Učimo o Islamu

Džuma namaz ( Lekcija br:2 )

Pripremio: Enes ef. Habibović ( Lekcija br:2 )

ODLIKE PETKA I DŽUME NAMAZA • Allah dž. š. je odlikovao petak nad drugim danima, a džumu namaz nad ostalim namazima • Džuma do džume briše grijehe počinjene između njih • U petku se nalazi vrijeme kada Allah uslišava dove • Odlazak na džumu nagrađuje se džennetom • Ko umre petkom ili uoči petka bit će sačuvan kaburskih iskušenja

Allah dž. š. je odlikovao petak nad drugim danima,
Allah dž. š. je odlikovao petak nad drugim danima,

KO JE DUŽAN KLANJATI DŽUMU NAMAZ? • • • Musliman Muškarac Punoljetan Slobodan Da je udaljen od džamije manje od 5, 55 km Da je zdrav Da je siguran od nasilnika Da su mu oči zdrave Da su mu noge zdrave Da nema nužni posao

Ko nije duzan klanjati dzumu-namaz?
Ko nije duzan klanjati dzumu-namaz?

KO NIJE DUŽAN KLANJATI DŽUMU NAMAZ? • Poslanik a. s. kaže: “Svakom muslimanu je stroga dužnost klanjati džumu-namaz u džematu, osim četveroga: – roba – žene – malodobnika – i bolesnika.

Poslanik a. s. kaže: "Svakom muslimanu je stroga dužnost klanjati džumu-namaz u džematu, osim četveroga: - roba - žene - malodobnika - i bolesnika.
Ko nije duzan klanjati dzumu-namaz?

POSLJEDICE NEOPRAVDANOG IZOSTAVLJANJA DŽUME • Poslanik a. s. kaže: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka dolazi na džumu. ” • Ibn Abbas kaže: „Ko ostavi tri džume uzastopno, taj je napustio svoj islam. ”

Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka dolazi na džumu
Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka dolazi na džumu

KAKO SE PRIPREMITI ZA DŽUMU • • • Da se okupa prije džume Oprati zube i namirisati se Donositi salevate na Poslanika Učiti suru Kehf Poraniti na džumu namaz Doviti i ibadetiti više nego obično

• • • Da se okupa prije džume
• • • Da se okupa prije džume

UVJETI ZA ISPRAVNOST DŽUME Grad ili selo Dozvola poglavara ili njegovog zastupnika Vrijeme podne namaza Džemat: najmanji broj ljudi je 3 plus imam Da se klanja na javnom mjestu, gdje je pristup svima dozvoljen • Hutba • • •

 Vrijeme podne namaza Džemat
Vrijeme podne namaza Džemat

KAKO SE KLANJA DŽUMA NAMAZ • Džuma namaz ima 10 rekata, a u našoj praksi je da se klanja još 6 rekata nafile – 4 rekata sunneta džume (kao podnveski sunnet) – HUTBA – 2 rekata farza džume (kao sabahski farz, u džamatu) – 4 rekata sunsunneta džume (kao podnevski sunnet) – 4 rekata ahiri zuhri (kao podnveski farz) – 2 rekata sunnetil vakti (kao sabahski sunnet)

 Džuma namaz je sedmični namaz
Džuma namaz je sedmični namaz

HUTBA • Hutba je govor koji imam čini nakon džumanskog sunneta, a prije džumanskog farza • Nije dozvoljeno pričati za vrijeme džumanske hutbe • Onaj ko priča za vrijeme hutbe, pa makar jednu riječ, ne vrijedi mu džuma • Dozvoljeno je pokazati rukom da neko ušuti, ako priča za vrijeme hutbe • Nije dozvoljeno klanjati nafile za vrijeme hutbe • Nije dozvoljeno odgovarati na selam

Hutba je govor koji imam čini nakon džumanskog sunneta
Hutba je govor koji imam čini nakon džumanskog sunneta

• Mekruh je za vrijeme hutbe: – Jesti – Piti – Igrati se – Raditi nešto nam odvlači pažnju od hutbe

Raditi nešto nam odvlači pažnju od hutbe
Raditi nešto nam odvlači pažnju od hutbe

JOŠ NEKE NAPOMENE VEZENE ZA DŽUMU • Onaj ko klanja džumu nije dužan klanjati podne • Žene mogu klanjati džumu namaza, ali nisu obavezne • Onaj ko stigne imam prije predaje selama, računa se da je stigao na džumu • Osoba koja propusti džumu klanjat će podne namaz • Kada imam spomene Muhammeda a. s. na hutbi dužni smo donijeti salevata na Poslanika.

Onaj ko klanja džumu nije dužan klanjati podne
Onaj ko klanja džumu nije dužan klanjati podne

ZAŠTO KLANJAMO PODNE NAKON DŽUME NAMAZA? Iz predustrožnosti Nepostojanje halife Klanjanje više džuma u jednom mjestu Ibn Abidin kaže: “Na osnovu navedenog, nakon džume će se klanjati deset rekata i to: četiri rekata (sun)sunneta, četiri ahiri-zuhra i dva rekata sunnetul-vakta“ • Slične stavove možemo naći i kod sljedbenika drugih mezheba: Subki (šafijski), Zuhajli (hanbelijski) •

Zašto klanjamo podne-namaz nakon džuma-namaza
Zašto klanjamo podne-namaz nakon džuma-namaza

NEKA PITANJA • Usljed nemogućnosti napuštanja prostorija firme u terminu obavljanja džume namaza organizovali bismo klanjanje džume namaza u prikladnim prostorijama unutar firme. Namaz bi predvodio svršenik jedne od naših medresa. Da li je to ispravno? – Ne! • Ako klanjamo bajram namaz u petak da li smo obavezni klanjati i džumu taj dan? – Da!

 Pitanje izostavljanja namaza
Pitanje izostavljanja namaza

Džuma Namaz slikovni prikaz 10 Lekcija Pripremio: Enes ef. Habibović

VIŠE KLIK OVDE

Islamski Forum
Back to top button