Različite & Teme

Ograničena jer si samo žena

Jedna od najvećih prepreka za razvoj žena nije njihova uloga, već je stav njihovih zajednica na ograničavanje žena na ove specifične uloge. Kada ograničavaju žene na kuću, i učine da je anomalija za ženu da izlazi van nje zbog obrazovanja, ličnog razvoja, aktivizma i ispunjenja, što može sve biti u skladu sa islamom, onda činimo nepravdu ženama. Mi ih lišavamo toga da budu one koje će oblikovati i pokretati društvo, i dugoročno doprinositi njegovom razvoju.

Moramo razumjeti mudrost koja se krije iza hidžaba i njegovog propisa. Nama je naređen hidžab, i muškarcima i ženama, kako bi se kretali kroz društvo slobodno,
sigurno i doprinosili njegovoj izgradnji.

Postoje žene koje se obrazuju, koje idu na univerzitet, koje stiču islamsko obrazovanje na Darul ilmu, međutim, kada uđu u carstvo braka, pojedine žene, postanu ograničene kulturnim ograničenjima, koje nisu islamske. Na primjer, žene su obeshrabrene da se obrazuju nakon udaje, da budu aktivne, ili podučavaju na široj skali, zbog njihovih odgovornosti prema svome domu.

Međutim, ove zajednice i porodice moraju razumijeti koncept dvojnih odgovornosti. Mi moramo pitati- zašto žene ne mogu oboje raditi? Šta je sa dinamičnim ženama u prošlosti, koje su se isticale svojim aktivizmom, pored uloga koje su imale kao majke i supruge. Glavni uzrok njihovog uspjeha je poštovanje prema ženama, kao i podrška da istaknu svoj potencijal.

Cilj nije ohrabriti ženu da izlazi iz kuće, kao što žene svakodnevno izlaze iz kuće radi posla, porodičnih obaveza, i da se kreću lokalno- nemojmo biti ograničeni u svom djelokrugu. Cilj je potaknuti naše zajednice da vide žene u drugačijoj perspektivi,
kao što su to naši prethodnici radili u prošlosti.

Kada god se suočavam sa kulturnim ograničenjima koje ometaju moj razvoj kao osobe, pitam se, ko će me se sjećati ukoliko ne ostavim iza sebe legat? Koja djela će mi nedostajati ukoliko dozvolim sebi da budem sprječavana, i tada su od suštinskog značaja bihevioralna
fleksibilnost, kreativnost i upornost.

Ne moramo biti govornici, aktivisti, imati slavne karijere, biti majke ili imati akademske statuse, ali mi moramo i mi trebamo živjeti naš potencijal jer to je ono što će nam se vagati. Zapamtite, svi ashabi Poslanika, s.a.v.s., nisu bili učenjaci, prenosioci hadisa, oni će doći pred Allaha, s.v.t., s onim što su prenijeli, na temelju izvora koji su im bili dostupni.

Svi mi imamo vlastite bitke i bit će nam suđeno kako smo se borili protiv njih. Ono što je najvažnije moramo utjelotvoriti prekrasan karakter, koji pokriva naše mane i dozvoljava nam da budemo svjetiljke, jer prekrasna ličnost nas može napustiti, ali teško bude zaboravljena.

Kada vjerujete u Allaha onda i najteže borbe postaju za vas lagane.
Naučili smo moćnu lekciju o vjeri kroz život Asije. Priča o Asiji nas uči strpljenju kroz snažan objektiv. Možda poznajemo pojedince koji su u braku, ili razmišljaju o braku, nadajući se sreći, ali njihovi snovi su razbijeni kada maske padnu. Evo u čemu je stvar, pravo lice će se uvijek pokazati, a njihova ružna lica bit će otkrivena na razne načine.
U priči o Asiji, ona se potpuno pouzdala u Allaha, Jedinog koji se i zaista broji, učimo o snazi istinskog strpljenja. Međutim, život Asije nas uči strpljenju iz drugog ugla.

Asija nije imala kontrolu nad situacijom, ona je bila u vezi sa tiranom koji je kontrolisao umove, misli i postupke svojih ljudi, ali on, njen muž-faraon, nije kontrolisao njihova srca. On je bio samo Allahovo stvorenje, koje će se vratiti Njemu ni sa čim više od svojih dijela.
Ona je bila povrijeđena, ali njena nada počivala je kod

Onoga koji sve kontroliše i On joj je pomogao.
SubhanaAllah, prenosi se da je Asija viđena s osmjehom tokom posljednjih trenutaka svog života, jer je njena najteža borba bila za nju lagana zbog njene vjere.

Ona je imala sve na dunjaluku, ali joj je nedostajala jedna stvar- prava ljubav. Ona je čeznula za ljubavlju Jedinog, čija ljubav zaista i vrijedi. Asija je živjela u svijetu iz snova, ali je odustala od svog sna, zbog većeg sna- ljubavi Allaha.

Zar Asija nije jak simbol vjere?!
Samo da napomenem da je imperativ da zlostavljanje rano prepoznamo i izađemo iz tog kruga, bez obzira da li se radi o psihičkom ili emocionalnom, jer svrha zlostavljanja je da se poljulja samopouzdanje pojedinca sve dok ih ne bude strah da odu ili postanu
emotivno ovisni o zalimu/ napasniku.

Navest ću jedan dinamičan primjer žene koja je bila dragulj u svojoj zajednici. Safri je bila istaknuti učenjak hadisa u šestom vijeku po hidžri. Ona je bila kćerka Kadi Jakub bin Sulejmana. Učila je hadis kod svog djeda i brata, a onda je sama podučavala dugo vremena druge osobe.
Da Allah bude zadovoljan svima njima! (Preneseno u Mašahir Nisvanu)

Kroz ove dinamične primjere učimo da su najučevnije žene u to vrijeme imale najučevnije očeve, braću i muževe, međutim, njihovi konzervativni očevi, muževi i braća, nisu ometali njihov napredak, zbog njihovih razumijevanja islama oni su im pomagali da se one oblikuju. Stoga, danas su nama poznata njihova imena umjesto da budu skrivene pod plaštom ‘skromnosti’ koji nas lišava učenja o njihovim inspirativnim životima.

Moramo biti oprezni sa osnaživanjem sebe unutar Objave i da se pridržavamo njenih principa. Moramo razlikovati islam od kulture, i kada to uradimo u potpunosti ćemo slijediti nerazrijeđenu verziju islama i kako on osnažuje žene.

Ovo se odnosi na ugnjetavanje žena zbog kulture. Islam je oklevetan jer je linija između kulture i islama postala zamagljena, i zbog pojedinih zajednica i pojedinaca, ona je potpuno izbrisana, i kultura se odrazila na njihovo praktikovanje i islam koriste da opravdaju svoje zločine.

Moramo napomenuti, da su simboli današnjeg ugnjetavanja isti oni simboli koji su se koristili za oslobađanje u vrijeme Poslanika, s.a.v.s. Ove velike žene nisu bile opterećene naredbama poput hidžaba, one su osnažene.

Nemojte nikada pomisliti da ste ograničene jer ste žene. Sve dok imate sidk, što znači da ste iskrene u dovi Allahu, On će vam dati veliki preokret. To smo naučili preko naše Merjem. Njen povratak je bio dragulj, koji je promijenio svijet.

Islamski Forum
Back to top button