Učimo o Islamu

Sura El-Ihlas

Surah: Al-Ikhlas (Iskrenost)

Sura El-Ihlas (arapski: سورة الإخلاص bosanski: Iskrenost) je 112. sura u Kur’anu. Ona je kratka deklaracija tevhida (apsolutne Božije jednoće) i sastoji se od 4 ajeta, 15 riječi i 47 harfova. Objavljena je u Mekki i uči nas o ispravnom vjerovanju u Allaha.

Sura El-Ihlas (arapski jezik):
بسم الله الرحمن الرحيم
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ {1}
اللَّهُ الصَّمَدُ {2}
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ {3}
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ {4}


Sura El-Ihlas (transkripcija):
Bismillāhir-rahmānir-rahīm
1. Kul huvallāhu ehad.
2. Allāhus-samed.
3. Lem jelid ve lem jūled.
4. Ve lem jekul-lehū kufuven ehad.


Prijevod sure Ihlas na bosanski jezik:
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
1. Reci: “On je Allah – Jedan!
2. Allah je Utočište svakom!
3. Nije rodio i rođen nije,
4. i niko Mu ravan nije!”


Opće karakteristike

Sura El-Ihlas je 112. sura u Kur’anu. Sastoji se od 4 ajeta, 15 riječi i 47 harfova. Jedna od pet kur’anskih sura koje počinju sa KUL. Ova sura je objavljena u Mekki i uči nas o ispravnom vjerovanju u Allaha.

Naziv sure

El-Ihlas– iskrena ili čista; Jer govori o iskrenoj potvrdi Allahove jednoće i čista je od svakog drugog govora mimo govora o Allahu.

Et-Tevhid; Jer govori o izdvajanju Allaha, Jednog i Jedinog, kao istinskog Boga.

En-Nedžat; Jer čovjek, učeći, izučavajući, vjerujući i postupajući u skladu sa ovom surom, čuva se i štiti od širka na dunjaluku i Vatre na ahiretu.

El-Vilajet; Jer onaj koji je bude učio sa ubjeđenjem i svoj život gradio na njenim principima, bit će jedan od Allahovih evlija.

El-Ma‘rife; Jer čovjek putem nje upoznaje svoga Gospodara, Uzvišenog Allaha, i Njegovu potpunost, neovisnost o bilo kome.

El-Esas; Jer govori o najbitnijem temelju vjere.

Kul huvallahu ehad; Kako se najčešće naziva u hadisima Allahovog Poslanika a.s.

Vrijednost sure El-Ihlas

Allahov Poslanik a.s. je upitao svoje ashabe: “Zar je to nekome od vas teško da prouči trećinu Kur’ana u jednoj noći?!” To se ashabima učinilo teškim, pa su upitali: “A ko to može od nas, Allahov Poslaniče?” Na to Poslanik a.s. reče: “Allahul-Vahidus-Samed je trećina Kur’ana!”

Prenosi se da je neki čovjek učio non stop suru Ihlas na namazu, pa su se ashabi požalili Poslaniku a.s. Kada je to Poslanik a.s. čuo pozvao je čovjeka da čuje objašnjenje. Čovjek mu je odgovorio da to radi iz ljubavi prema toj suri, a Poslanik a.s. reče: “Tvoja ljubav prema njoj uvela te u džennet.”

Povod objave sure El-Ihlas

Učenjaci kada govore o povodu objave ove sure navode da su mnogobošci upitali Allahovog Poslanika a.s.: “O Muhammede, opiši nam svoga Gospodara”, pa je objavljena ova sura kao odgovor njima.

Drugi kažu da je povod objave ove sure bio to što su jevreji upitali Allahovog Poslanika a.s. o Allahu,pa su rekli: ”Allah je stvorio sva stvorenja, a ko je stvorio Allaha?“, pa im je kao odgovor objavljena ova sura.

Imam Taberi navodi predaje u kojim se navodi da su mnogobošci rekli Allahovom Poslaniku a.s.: ”Obavijesti nas o svom Gospodaru, opiši nam Ga. Šta je u stvari On, i od čega je?”, pa je objavljena ova sura.


Sura El-Ihlas
Sura El-Ihlas glasi

Kada je lijepo učiti suru El-Ihlas?

Uči se zajedno sa surom El-Kafirun na dva rekata sabahskih i akšamskih sunneta.
Uči se na trećem rekatu vitr-namaza.
Uči se prilikom odlaska na spavanje.

Islamski Forum
Back to top button