Audio Kazivanja

Kazivanje o Hanzela a.s (Audio)

Kazivanja o Allahovim Vjerovjesnicima...

U ovom kratkom audio izdanju možete poslušati kazivanje o Hanzeli alejhi selamu… Pošto vrlo malo posjedujemo informacija o ovom poslaniku najbolje je da poslušate ovaj audio materijal…

Poslanici (arapski رسول – “resul”), po učenju islama, jesu odabrani ljudi, koji su, po Allahovom nalogu, ljudima donosili Allahove savjete i upute o tome, kako trebaju proživjeti ovozemaljski život. Svi poslanici su ujedno bili i vjerovjesnici (arapski نبی – “nebijj”). Razlika između poslanika i vjerovjesnika je u tome što je poslanicima došla Objava u vidu posebnog vjerozakona (knjige) koji su bili dužni obznaniti ljudima, a vjerovjesnici su, po Božijem nalogu, obznanjivali i obnavljali prijašnje zakone.[1] Prvi poslanik bio je ujedno i prvi čovjek na Zemlji, a zvao se Adem.

U hadisu se prenosi da je Ebu-Zerr, ashab Muhammedov, jedne prilike upitao Muhammeda: “Allahov poslaniče, koliko je bilo vjerovjesnika?”, pa je odgovorio: “124.000.” Zatim ga je upitao: “Allahov Poslaniče, a koliko ih je poslanika?”, pa je odgovorio: “313.” “Allahov Poslaniče, ko je bio prvi od njih?”, upitao je. “Adem”, odgovorio je. “A, je li on i vjerovjesnik i poslanik?” “Allah ga je Svojom rukom stvorio i u njega dušu udahnuo nakon što ga je oblikovao”.

U Kur’anu je (prema mnogim mufesirima, između ostalog i Ibn Kesira) spomenuto 25 poslanika i vjerovjesnika a to su: Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Jakub, Jusuf, Ejjub, Šuajb, Musa, Harun, Davud, Sulejman, Ilijas, El’jese, Junus, Zulkifl, Zekerijja, Jahja, Isa i Muhammed. Ukupan broj vjerovjenika i poslanika koji su kroz historiju poslani čovječanstvu nije poznat jer su u Kur’anu spomenuti samo neki, o čemu se kaže:

Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur
i (poslali smo) poslanike o kojima smo ti prije kazivali i poslanike o kojima ti nismo kazivali. A Allah je sigurno s Musaom razgovarao
– Kur’an, sura En-Nisa, 163. i 164. ajet[2]

Za Zul-Karnejna, Lukmana i Uzejra se ne može pouzdano utvridi da li su poslanici ili dobri ljudi. U 36. poglavlju drugog toma knjige “Mektubat Ma’sumijje” navodi se da je i Hidr bio Poslanik.

Kur’an, kao i dosta hadisa, navodi Ibrahima kao jednog od najodabranijih poslanika:

“…A Allah je uzeo Ibrahima za prijatelja” (En-Nisa, 125)

U poznatom hadisu o Israu i Mi’radžu spominje se da je Muhammed vidio neke poslanike na određenoj nebeskoj sferi.

Islamski Forum
Back to top button