Audio Kazivanja

Kazivanje o Ishak i Jakub a.s (Audio)

Kazivanja o Allahovim Vjerovjesnicima...

Njihovo Poslanstvo
Ishak, ‘alejhisselam, je sin Ibrahima i njegove žene Sare. Iz njegove loze nastaju Benu-Israil (sinovi Israilovi), a prvi među njima je njegov sin Ja’kub, ‘alejhisselam. Poslanstvo je bilo u oba Ibrahimova potomka, kao što kaže Kur’an:
“I Mi smo mu Ishaka i Ja’kuba poklonili i potomcima njegovim vjerovjesništvo i Knjigudali…“
(El-Ankebut:27)
Kur’an govori o poslanstvu Ishaka, koji je od dobrih, blagoslovljenih, a meleki raduju Ibrahima:
“I obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom i čovjekom dobrim, i blagoslovili smo i njega i Ishaka; a među potomcima njihovim ima vjernika i nevjernika očitih.“
(Es-Saffat:112-113)
Allah, dželle šanuhu, govori i o Ja’kubovom poslanstvu obraćajući se Resulullahu, s?llallahu‘alejhi wesellem:
“Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, I Ja’kubu i unucima, i Isau i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Dâvudu smo dali Zébur.“
(En-Nisa’:163)

Život Ishaka i Ja’kuba
Kur’an ništa ne spominje iz života Ishaka, niti iz života njegova sina Ja’kuba, osim što je spomenuto o gubitku njegova sina Jusufa i onoga što je vezano za taj događaj, a pomenuto je u kazivanju o Jusufu. Ono što spominju sljedbenici knjige: kršćani i Jevreji, vidimo iz slijedećeg: Pošto je Ibrahim osjetio kraj svog života želio je da oženi svoga sina iz svoga plemena i zatošalje slugu u Harran, u Iraku, da dovede djevojku za njegova sina. Ibrahim nije želio da se njegov sin oženi iz plemena Ken’an koje ne poznaje Allaha, dželle šanuhu, i koje je strano njegovu plemenu.Sluga odabire unuku od brata Ibrahima koja mu rađa dva blizanca. Jedan od njih je Ja’kubkojeg nazivaju i Israil. Ja’kub je imao četiri žene sa kojima je imao dvanaestero djece. Priča se da je živio 180 godina.Tim imenom se nazivaju djeca Ja’kubova, njih dvanaest, kao i njihova djeca. Sebt je jevrejsko pleme i svako od djece Ja’kuba je otac Sebta Benu-Israil. Svi Benu-Israil vode porijeklo od dvanaest Ja’kubovih sinova. Iz jednog od esbata potiču poslanici: Musa, Harun, Iljas i Jese’.Iz drugog: Dâvud, Sulejman, Zekerijja , Jahja i ‘Isa.Iz trećeg potiče Junus. Od Ja’kubove djece Allah, dželle šanuhu, odabire Jusufa za poslanika.

I Mi mu poklonismo Ishaka i Ja’kuba; i svakog uputismo – a Nuha smo još prije uputili – i od potomaka njegovih Davuda, i Sulejmana, i Ejjuba, i Jusufa, i Musaa, i Haruna – eto, tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

Komentar ajeta:

Allah, dž.š., spominje nam da je Ibrahimu, nakon što je bio u poodmaklim godinama i izgubio nadu u potomstvo – i on i njegova žena Sara – darovao sina Ishaka. Njemu su došli meleki koji su bili na putu za narod Lutov i obradovali ih Ishakom, pa se njegova žena iznenadila i rekla: “Jadna ja, zar da rodim ovako stara, a i ovaj je moj muž star. Ovo je zaista nešto neobično!” “Zar se čudiš Allahovoj moći?” – rekoše oni – “Allahova milost i blagoslovi Njegovi su na vama, obitelji vjerovjesničkoj.

On je dostojan hvale i On je plemenit!” (11:72-73) Allahove, dž.š., riječi: “I Mi mu poklonismo Ishaka i Ja’kuba; i svakog uputismo”, predstavljaju radosnu vijest Ibrahimu, a.s., da će on imati porod. Kao što Allah, dž.š., u drugom ajetu kaže: “I obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom i čovjekom dobrim.” (37:12) Ovo je još potpunija radosna vijest i još veća blagodat. Na drugom mjestu Allah, dž.š., veli: “…i Mi je obradovasmo Ishakom, a poslije Ishaka Ja’kubom…” (11:71) Tj. za vrijeme vašeg života tom će se djetetu roditi dijete, koje će vas mnogo obradovati, kao što vas je obradovalo rađanje njegovog oca. Pa je donesena radosna vijest o Ishaku i o njegovom djetetu Ja’kubu. To je bila nagrada i utjeha Ibrahimu, a.s., koji je bio napustio svoj narod, ostavio ih i otišao od njih.

On je učinio hidžru iz svog mjesta uputivši se istinskom obožavanju Allaha, dž.š., bilo gdje na Zemlji. Allah, dž.š., nadoknadio mu je gubitak svoga naroda i porodice, tako što mu je podario dobru djecu, njegovo potomstvo i u njegovoj vjeri. Kao što Allah, dž.š., kaže: “I pošto napusti njih i one kojima su se, mimo Allaha, klanjali, Mi mu Ishaka i Ja’kuba darovasmo, i obojicu vjerovjesnicima učinismo.” (19: 49) “…a Nuha smo još prije uputili” – svaki od njih dvojice ima posebno velike odlike. Što se tiče Nuha, a.s., Allah, dž.š., potopio je sve stanovnike Zemlje izuzev onih koji su njemu povjerovali, i oni su mu se pridružili u lađi. Allah, dž.š., učinio je produžetak čovječanstva u njegovom potomstvu.

Zato su svi ljudi danas od njegovog potomstva. A što se tiče miljenika Ibrahima, a.s., Allah, dž.š., nakon njega nije poslao nijednog poslanika a da nije bio iz njegovog potomstva. Kao što Allah, dž.š., kaže: “…i potomcima njegovim vjerovjesništvo i Knjigu dali.” (29:27) “…I nekima od potomaka njihovih vjerovjesništvo dali…” (57:26) “i od potomaka njegovih”, tj. i uputili smo od potomaka njegovih, “Davuda, i Sulejmana, i Ejjuba, i Jusufa, i Musaa, i Haruna – eto, tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine –

Islamski Forum
Back to top button