Hutbe & Dersovi

Zdravlje i liječenje od bolesti

Autor: Dr. Rešad ef. Plojović

Poštovana braćo

Islam je vjera koja zdravlje smatra jednom od najvećih Allahovih blagodati, te stoga podstiče čovjeka da bude zahvalan svome

Stvoritelju na toj blagodati i da je čuva, to jest izbjegava sve ono što će je ugroziti ili dovesti u pitanje.

Također, Uzvišeni Allah nam je putem Kur’ana i sunneta Svog Poslanika a.s. još prije 14 stoljeća ukazao na mnoge preventivne mjere koje imaju za cilj očuvanje čovjekovog zdravlja, a koje su naknadno potvrđene od strane savremene medicine, kao što je higijena, to jest čistoća tijela, odijela i mjesta na kojem se molitva obavlja ili prostora u kome se živi, što zauzima visoko mjesto u našoj vjeri, shodno riječima Poslanika a.s.: „Čistoća je pola vjere.“ (Muslim)

Čistoća i čišćenje tijela je prevencija za većinu bolesti, kao što su kožne bolesti i bolesti disajnih puteva. Stalna čistoća lica i ruku znači smanjenje broja bakterija koje tim putem ulaze u unutrašnjost tijela. Tokom abdesta posebno se naglašava važnost temeljnog pranja ruku prije svih drugih dijelova tijela, zatim temeljnog ispiranja usta i nosa, gdje se ubacivanjem vode i ispiranjem šupljine usta i nosa i njenim izbacivanjem čiste i izbacuju bakterije i virusi koji su se na tom prostoru nataložili.

Muhamed a.s. nas obavještava da je bolest iskušenje od Uzvišenog Allaha ili kazna, za koje, prije nego što se desi, trebamo tražiti zaštitu od Njega Uzvišenog da nas tog iskušenja sačuva, a kada se dogodi trebamo biti strpljivi i tražiti lijek u onome što je On Uzvišeni stvorio i dozvoljenim učinio. Imam Tirmizi bilježi da je Usame ibn Šerik rekao: „Bio sam kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada mu je došlo nekoliko beduina, pa su upitali: ‘O Allahov Poslaniče, hoćemo li se liječiti’, a on im odgovori: ‘Svakako, Allahovi robovi, liječite se, jer Allah, dželle dželaluhu, nije stvorio ni jednu bolest, a da za nju nije dao lijek, osim jedne.’ Oni ga upitaše: ‘Koja je to bolest’, a on im odgovori: ‘To je starost.’” (Tirmizi)

Allahov Poslanik a.s. je zabranjivao ono što šteti čovjeku, i ne samo to, već i ono što štetu nanosi bilo kojem živom biću. Kao što čovjek ima obavezu da čuva svoje zdravlje, isto tako ima obavezu da vodi računa i o drugim ljudima oko sebe, svojoj porodici i džematu, da ih svojom bolešću ne ugrozi ili zarazi. Savjeti Poslanika a.s. su:

 Ne idite u ona mjesta koja su pogođena zarazom,

– Ako ste se zadesili u takvim mjestima ne izlazite iz njih u druga koja nisu pogođena zarazom.

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Poslanik a.s. rekao: „… Ko umre uslijed kuge šehid je, ko živi u mjestu gdje se kuga pojavi ima status onoga koji bdije na Allahovom putu, a ko pobjegne od kuge (iz mjesta u kojoj se pojavila zaraza) ima status onoga koji je pobjegao s bojnog polja.”

Ove riječi i savjete Poslanika a.s. su najbolje razumjeli njegovi ashabi, gdje postoji puno primjera da su u situacijama postojanja zaraznih oboljenja vodili računa da sačuvaju sve druge kako se zaraza ne bi prenijela na novi prostor.

Prenosi se da je u vrijeme hilafeta Omera r.a. kuga zahvatila jednu pokrajinu u kojoj je ovom bolešću pogođen i od nje umro veliki broj muslimana tog kraja i vojske koja se tamo nalazila. Halifa Omer r.a. krenuo je prema tom mjestu da se upozna sa razmjerama posljedica. Na putu je susreo skupinu ashaba, među kojima i Ebu Ubejde r.a. Jedni su savjetovali halifu da se vrati nazad kako se i on ne bi zarazio, što je mudri Omer r.a. ispravno razumio i donio odluku da se vrati, a Ebu Ubejde mu reče: „O Omere, zar bježiš od Allahove odredbe?“ A Omer r.a. mu odgovori: „Da, bježim od Allahove odredbe u Allahovu odredbu.“ Da je ovaj postupak Omera r.a. u skladu sa Sunnetom potvrdio je Abdurahman ibn Auf, koji je čuo da je Poslanik a.s. rekao: ”Kada čujete za koleru – kugu u nekom mjestu, a vi ste izvan tog mjesta, ne ulazite u njega, a ako ste u njemu, ne napuštajte ga.” (Buhari)

Poštovana braćo, mi danas, u ovom našem vremenu suočavamo se sa sličnim iskušenjem sa kojim se susreo Omer r.a., ali značajno manje opasnim. I ovo naše vrijeme i situacija traže maksimalnu ozbiljnost i realno sagledavanje opasnosti i mogućih posljedica od zaraze korona virusom. Musliman ne smije biti neodgovoran prema sebi, porodici i zajednici i smatrati da je preventivno djelovanje nešto što mijenja Allahovu odredbu. Hvala Allahu da na našem prostoru još uvijek nema veliki broj evidentiranih slučajeva oboljelih, ali to ne smije biti razlog za nemar i zatvaranje očiju pred groznicom straha koja zahvata Evropu i svijet. Broj zaraženih u svijetu je odavno prevazišao 100.000, a broj umrlih se mjeri hiljadama. Ozbiljnost situacije potvrđuju zatvoreni aerodromi, zabrana putovanja, prekidanje nastave u školama, zabrana okupljanja, pa čak i zabrana masovnog obavljanja vjerskih propisa, poput džume namaza, kao i prekidanje tavafa oko Kabe na određeno vrijeme i zabrana obavljanja umre do momenta kada se procijeni da se stanje popravilo.

Musliman vjeruje da je sve Allahova odredba, nju prihvata i strpljivo podnosi i za to će imati nagradu od Njega Uzvišenog. Dobar vjernik vodi računa i odgovoran je prema sebi i ljudima oko sebe. Zbog toga poslušajmo savjete Allahovog Poslanika, uzmimo pouku iz primjera istaknutih ashaba, vodimo računa o čistoći i zdravlju, imajmo razumijevanje i poštujmo odluke i preporuke nadležnih organa i tijela Islamske zajednice, jer je njihov cilj zaštita života nas i naših porodica, a to je jedan od pet temeljnih načela vjere islama. Momenat u kojem se nalazimo mi i čitavo čovječanstvo zahtijeva razumijevanje, solidarnost i pomoć, a nikako iskorištavanje date situacije za sticanje materijalne koristi. Zbog toga, braćo vjernici, braćo trgovci – prodavci i apotekari, bojte se Allaha i ne skrivajte artikle i medicinska sredstva proizvodeći vještačku krizu, potražnju i paniku, kako bi iste prodavali po mnogostruko većim cijenama. To iskreni vjernici ne rade, jer Poslanik a.s. kaže: „Robu ne skriva, da bi je kasnije prodao po većoj cijeni, osim grješnik.“ (Muslim)

Poštovana braćo, aktuelno stanje svima pokazuje kolika je važnost čistoće i higijene, koliko je zdravlje bogatstvo, koliko je čovjek nemoćan, koliko je smrt blizu i koliko je Allah dž.š. Uzvišen i Velik.

U cilju zaštite od bolesti Poslanik a.s. je učio sljedeću dovu: „Gospodaru moj, kod tebe tražim utočište i zaštitu od: gube, ludila, šuge i od zlih bolesti“ (Muslim)

Molimo Uzvišenog Allaha da nas sačuva od iskušenja koja ne možemo podnijeti, da sve nas i naše porodice uzme u Svoje okrilje i zaštiti od ove i svih drugih bolesti. Amin.

Dr. Rešad ef. Plojović, rukovodilac Vjersko-prosvjetne službe

Islamski Forum
Back to top button