Različite Teme

Ti odlaziš a ja ostajem

Autorica: Merima Struga

Svjesne smo da nas ovaj gost polahko napušta. Kako smo se samo radovale i kako smo iščekivale ramazan s nijjetom da se Allahu što više približimo. Kao da je jučer bilo. Šejh Sad el-Atik je rekao da je to vrijeme prošlo kao da je popio čašu vode. Tako brzo su prošli ovi mubarek dani. Neko od nas je bio poput selefa, pa je svaki drugi dan proučio hatmu, neko je cijelu noć stajao na kijamu do sabaha, a neko drugi nije. Neko drugi nije mogao da se posveti ibadetu.

Neko je ove mubarek dane i noći proveo u društvu ili na društvenim mrežama, a neko je samo sjedio i bio je lijen. U ovo mjesecu Allah je zavezao šejtane ali su ostali šejtani koji žive sa nama, pa nas navode da činimo stvari kojima Allah nije zadovoljan ili u najmanju ruku da ovo vrijeme ne iskoristimo kako treba. Allah je Milostiv. Neće nas kazniti ako mu se iskreno pokajemo. Kaže Uzvišeni: “Reci: “O Robovi Moji, koji ste protiv sebe u grijesima pretjerivali, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On je, doista, Oprostitelj grijeha, Milostivi.” (Ez-Zumer, 53.) Sve mi koje smo protračile ove dane kako Allah nije zadovoljan, i koje nismo uspjele ono što smo željele, Allah nam govori da ne gubimo nadu u Njegovu milost.

• Prošao je veliki dio ramazana. Ostaje iza nas ono što se nikada neće vratiti. Slijedeći ramazan će doći samo živima. Vjernik ne gubi nadu u Allahovu milost. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Njegova posljednja trećina je oslobađanje od vatre.” Zadnja trećina ramazana je oslobađanje od vatre. Allahu Ekber. To je najbolja trećina. Najbolje što ramazan daje. Pa ako su nam ovi dani prošli u nemaru, ne gubimo nadu, radujmo se jer su pred nama najbolji mubarek dani. Ulema kaže da su ove neparne noći u zadnjih deset dana najbolje od cijelog ramazana. Allah nam iz svoje prevelike milosti daje posljednji voz da se u njega ukrcamo i da budemo od onih koji će biti oslobođeni od vatre.

Ovi dani su velika blagodat. Kaže jedan šejh da kada bismo mogli pitati stanovnike kaburova u kojem vremenu žele da ih Allah oživi, rekli bi u posljednim danima ramazana. Svi želimo Allahov oprost, milost. Sunce nije izašlo u boljim danima i zašlo u boljim noćima osim u ovim sada. Allah je iz svoje mudrosti učinio ove dane na kraju ramazana. Na početku nas je držala početnička želja, pa smo se nadmetale ko će više ibadetiti, ali polahko šejtan čini svoje i želja opada. Da bi Allah vidio ko je od nas najbolji, dao je ove dane na kraju ramazana.

• Allah je ove dane dao kao radost svakom vjerniku koga je prošlo ono što ga je prošlo a nije time zadovoljan. Allah je obradovao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem ovim danima a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem i ashabi su obradovali druge vjernike. Prenosi Aiša, radijallahu anha, da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi došla posljednja trećina ramazana, smotao svoju postelju, tj. Ne bi se primicao ženama, noći bi provodio u ibadetu i budio bi svoje ukućane (radi činjenja ibadeta)! (Buharija i Muslim) U prvih 20 dana ramazana Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je ibadetio i spavao, ali bi se posvetio nečemu drugom od dunjaluka. U posljednjim danima, sallallahu alejhi ve sellem, bi ostavio sve i posvetio se samo Allahu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najbolje stvorenje koje je ikada stvoreno, kome je Allah poklonio blizinu, oprostio grijehe, obećao Džennet, okrenuo bi leđa dunjaluku ovih zadnjih dana. Aiša, radijallahu, anha nam je prenijela da bi budio svoje ukućane.

Nije bio sebičan i nije samo on boravio u itikafu, ibadetio i dovio, nego je i porodicu zvao sa sobom. Jedna nana kaže: “Kad budim djecu na sabah ja kažem: ‘Ustanite! Ja ne želim da nam neko nedostaje u Džennetu.” Uzvišeni Allah kaže: “O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od Vatre, kojoj su ljudi i kamenje gorivo, o kojoj se meleki strogi i snažni brinu, koji se onome što im Allah zapovijedi na opiru, i koji ono što im se naredi izvršavaju.” (Et-Tahrim, 6.) Jednako kako želiš sebi Džennet, slast imana, puštenu suzu iz čežnje za Allahovim licem, isto želi i drugima. Budi ona koja podstiče na hajr jer je tako radio, sallallahu alejhi ve sellem.

• Ovi dani su prilika da nadoknadimo propušteno. Da ramazan završimo sa hajrom i da nam Allah oprosti. Da nadoknadimo prespavano jer ovo što je došlo je bolje od onoga što nas je prošlo. Ko od nas toliko ne voli sebe i svoj nefs? Ko od nas bi sebe u vatru bacio? Mi bi to trebali učiniti ako noć, čiji je ibadet jednak ibadetu 83 godine i 4 mjeseca provedemo spavajući, gledajući TV ili čitajući knjigu. Mi sebi ne želimo Džennet ako ovu noć ne budemo tražili. Ako ovu noć ne pustimo suzu, mi sami sebi dobro ne želimo. Subhanallah. Kažu učenjaci: “Da imaš grijeha koliko su sva brda dunjaluka prema Allahu, da si prespavao sav hajr i dobro koje je Allah omogućio i učinio ti dostupinim i onda dođeš u neparnim noćima ramazana i pustiš samo jednu suzu i kažeš: “Ya Rabb oprosti mi, smiluj mi se”, Allah će ti oprostiti sve grijehe makar bili teški koliko teže sva brda na dunjaluku.”

Zar Allah traži puno? Allah Uzvišeni iz prevelike mudrosti je zadržao tajnu kada je noć Qadra. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko provede Noć Qadr čvrsto vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi!” (Buharija) Ta noć je ostala skrivena. Prenosi Aiša, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tražite Noć Qadr, u neparnim noćima posljednjih deset noći ramazana!” (Buharija) Ashabi su prenijeli da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najviše ibadetio u 27 noći ramazana, ali je nama skrivena. Nije nam jasno potvrđeno u kojoj noći se ona nalazi, ali nam je jasno potvrđeno da ona donosi oprost svih grijeha koje smo počinile. To su noći kada Allah oslobađa robove od vatre. Kako da ne poklonimo vrijeme Gospodaru nebesa i Zemlje koji daje Džennet? Allah čeka da podignemo ruke i samo da kažemo: “Ya Allah, smiluj mi se, Ya Allah, oprosti mi.” Zar sumnjamo da će nam se Allah odazvati? A mi smo nemarne. Kao da nam je Džennet obećan, a Poslaniku, alejhisselam je bio obećan, a on bi opet ibadetio.

• I’TIKAF – osamljivanje sa Allahom radi ibadeta. Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, kaže: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je provodio u i’tikafu posljednjih deset dana ramazana!” (Buharija) Ljudi teže tome da obave umru u Ramazanu jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Umra u Ramazanu ima vrijednost hadždža.” (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže), ali on, sallallahu alejhi ve sellem, nijednu umru u ramazanu nije obavio, dok sa druge strane nijedan ramazan nije prošao a da se on, sallallahu alejhi ve sellem, nije osamio sa svojim Gospodarom. Žene nemaju priliku da toliko borave u džamijama. Ulema nas je podučila da i’tikaf ne mora biti deset dana, već može biti najmanje jedan sat, dok drugi kažu najmanje jedan dan. Ženi je itikaf olakšan. Neke žene se trude da nađu ravnopravnost između muškaraca i žena. Ženama je Džennet lakši nego muškarcima. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je podučio da je ženi namaz vrijedniji kod kuće, čak u njenoj sobi, nego u mesdžidu.

Svaka od nas sigurno ima svoj mesdžid, sedždadu sa kojom se približava Allahu. Eto mjesta za osamu sa Allahom. Donesimo sve što nam treba i stavimo pored sedžade i recimo: “Gospodaru, svezala sam svoje noge za ovu moju sedžadu, i neću se pomaći sa nje dok me ne oslobodiš od vatre. Neću spustiti svoje siromašne ruke, sve dok ne osjetim u svojim prsima smirenost i tvoju milost. Ti ne tražiš od mene puno.” Zar nam je teško? Zar se ne stidimo Gospodara koji nam je toliku olakšicu dao da je ne iskoristimo? Došla sam na tvoja vrata svezanih ruku, Vallahi neću otići dok me ne oslobodiš od vatre. Allah nas neće odbiti. Kada je god Allah u Kur’anu ili u govoru Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pomenuo riječ ‘qarib-blizina’, ili da je On blizu, nakon toga pominje riječ ‘udžibu/edžabe’, odnosno da je on Onaj koji se odaziva.

Uzvišeni Allah kaže: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli. Zato, neka se i oni Meni odazovu i neka vjeruju u Mene kako bi ispravnim putem krenuli.” (El-Beqara, 186.)

Kada je rob najbliži Gospodaru?

• Rob je najbliži svome Gospodaru kada spusti glavu na sedždu. Uzvišeni Allah nam je bliži od žile kucavice. Nekada nam se teško izraziti kada se dovom obraćamo Uzvišenom, ne možemo sročiti. Jedan od šejhova nam je prenio da kada spustimo glavu na sedždu i tri puta izgovorimo ‘Ya Allah’, Allah će nam uslišati dovu. Ako mu se obratimo sa dovom da nas opskrbi, a u dubini duše jecamo nad ostalim grijesima, ulema kaže da nas Allah opskrbljuje svim tim što smo u dubini duše dovile a to nismo ni izgovorile. Allah je čuo tvoje dove a da ih ni sama čula nisi, a da ih ni meleki zapisali nisu. Približimo se Allahu sedždom a On će nam dati sve što tražimo. Selef bi tjerao duše da plaču. Tek tada ćemo vidjeti kako izgledaju istinski sretne osobe za bajram. Nije sretan onaj koji je obukao lijepu odjeću, ko je nakuhao najljepše kolače i uredio kuću, nego onaj kome Allah da osmijeh pa drugi kada u njega pogledaju vide da od njega nema sretnije osobe. Zaista i nema jer je oslobođen od vatre.

Ženi možda nije uvijek lahko ibadetiti jer ima porodicu, ali neka se svaka od nas preispita koliko dnevno provede vremena na telefonu ili gledajući kroz prozor, a da isto toliko vremena ne može odvojiti za svog Gospodara. Nismo od onih koji kažu da vrijeme provedeno u kuhinji oduzima od ibadeta, ali kamo sreće da smo toliko u ibadetu pa da je vrijeme provedeno u kuhinji višak. Pitanje je da li nam je prioritet poklanjanje vremena Allahu? Ako nam stomatolog zakaže termin u 12:00 h, mi svima kažemo da nam halale ali da moramo otići na taj termin. Svi halalite, neparna noć je za mog Gospodara jer mene boli Džehennem, jer se ja bojim vatre.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije ostavio jednu ženu, jednu kuću, nego bi okrenuo leđa svim ženama i porodicama. Ja i vječnost. Svi čekajte. Ja moram da se osamim sa svojim Gospodarom. Ja moram da tražim Džennet. Svoju porodicu je podsticao da ibadete, da klanjaju. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao Sevbanu, radijallahu anhu, u hadisu kod Muslima: “Savjetujem ti da puno činiš sedždu. Ti nećeš učiniti jednu sedždu Allahu, a da te Allah neće uzdignuti tom sedždom jedan stepen i da ti Allah njom neće oprostiti grijeh i da ti njome neće upisati dobro djelo.”

Sad El-Atik kaže: “Jedna suza koja kane iz straha od Allaha i molbe za Njegovim Džennetom, može biti sebebom ne da ti Allah oprosti grijehe, nego da ti pretvori grijehe u dobra djela.” Kome ovo ne treba? Ko ne teži za ovim? Koja od nas nije željna Allahove milosti? Od Katade se navodi da bi prilikom cijelog ramazana, svaki treći dan učio jednu hatmu, a mimo ramazana bi hatmu proučio svako sedam dana. Kada bi došla zadnja trećina ramazana, svaki dan bi zvršio po jednu hatmu. Muhammed Arifi je rekao da je za jednu hatmu ni brzog ni sporog učenja potrebno 13 sati. Možemo li mi izdvojiti makar 3 sata? Allah će nam dati snagu i smekšati srca pa ćemo osjećati kako je sve lahko.

Kada ti se Allah smiluje, osjećaš to. Allah ti olakša sve jer si iskrena sa Gospodarom. Nismo tražile uputu u džahilijetu, ali nas je Allah uputio. Mi Džennet tražimo, Allah će nam ga dati jer nam je obećao. Allah nam neće samo dati već nam i sada daje. Bez jednog udisaja ne možemo živjeti. Allah traži da ga samo zamolimo.

Kaže Uzvišeni u hadis kudsijju: “Ima li neko da mi traži pa da mu dam ..? „Zar se ne stidimo? Zar neko od nas želi vatru? Svi mi želimo da proučimo hatmu ali svakome nije olakšano. Učenje ramazanske hatme o kojoj čitamo u knjigama, Allahova je blagodat onome kome On želi da je da. Gospodaru moj, zašto ja nemam srce koje je ispunjeno? Zašto ja moram dozvoliti šejtanu da dođe sa hiljadu drugih stvari? Zašto ja ne osjećam slast ibadeta sa Tobom? Zašto ja ne poletim od sreće kada pomislim da živim u kući u kojoj je frižider pun, koja nije granatirana? Gospodaru, hvala ti. Što su duže sedžde to je veća želja za Allahom. Što su veće i iskrenije naše dove to je veća šansa da će nam se Allah odazvati.

Za svoju dušu i Džennet možemo izdvojiti zadnjih 10 dana ramazana kako bi ih provele u ibadetu. Ovom Ummetu je dato malo života, pa nam je Allah u ovim neparnim noćima dao noć koja vrijedi 83 godine i 4 mjeseca. Ne budimo sebični. Želimo vječnost. Bacajmo strijele daleko. Približimo se Allahu jer On samo čeka da podignemo ruke da nam oprost da.

Svjesne smo da nas ovaj gost polahko napušta. Kako smo se samo radovale i kako smo iščekivale ramazan s nijjetom da se Allahu što više približimo. Kao da je jučer bilo. Šejh Sad el-Atik je rekao da je to vrijeme prošlo kao da je popio čašu vode. Tako brzo su prošli ovi mubarek dani. Neko od nas je bio poput selefa, pa je svaki drugi dan proučio hatmu, neko je cijelu noć stajao na kijamu do sabaha, a neko drugi nije. Neko drugi nije mogao da se posveti ibadetu.

Neko je ove mubarek dane i noći proveo u društvu ili na društvenim mrežama, a neko je samo sjedio i bio je lijen. U ovo mjesecu Allah je zavezao šejtane ali su ostali šejtani koji žive sa nama, pa nas navode da činimo stvari kojima Allah nije zadovoljan ili u najmanju ruku da ovo vrijeme ne iskoristimo kako treba. Allah je Milostiv. Neće nas kazniti ako mu se iskreno pokajemo. Kaže Uzvišeni: “Reci: “O Robovi Moji, koji ste protiv sebe u grijesima pretjerivali, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On je, doista, Oprostitelj grijeha, Milostivi.” (Ez-Zumer, 53.) Sve mi koje smo protračile ove dane kako Allah nije zadovoljan, i koje nismo uspjele ono što smo željele, Allah nam govori da ne gubimo nadu u Njegovu milost.

• Prošao je veliki dio ramazana. Ostaje iza nas ono što se nikada neće vratiti. Slijedeći ramazan će doći samo živima. Vjernik ne gubi nadu u Allahovu milost. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Njegova posljednja trećina je oslobađanje od vatre.” Zadnja trećina ramazana je oslobađanje od vatre. Allahu Ekber. To je najbolja trećina. Najbolje što ramazan daje. Pa ako su nam ovi dani prošli u nemaru, ne gubimo nadu, radujmo se jer su pred nama najbolji mubarek dani. Ulema kaže da su ove neparne noći u zadnjih deset dana najbolje od cijelog ramazana. Allah nam iz svoje prevelike milosti daje posljednji voz da se u njega ukrcamo i da budemo od onih koji će biti oslobođeni od vatre.

Ovi dani su velika blagodat. Kaže jedan šejh da kada bismo mogli pitati stanovnike kaburova u kojem vremenu žele da ih Allah oživi, rekli bi u posljednim danima ramazana. Svi želimo Allahov oprost, milost. Sunce nije izašlo u boljim danima i zašlo u boljim noćima osim u ovim sada. Allah je iz svoje mudrosti učinio ove dane na kraju ramazana. Na početku nas je držala početnička želja, pa smo se nadmetale ko će više ibadetiti, ali polahko šejtan čini svoje i želja opada. Da bi Allah vidio ko je od nas najbolji, dao je ove dane na kraju ramazana.

• Allah je ove dane dao kao radost svakom vjerniku koga je prošlo ono što ga je prošlo a nije time zadovoljan. Allah je obradovao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem ovim danima a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem i ashabi su obradovali druge vjernike. Prenosi Aiša, radijallahu anha, da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi došla posljednja trećina ramazana, smotao svoju postelju, tj. Ne bi se primicao ženama, noći bi provodio u ibadetu i budio bi svoje ukućane (radi činjenja ibadeta)! (Buharija i Muslim) U prvih 20 dana ramazana Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je ibadetio i spavao, ali bi se posvetio nečemu drugom od dunjaluka. U posljednjim danima, sallallahu alejhi ve sellem, bi ostavio sve i posvetio se samo Allahu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najbolje stvorenje koje je ikada stvoreno, kome je Allah poklonio blizinu, oprostio grijehe, obećao Džennet, okrenuo bi leđa dunjaluku ovih zadnjih dana. Aiša, radijallahu, anha nam je prenijela da bi budio svoje ukućane.

Nije bio sebičan i nije samo on boravio u itikafu, ibadetio i dovio, nego je i porodicu zvao sa sobom. Jedna nana kaže: “Kad budim djecu na sabah ja kažem: ‘Ustanite! Ja ne želim da nam neko nedostaje u Džennetu.” Uzvišeni Allah kaže: “O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od Vatre, kojoj su ljudi i kamenje gorivo, o kojoj se meleki strogi i snažni brinu, koji se onome što im Allah zapovijedi na opiru, i koji ono što im se naredi izvršavaju.” (Et-Tahrim, 6.) Jednako kako želiš sebi Džennet, slast imana, puštenu suzu iz čežnje za Allahovim licem, isto želi i drugima. Budi ona koja podstiče na hajr jer je tako radio, sallallahu alejhi ve sellem.

• Ovi dani su prilika da nadoknadimo propušteno. Da ramazan završimo sa hajrom i da nam Allah oprosti. Da nadoknadimo prespavano jer ovo što je došlo je bolje od onoga što nas je prošlo. Ko od nas toliko ne voli sebe i svoj nefs? Ko od nas bi sebe u vatru bacio? Mi bi to trebali učiniti ako noć, čiji je ibadet jednak ibadetu 83 godine i 4 mjeseca provedemo spavajući, gledajući TV ili čitajući knjigu. Mi sebi ne želimo Džennet ako ovu noć ne budemo tražili. Ako ovu noć ne pustimo suzu, mi sami sebi dobro ne želimo

. Subhanallah. Kažu učenjaci: “Da imaš grijeha koliko su sva brda dunjaluka prema Allahu, da si prespavao sav hajr i dobro koje je Allah omogućio i učinio ti dostupinim i onda dođeš u neparnim noćima ramazana i pustiš samo jednu suzu i kažeš: “Ya Rabb oprosti mi, smiluj mi se”, Allah će ti oprostiti sve grijehe makar bili teški koliko teže sva brda na dunjaluku.”

Zar Allah traži puno? Allah Uzvišeni iz prevelike mudrosti je zadržao tajnu kada je noć Qadra. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko provede Noć Qadr čvrsto vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi!” (Buharija) Ta noć je ostala skrivena. Prenosi Aiša, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tražite Noć Qadr, u neparnim noćima posljednjih deset noći ramazana!” (Buharija) Ashabi su prenijeli da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najviše ibadetio u 27 noći ramazana, ali je nama skrivena. Nije nam jasno potvrđeno u kojoj noći se ona nalazi, ali nam je jasno potvrđeno da ona donosi oprost svih grijeha koje smo počinile. To su noći kada Allah oslobađa robove od vatre. Kako da ne poklonimo vrijeme Gospodaru nebesa i Zemlje koji daje Džennet? Allah čeka da podignemo ruke i samo da kažemo: “Ya Allah, smiluj mi se, Ya Allah, oprosti mi.” Zar sumnjamo da će nam se Allah odazvati? A mi smo nemarne. Kao da nam je Džennet obećan, a Poslaniku, alejhisselam je bio obećan, a on bi opet ibadetio.

• I’TIKAF – osamljivanje sa Allahom radi ibadeta. Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, kaže: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je provodio u i’tikafu posljednjih deset dana ramazana!” (Buharija) Ljudi teže tome da obave umru u Ramazanu jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Umra u Ramazanu ima vrijednost hadždža.” (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže), ali on, sallallahu alejhi ve sellem, nijednu umru u ramazanu nije obavio, dok sa druge strane nijedan ramazan nije prošao a da se on, sallallahu alejhi ve sellem, nije osamio sa svojim Gospodarom. Žene nemaju priliku da toliko borave u džamijama. Ulema nas je podučila da i’tikaf ne mora biti deset dana, već može biti najmanje jedan sat, dok drugi kažu najmanje jedan dan. Ženi je itikaf olakšan. Neke žene se trude da nađu ravnopravnost između muškaraca i žena. Ženama je Džennet lakši nego muškarcima. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je podučio da je ženi namaz vrijedniji kod kuće, čak u njenoj sobi, nego u mesdžidu.

Svaka od nas sigurno ima svoj mesdžid, sedždadu sa kojom se približava Allahu. Eto mjesta za osamu sa Allahom. Donesimo sve što nam treba i stavimo pored sedžade i recimo: “Gospodaru, svezala sam svoje noge za ovu moju sedžadu, i neću se pomaći sa nje dok me ne oslobodiš od vatre. Neću spustiti svoje siromašne ruke, sve dok ne osjetim u svojim prsima smirenost i tvoju milost. Ti ne tražiš od mene puno.” Zar nam je teško? Zar se ne stidimo Gospodara koji nam je toliku olakšicu dao da je ne iskoristimo? Došla sam na tvoja vrata svezanih ruku, Vallahi neću otići dok me ne oslobodiš od vatre. Allah nas neće odbiti. Kada je god Allah u Kur’anu ili u govoru Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pomenuo riječ ‘qarib-blizina’, ili da je On blizu, nakon toga pominje riječ ‘udžibu/edžabe’, odnosno da je on Onaj koji se odaziva.

Uzvišeni Allah kaže: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli. Zato, neka se i oni Meni odazovu i neka vjeruju u Mene kako bi ispravnim putem krenuli.” (El-Beqara, 186.)

Kada je rob najbliži Gospodaru?

• Rob je najbliži svome Gospodaru kada spusti glavu na sedždu. Uzvišeni Allah nam je bliži od žile kucavice. Nekada nam se teško izraziti kada se dovom obraćamo Uzvišenom, ne možemo sročiti. Jedan od šejhova nam je prenio da kada spustimo glavu na sedždu i tri puta izgovorimo ‘Ya Allah’, Allah će nam uslišati dovu. Ako mu se obratimo sa dovom da nas opskrbi, a u dubini duše jecamo nad ostalim grijesima, ulema kaže da nas Allah opskrbljuje svim tim što smo u dubini duše dovile a to nismo ni izgovorile.

Allah je čuo tvoje dove a da ih ni sama čula nisi, a da ih ni meleki zapisali nisu. Približimo se Allahu sedždom a On će nam dati sve što tražimo. Selef bi tjerao duše da plaču. Tek tada ćemo vidjeti kako izgledaju istinski sretne osobe za bajram. Nije sretan onaj koji je obukao lijepu odjeću, ko je nakuhao najljepše kolače i uredio kuću, nego onaj kome Allah da osmijeh pa drugi kada u njega pogledaju vide da od njega nema sretnije osobe. Zaista i nema jer je oslobođen od vatre.

Ženi možda nije uvijek lahko ibadetiti jer ima porodicu, ali neka se svaka od nas preispita koliko dnevno provede vremena na telefonu ili gledajući kroz prozor, a da isto toliko vremena ne može odvojiti za svog Gospodara. Nismo od onih koji kažu da vrijeme provedeno u kuhinji oduzima od ibadeta, ali kamo sreće da smo toliko u ibadetu pa da je vrijeme provedeno u kuhinji višak. Pitanje je da li nam je prioritet poklanjanje vremena Allahu? Ako nam stomatolog zakaže termin u 12:00 h, mi svima kažemo da nam halale ali da moramo otići na taj termin.

Svi halalite, neparna noć je za mog Gospodara jer mene boli Džehennem, jer se ja bojim vatre. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije ostavio jednu ženu, jednu kuću, nego bi okrenuo leđa svim ženama i porodicama. Ja i vječnost. Svi čekajte. Ja moram da se osamim sa svojim Gospodarom. Ja moram da tražim Džennet. Svoju porodicu je podsticao da ibadete, da klanjaju. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao Sevbanu, radijallahu anhu, u hadisu kod Muslima: “Savjetujem ti da puno činiš sedždu. Ti nećeš učiniti jednu sedždu Allahu, a da te Allah neće uzdignuti tom sedždom jedan stepen i da ti Allah njom neće oprostiti grijeh i da ti njome neće upisati dobro djelo.”

Sad El-Atik kaže: “Jedna suza koja kane iz straha od Allaha i molbe za Njegovim Džennetom, može biti sebebom ne da ti Allah oprosti grijehe, nego da ti pretvori grijehe u dobra djela.” Kome ovo ne treba? Ko ne teži za ovim? Koja od nas nije željna Allahove milosti? Od Katade se navodi da bi prilikom cijelog ramazana, svaki treći dan učio jednu hatmu, a mimo ramazana bi hatmu proučio svako sedam dana. Kada bi došla zadnja trećina ramazana, svaki dan bi zvršio po jednu hatmu.

Muhammed Arifi je rekao da je za jednu hatmu ni brzog ni sporog učenja potrebno 13 sati. Možemo li mi izdvojiti makar 3 sata? Allah će nam dati snagu i smekšati srca pa ćemo osjećati kako je sve lahko. Kada ti se Allah smiluje, osjećaš to. Allah ti olakša sve jer si iskrena sa Gospodarom. Nismo tražile uputu u džahilijetu, ali nas je Allah uputio. Mi Džennet tražimo, Allah će nam ga dati jer nam je obećao. Allah nam neće samo dati već nam i sada daje. Bez jednog udisaja ne možemo živjeti. Allah traži da ga samo zamolimo.

Kaže Uzvišeni u hadis kudsijju: “Ima li neko da mi traži pa da mu dam ..? „Zar se ne stidimo? Zar neko od nas želi vatru? Svi mi želimo da proučimo hatmu ali svakome nije olakšano. Učenje ramazanske hatme o kojoj čitamo u knjigama, Allahova je blagodat onome kome On želi da je da. Gospodaru moj, zašto ja nemam srce koje je ispunjeno? Zašto ja moram dozvoliti šejtanu da dođe sa hiljadu drugih stvari? Zašto ja ne osjećam slast ibadeta sa Tobom? Zašto ja ne poletim od sreće kada pomislim da živim u kući u kojoj je frižider pun, koja nije granatirana? Gospodaru, hvala ti. Što su duže sedžde to je veća želja za Allahom. Što su veće i iskrenije naše dove to je veća šansa da će nam se Allah odazvati.

Za svoju dušu i Džennet možemo izdvojiti zadnjih 10 dana ramazana kako bi ih provele u ibadetu. Ovom Ummetu je dato malo života, pa nam je Allah u ovim neparnim noćima dao noć koja vrijedi 83 godine i 4 mjeseca. Ne budimo sebični. Želimo vječnost. Bacajmo strijele daleko. Približimo se Allahu jer On samo čeka da podignemo ruke da nam oprost da.

Zapisala: Merima Struga Sa predavanja: “Ti odlaziš a ja ostajem” Predavač: Amina Hadžić Jahić, prof.

Islamski Forum
Back to top button