. Nahranila sam ga i on je još uvijek na mom balkonu i ne želi da ide. Na nekim islamskim sajtovima čitala sam da viđenje bijelog goluba označava smrt u kući pa sam htjela da vas pitam da li je to tačno ili je u pitanju praznovjerje.

ODGOVOR:

Spomenuta stvar – da viđenje bijelog goluba označava smrt, predstavlja ubjeđenje koje nema nikave podloge u islamu, i kao takvo strogo je zabranjeno. To je samo jedno od mnogih sujevjerenih ubjeđenja prisutnih u našem narodu. Ako bismo razumno pogledali na tu pojavu, vidjeli bismo i veoma lahko zaključili da to nema nikakvog smisla. Kakve veze ima viđenje bijelog goluba sa nečijom smrću?! To kao da golub zna gajb i budućnost, pa se pokaže onome za koga zna da će ubrzo umrijeti, ili će umrijeti neko iz njegove kuće. To je više nego besmisleno.

Muslimani vjeruju, na osnovu mnogih argumenata, da budućnost – gajb ne zna niko osim Uzvišenog Allaha. Mnogo je argumenata koji potvrđuju spomenutu činjenicu – da jedino Uzvišeni Allah poznaje gajb, to nam potvrđuju riječi Uzvišenog: “U Njega su ključevi gajba, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne a da On za njega ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičeg svježeg niti ičeg suhog, ničeg što nije u jasnoj Knjizi’’ (El-En’am – Stoka, 59); kao i riječi: “Reci: ‘Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi – gajb’; i oni ne znaju kada će oživljeni biti” (En-Neml – Mravi, 65).

Imam Muhammed ibn Abdul-Vehab u svojoj čuvenoj knjizi “Kitabut-tevhid” (a koja je sa jednim od komentara prevedena na bosanski jezik, pod nazivom ”KNJIGA TEVHIDA I RADOST PRAVOVJERNIH”) govorio je o spomenutoj tematici (od 218. str. pa dalje) koja je nažalost velika nepoznanica mnogim muslimanima današnjice.

Stoga vam od srca savjetujem da se potrudite i nabavite sebi tu knjigu, te da se educirate u pogledu spomenutih propisa. Ako spomenutu knjigu ne budete mogli da nađete na tržištu, onda je možete naći besplatno u elektronskoj formi, pod spomenutim nazivom. A Allah najbolje zna!

Islamski Forum
Back to top button