Brak & Porodica

Nekoliko savjeta za roditelje

1. Roditelji, ako vam djeca putuju javnim prijevozom: • Naučite ih na vrijeme pripremiti za školu da ne moraju u zadnji tren trčati na stajalište. (Neka pripreme školsku torbu večer ranije.) • Oblačite im svjetliju odjeću, naročito za kišnih dana • Budite sigurni da na vrijeme napuste kuću i stignu na stanicu barem 5 minuta prije.

2. Roditelji, ako vam djeca putuju javnim prijevozom: • Otpratite djecu do stajališta. Naročito ako su mala i još niste sigurni da se znaju ispravno ponašati u prometu • Vježbajte pritom ispravno ponašanje pješaka u prometu – prijelaz preko obilježenog pješačkog prijelaza, hodanje što dalje od ruba kolnika, poštivanje svjetla na semaforu i sl.

3. Roditelji, ako vam djeca putuju javnim prijevozom:
• Ako dovodite ili odvodite djecu do stajališta,
nikad ih ne ostavljajte da sami pretrčavaju na drugu stranu
• Objasnite i stalno objašnjavajte opasnosti naguravanja i igranja na stajalištu autobusa ili tramvaja
• Inzistirajte na stajanju dalje od ruba stajališta

4. Roditelji, ako vam djeca putuju javnim prijevozom: • Uputite djecu da im je u javnom prijevozu vozač najbolji prijatelj i da mu se u slučaju bilo kakvih problema odmah i bez ustručavanja obrate • Razgovarajte s djecom o pristojnom ponašanju – sjedenju na mjestu, poštivanju starijih, galami, ometanju vozača i sl.
Islamski Forum
Back to top button