Fetve & Propisi

Dova prilikom iftarivanja

Koju ćemo dovu proučiti prilikom iftarivanja ?

Pitanje: Koju ćemo dovu proučiti prilikom iftarivanja ?

Odgovor: Sva hvala pripada Allahu;

Prenosi se od Omera radijallahu anhu da je Poslanik sallahu alejhi ve sellem učio sljedeću dovu prilikom iftarivanja:

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

„Zeheb-z-zame’u veb-telleti-l-‘uruku ve sebet-l-edžru in ša Allah

Nestala je žeđ, natopile se žile, a nagrada je osigurana ako Allah da.“

(Bilježe Ebu Davud, br. 2357. i Ed-Darekutni, br. 25. Ibn Hadžer u svom djelu Et-telhisu el-habir, 2/202., kaže: Ed-Darekutni kaže: “Ovaj hadis je dobar (hasen)”

(Klikni na sliku za prikaz u punoj veličini)

Što se tiče dove: „Allahumme leke sumtu ve ‘alaa rizkike eftartu / اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت / Gospodaru tebi postih i iz tvoga se obilja iftarim.“, bilježi je Ebu Davud, br. 2358., i to je mursel hadis, što znači da je slab. Vidjeti: Da’ifu suneni Ebi Davud, br. 510., od šejha el-Albanija.

Dova poslije nekog obreda ima jako uporište u šerijatu, poput dove poslije namaza, ili dova poslije okončanja hadžskih obreda, a također se može upražnjavati ta dova nakon ispoštenog dana. Također, Allah u Kur’anu podstiče Svoje robove na činjenje dove, ajet koji nas podtiče na dovu nalazi se između ajeta o postu:

„A kad te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu!“ (El-Bakara, 186)

Ovaj ajet je jasan pokazatelj značaja dove u ovome blagoslovljenom mjesecu.

Šejhu-l-islam Ibn Tejmije je rekao: „Uzvišeni Allah nas obavještava da je On blizu Svojih robova, i da se odaziva molitelju kada Ga doziva. Ovo je obavještenje o tome da je Allah njihov jedini Gospodar, i da im daje ono što traže i dove im uslišava. Ko god se okrene Allahu u dovi time je ukazao na svoj iman u Njegovu jedinstvenost u gospodarenju. Nakon toga, Allah ljudima naređuje dvije stvari pa kaže: Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu!

– Prva stvar je da se pokore Njegovoj naredbi obožavanja samo Njega i traženja pomoći samo od Njega.

– Druga stvar da iman u Njegovu jedinstvenost u gospodarenju i božanstvenosti.

Zato su neki učenjaci rekli: ‘Uzrok uslišanja dove je ispravno vjerovanje i potpuna pokornost, jer je na kraju ajeta došlo: ‘Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu!‘ “ (Vidjeti: Ibn Tejmijje, Medžmul-fetava, 14/33)

Link
Source
Islamski Forum
Back to top button