Fetve & Propisi

Obilježavanje rođendana poslanika

Na pitanje odgovorio Mr. Safet Kuduzović

Eselamu alejkum

Želim da mi prokomentarišete obilježavanje rođendana poslanika Muhammeda s.a.v.s. koliko znam rođendan poslanika s.a.v.s obilježava se mevludom na taj dan, nadam se brzom odgovoru, da vas Allah nagradi !

Ve alejkumus-Selam!

Obilježavanje rođendana je nevjernički običaj pa je muslimanu zabranjeno slaviti rođendan. Allahov Poslanik, s.a.v.s., strogo je zabranio oponašanje nevjernika. Međutim, stepen zabrane se povećava kada je u pitanju rođendan Poslanika, s.a.v.s., jer se taj čin smatra vjerskim obredom i približavanjem Uzvišenom Allahu za razliku od rođendanâ drugih ljudi koji se tretiraju pukom zabavom, proslavom, veseljem i dangubom.

Musliman se može i smije približavati svome Gospodaru isključivo na šerijatski legitimana način propisan Kur’anom ili Sunnetom. Sve što nisu praktikovale prve generacije muslimana nije ni nama dozvoljeno činiti. Sve što se nije smatralo vjerom u vrijeme Poslanika, s.a.v.s., i njegovih ashaba, neće se smatrati vjerom do Sudnjega dana.

Islamski učenjaci su složni da slavljenje rođendana Poslanika, s.a.v.s., nije bilo poznato u tri odabrana stoljeća. Dakle, ashabi, tabi‘ini i imami četiri pravne škole nisu poznavali ono što danas čine mnogi muslimani. (Vidjeti: Fetve stalnog kolegija, 3/6, 18.). Prvi ko je uveo rođendansku proslavu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., bio je El-Mui‘zzu li dinillahi el-Fâtimi, krajem četvrtog hidžretskog stoljeća.

Uzvišeni Allah kaže: “Danas sam vam vjeru vašu upotpunio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (Prijevod značenja, El-Maide, 3.). Citirani ajet je objavljen na oprosnom hadždžu i nakon njega nije objavljen ni jedan ajet koji u sebi sadrži neki propis. Dakle, vjera je upotpunjena u vrijeme Poslanika, s.a.v.s., i svaka uvedena stvar nakon njenog upotpunjenja je neprihvatljiva.

Aiša, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko uvede nešto novo u islam to se odbacuje i neprihvata.” (Muslim). Allah se smilovao imamu Maliku koji je rekao: “Ko uvede u islam neku novotariju, smatrajući je lijepom, potvorio je Poslanika, s.a.v.s., da je pronevjerio svoje poslanstvo, jer Uzvišeni Allah kaže: ‘Danas sam vam vjeru vašu upotpunio.’ šta tada nije bilo od vjere (u vrijeme Poslanika, s.a.v.s., i ashaba) nije ni danas vjera.” (Vidjeti: El-i‘atisam, 1/62 i 2/368 od imama Eš-Šatibija, El-bid‘atu ve eseruha, str. 29 od Selima b. ‘Aida el-Hilalija).
Slično ovoj izreci rekao je Ibn-Hazm. (Vidjeti: El-ihkâm, 6/255.). Upozoravajući nas od novotarija, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Držite se moga sunneta i sunneta mojih pravednih vladara i pazite se novotarija, jer je svaka novotarija zabluda.” (Tirmizi, Ebu-Davud i Ahmed, sa ispravnim lancem prenosilaca).

Budući da obilježavanje mevluda nije bilo poznato u vrijeme Poslanika, s.a.v.s., i pravednih vladara, ono se, shodno citiranom hadisu, tretira novotarijom koja vodi u zabludu. Pored toga, u sunnetu ne postoji, koliko znam, vjerodostojan argument koji precizira datum rođenja Allahovog Poslanika, s.a.v.s., već se radi o nagađanjima i pretpostavkama. Neki istoričari smatraju da je Poslanik, s.a.v.s., rođen početkom mjeseca rebiul-evvela. Drugi smatraju da je rođen devetog, ili desetog ili dvanaestog rebiul-evvela. Ova činjenica ukazuje da ashabi nisu posvećivali posebnu ili bolje kazati nikakvu pažnju danu u kome je rođen Poslanik, s.a.v.s., u protivnom ne bi postojalo razilaženje po ovom pitanju, a Allah najbolje zna.

Es-Selamu alejkum !

odgovorio Mr. Safet Kuduzović

Islamski Forum
Back to top button