Fetve & Propisi

Islamski propisi o horoskopu

Propis muslimana koji prati i čita horoskop

Kako nam svakodnevnica ne izgleda nimalo veselo, bijeg od stvarnosti i maštanje o boljoj budućnosti postaju neodvojivi dio naših života. S obzirom da su rijetki ljudi koje krasi strpljivost i koji mogu bez nervoze čekati šta će se desiti sutra različiti vidovi proricanja budućnosti izuzetno su popularni u savremenom društvu. Nažalost, ljudi toliko slijepo vjeruju u takva proricanja da često potpuno mijenjaju svoje živote u skladu s njima.

Mnogi muslimani također padaju pod utjecaj društvenih trendova, pa krišom čitaju dnevne horoskope u novinama ili čak otvoreno pokazuju svcoje zanimanje za njih. Mnogi to rade stoga što uopće ne poznaju stav islama po tom pitanju, pa zato u nastavku donosimo odlomak iz knjige «Osnove tevhida», poglavlje o astrologiji, čiji je autor dr. Abu Ameenah Bilal Philips i koje razrađuje osnovne islamske propise o astrologiji i proricanju sudbine.

Ne samo da je astrologija haram, nego je i posjeta astrologu haram, isto kao i slušanje onoga što on govori, kupovanje knjiga o astrologiji ili čitanje horoskopa! S obzirom da se astrologija obično koristi za proricanje budućnosti, ljudi koji se bave astrologijom smatraju se proricateljima sudbine. Samim tim, čovjek koji se bavi astrologijom je okarakterizran slijedećim hadisom našeg Poslanika, s.a.v.s. : Svaki čovjek koji ode gataru i pita ga o nečemu, njegov namaz neće biti primljen četrdeset dana i noći.» (Muslim)

Kao što sam spomenuo u prethodnom poglavlju, kazna spomenuta u gore navedenom hadisu je jednostavno za sami odlazak i razgovor sa astrologom, čak i ako osoba sumnja u izjave astrologa. Ako osoba sumnja u istinitost ili laž onoga što astrolog govori, on ili ona sumnja u Allahovo, dž.š., određenje. Ovo je jedan oblik širka, i Allah, dž.š., kaže:
« U njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna ,i On jedini zna šta je na kopnu a šta je u moru, i nijedan list ne otpadne, a da On za nj ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičega svježeg niti ičega suhog, ničega što nije u jasnoj Knjizi. «
(El-En´ am:59 )

“ Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogodititi; I oni ne znaju kada će oživljeni biti.» (En-Neml:65 )
Ako, međutim, osoba povjeruje u kazivanje svog horoskopa, bilo da je to rekao astrolog ili da je napisano u knjigama o astrologiji, on ili ona odmah ulaze u kufr (nevjerovanje) kao što i sam Poslanik, s.a.v.s., kaže: “ Onaj ko ode ili se približi proricateljima sudbine i povjeruje u ono što im on kaže, ne vjeruje u ono što je objavljeno Muhammedu. “(Sunen Ebu Davuda )

Kao što prethodni hadis govori, ovaj hadis se odnosi na proricatelje sudbine, ali se odnosi i na astrologe, jer obojica proriču budućnost. Ono što astrolog govori je u suprotnosti sa tehvidom, isto kao što je i ono što govori proricatelj sudbine. On govori da su ličnosti ljudi određene zvijezdama, i da su njihova buduća dešavanja i ono što će oni uraditi zapisani u zvijezdama. Obični gatari tvrde da raspored lišća čaja na dnu šolje ili linije na palminom listu također govore o tome. U oba slučaja, oni tvrde da posjeduju mogućnost da čitaju znanje nevidljivog u već stvorenim oblicima.

Vjerovanje u astrologiju i čitanje horoskopa su u suprotnosti sa duhom islama. U biti, ovo su sve pokušaji da se izbjegne vjerovanje u kader (sudbinu). Oni žive u neznanju, jer misle da mogu nešto promijeniti ako, navodno, znaju šta će im se desiti, i da na taj način mogu izbjeći loše stvari i osigurati za sebe dobre stvari. Allah, dž.š., je Poslaniku, s.a.v.s., rekao da kaže:
“ Reci: “ Ja ne mogu ni sebi samome neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti; biva onako kako Allah hoće. A da znam pronicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja sam donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju.” (El-Araf:188 )

Iskreni muslimani su obavezni da se ne približavaju ovim područjima. Prstenovi, lančići koji imaju znak zodijaka na sebi, ne bi trebalo da se nose, čak iako neko u to vjeruje. Oni su dio ustaljenog sistema koji propagira kufr (nevjerovanje) i trebalo bi se potpuno prestati baviti time. Nijedan musliman koji vjeruje ne pita drugog muslimana šta je on ili ona u horoskopu, niti bi on ili ona trebali čitati horoskop u novinama, niti slušati o tome. Svaki musliman koji dozvoli da mu riječi astrologa promijene način djelovanja, trebao bi zatražiti oprost od Allaha, dž.š., i obnoviti svoj iman.

Islamski Forum
Back to top button