Fetve & Propisi

Unošenje mobitala u nužnik

Pitanje: Unošenje u nužnik mobitala, kaseta ili CD-ova na kojima su snimljeni Kur’an i ajeti

Eselamu alejkum! Imam pitanje za vas vezano za mobitel. Danas se mnogo piše i priča kako se čitav kuran moze snimiti na mobitel i moje je pitanje dali ima ista lose u tome da se snime neke sure na mobitel buduci da se s telefonom ulazi na necista mjest i kakav je stav islamo o tom pitanju. Unaprijed hvala!

ODGOVOR:

Alejkumusselam!

Nema nikakve smetnje da se ulazi sa mobitelom na kojem su snimljeni ajeti, sure ili čitav Kur’an. S tim da ako je na ekranu mobitela snimljen ajet ili Allahovo ime da pred sam ulazak u mjesto obavljanja nužde treba ugasiti ekran. Dokaz da je to dozvoljeno je kao prvo što nema dokaza da je to zabranjeno, drugo što je ovo poput kaseta i CD-ova na kojima je snimljen Kur’an, a kasete i CD-ovi nemaju propis mushafa ili nečeg na čemu je napisan Kur’an ili nešto iz Kur’ana jer Kur’an snimljen na mobitelu kao i na kasetama i CD-ovima ne predstavlja pisani tekst na papiru i nečemu sličnom.

A treće, koje je i najbitnije, da sam propis unošenja Kur’ana ili nečega na čemu su napisani ajeti ili Allahova imena u nužnik, WC ili kupatilo, je pitanje oko kojeg se islamski pravnici razilaze. Džumhur učenjaka smatra da je pokuđeno (mekruh) ulaženje u kupatila sa nečim na čemu ima spominjanje Allaha, subhaneh, i to dokazuju onim što prenose autori Sunnena (Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Ibn Madže) od Enesa, radijallahu anhu, da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

 “Kada bi ušao u nužnik skinuo bi svoj prsten”, a on je hadis u kome ima mahana, kaže za ovaj hadis En-Nesai da je oprečan onome što je prenešeno u svim ostalim hadisima koji su ispravniji od njega a u kojima se ne prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, skidao prsten prilikom obavljanja nužde.

A kaže Ebu Davud da je hadis munker (jako slab) i ne može se koristiti kao argument. Učenjaci koji smatraju da je mekruh izuzimaju iz tog propisa strah osobe da će mu taj predmet ili Kur’an ako ga ne bi unio u nužnik biti ukraden ili izgubljen.

Dok sa druge strane, grupa učenjaka od tabi’ina i ostalih, poput Ibnul-Musejjiba, Hasana El-Basrija, Ibn Sirina i ostalih, uopćeno smatraju da je dozvoljeno na mjesto obavljanja nužde sa čenim na čemu je napisano Allahovo ime. Takođe, upitan je imam Ahmed o čovjeku koji ulazi u nužnik a uz njega je dirhem na kojem je napisano Allahovo ime, pa je odgovorio da se nada da u tome nema nikakve smetnje.

Prema tome, pošto nema dokaza za zabranu unošenja samog Mushafa (naravno da musliman treba nastojati iz poštovanja prema Allahu i Njegovim imenima da to izbjegava, međutim ovde govorimo da li je griješan ako to uradi) u nužnik, a snimljeni Kur’an na mobitelu, kasetama i CD-ovima ne predstavlja pisani tekst te prema tome nema nikakve smetnje nni zabrane da te stvari unosi u nužnik, kupatilo ili bilo koje mjesto gdje se obavlja nužda. Ve billahi tevfik.

Islamski Forum
Back to top button