Razne Predaje

Dedžal najveće iskušenje ummeta (1.dio)

Osobine Dedždžala iskušenje i smutnje

Priredio i prilagodio Safet Suljic…

UVOD Hvala Allahu, azze ve dželle, koji je kazao: “On tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina Knjige, a drugi su manje jasni. Oni čija su srca pokvarena – željni smutnje i svog tumačenja – slijede one što su manje jasni. A tumačenje njihovo zna samo Allah. Oni koji su dobro u nauku upućeni govore: “Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara našeg!” – A samo razumom obdareni shvaćaju.” (Prijevod značenja sura Ali-Imran, ajet broj 7). Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao: Od Huzejfe Ibn Jemana, radijjallahu anhu, se prenosi da je kazao, rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Srca će biti izložena smutnjama poput prostirača koji se širi dio po dio, koje srce je upije ostavit će na njemu jednu crnu tačku, a koje srce je odbije ostavit će na njemu jednu bijelu tačku tako da će postat dva srca, bijelo koje će biti blistavo čisto i njemu neće moći fitna da našteti sve dok je

Nebesa i Zemlje; i drugo srce crno poput spaljena kolca. Takvo srce neće poznavati dobro niti će negirati grijeh osim onoga što upije, spozna iz okoline (strasti).” Neka je salavat i selam na časnu porodicu Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, na Njkegove drugove, i sve koji ga slijede do Sundjeg dana. Doista živimo u vremenu fitne (smutnje) kada je Allah, azze ve dželle, otvorio vrata dunjaluka pa su se ljudi počeli natjecati u prikupljanju ovodunjalučkih prolazni dobara, a zaboravili su Ahiret i sve njegove ljepote i dobrote. Da stvar bude još gora ovih smutnji nisu pošteđeni ni vjernici, daije, učeni ljudi… svi su postali predmetom iskušenja jedni drugima.

Teško je analizirati kako i preko čega čovjek da spozna da li je obuzelo fitna njega i njegovo srce, no imaju neki pokazatelji koji mogu da približe traženi odgovor. Na prvom mjestu i možda ponajjači znak da je čovjek iskušan jeste slabljenje imana, odnosno da čovjek ne radi za Allahovu vjeru i trudi se kao što se prije trudio, i ovo je stvar koja je svima nama jasna. Na drugom mjestu, odnosno drugi znak koji je pokazuje da čovjek zapao u fitnu, a koji je možda presudan po ovoj temi jeste hadis odnosno ono što se prenosi od Huzejfe, radijjallahu anhu, da je kazao: “Ako neko od vas želi da zna da li ga je pogodila fitna ili ne, neka pogleda u slijedeće: “Ako smatra da je Halal ono što je ranije smatrao Haramom – pogodila ga je fitna, i ako smatra da je Haram ono što je ranije smatrao Halalom – pogodila ga je fitna!” (Hadis je po šartovima dvojice Šejhova: Buharije i Muslima, a oni ga nisu zabilježili).

A u predaji od Ebu Neiima, radijjallahu anhu, stoji: “Fitne će pogađati ljudska srca – koje srce je upije ostavit će na njemu jednu crnu tačku, a koje srce je odbije ostat će na njemu jedna bijela tačka. Ko od vas želi da zna da li ga je pogodila Fitna, ili ne, neka pogleda u slijedeće: Ako Haramom smatra ono što je smatrao Halalom, ili Halalom smatra ono što je smatrao Faramom – pogodila ga je Fitna (smutnja).” Dakle, ovo je najjasni pokazatelj da li je čovjek zapao u Fitnu ili ne, pa neka svako od nas sebe obračuna i pogleda da li je od onih koji su pali na ovom ispitu ili ne?!

NEŠTO VIŠE O ISKUŠENJIMA Iskušenja su jedan od Allahovih zakona među Njegovim stvorenjima, koja On Uzvišeni daje kako bi ih iskušao, oprostio im grijehe i razdvojio iskrene od neiskrenih. Kaže Uzvišeni: ”Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive.” (Prijevod značenja sura El-Bekare, ajet broj 155.) Također, kaže Uzvišeni: “Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i Nama ćete se vratiti.“ (Prijevod značenja sura El-Anbija, ajet broj 35)“Elif-lam-mim.

Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: ‘Mi vjerujemo!’ i da u iskušenje neće biti dovedeni?” (Prijevod značenja sura El-Ankebut, ajet broj1-2) A Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Zaista je veličina nagrade srazmjerna veličini iskušenja. Zato, kada Uzvišeni Allah zavoli jedan narod, postavi ga na razne kušnje, pa ko bude zadovoljan time, Allah će biti zadovoljan njime, a ko se srdi zbog toga, njemu pripada Allahova srdžba.“ (Bilježi ga Tirmizi i ocjenjuje dobrim). Ljudi sa najvećim i najpotpunijim imanom su oni koji imaju najveća i najteža iskušenja. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Poslanici su imali najteža iskušenja, zatim dobri i pobožni ljudi, a onda oni slični njima. Čovjek biva iskušavan shodno jačini svoje vjere, pa ako je čvrst u svojoj vjeri, teško će biti i njegovo iskušenje, a bude li njegova vjera slaba, bit će iskušan u onoj mjeri kolika je njegova vjera.

Islamski Forum
Back to top button