Fetve & Propisi

Noć Israa i Miradža

Propis obilježavanja noći Israa i Miradža

Pitanje: Koji je propis obilježavanja noći Israa i Miradža i da li je to dvadeset i sedma noć mjeseca redžeba?

Odgovor:

Hvala Allahu.

Nema sumnje da su događaji Isra’ i Miradž velika znamenja koja ukazuju na istinitost Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i njegov stepen i mjesto koje ima kod Allaha Uzvišenog.

Također, ovaj događaj je dokaz Allahove izvanredne moći i Njegove uzvišenosti nad svim što je stvoreno.

Uzvišeni Allah veli: Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. – On, uistinu, sve čuje i sve vidi. (El-Isra, 1.)

Prenose se mnogobrojne i vjerodostojne predaje koje ukazuju na Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, uzdignuće na nebesa, prolazak kroz nebeska vrata i dolazak do sedmog neba. Allah je tom prilikom pričao sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i kazao mu ono što je želio, te mu propisao pet dnevnih namaza. U početku broj propisanih namaza je bio pedeset, ali se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, više puta vraćao i molio Allaha Uzvišenog za olakšanje. To je činio sve dok Allah nije stavio u obavezu pet namaza, a nagrada je kao da se obavi pedeset, jer se svako učinjeno djelo računa deset puta. Neka je hvala Allahu na svim blagodatima kojima nas je obasuo.

Ne postoje vjerodostojni hadisi koji govore u tačnom datumu ovog događaja. Svi hadisi koji govore na ovu temu su kod učenjaka okarakterisani kao nerpihvatljivi.

Allahova je velika mudrost što je učinio da se datum ovog događaja zaboravi. Čak i da se poznaje tačan datum Israa i Miradža, opet ne bi bilo dozvoljeno da se ta noć obilježava posebnim vidovima ibadeta, jer ni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a ni njegovi ashabi nisu to činili, niti su toj noći pridavali posebnu pažnju.

Da je obilježavanje ove noći propisano, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi to pojasnio, a da se nešto takvo desilo, bilo bi poznato i raširilo bi se. Da se to desilo, ashabi bi prenijeli kao što su prenijeli sve ono što je zajednici muslimana bilo potrebno, jer oni ništa nisu propustili, nego su čak bili prvi kada je riječ o svim vrstama dobročinstva.

Da je obilježavanje ove noći bilo propisano, oni bi nas u tome pretekli. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio najbolji savjetnik i prenio je poslanicu precizno i savršeno, pa da je posebno veličanje ove noći bilo dio vjere, on to ne bi propustio i zanemario.

Sve ovo ukazuje da obilježavanje i posebno vrednovanje ove noći nije dio islama, jer je Allah upotpunio islam i Svoju blagodat prema nama usavršio i ne samo to, nego je jasno upozorio onoga ko pokuša da u islam uvodi ono što mu ne pripada.

Allah Uzvišeni veli: Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. (El-Maide, 3.)

I kaže: Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono što Allah nije naredio? (Eš-Šura, 21.)

Prenosi se u vjerodostojnim predajama da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozoravao na opasnost od uvođenja novotarija, te da su novotarije zabluda i da treba biti što dalje od njihovog praktikovanja.

Neki od tih hadisa su:

Prenosi se u dva Sahiha, Buharijinom i Muslimovom, od Aiše, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko u ovu našu vjeru uvede nešto što nije od nje, neće mu bit prihvaćeno.“

U verziji kod Muslima stoji: „Ko uradi neko djelo koje je uvedeno u islam, neće mu biti prihvaćeno.“

U Muslimovom Sahihu se od Džabira b. Abdullaha prenosi: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi na hutbi petkom govorio: ‘Najbolji govor je Allahov govor, a najbolji put je Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, put. Najgore stvari su one stvari koje su uvedene u vjeru, a svaka takva stvar je zabluda.’“

U verziji kod En-Nesaija, sa ispravnim lancem prenosilaca, stoji dodatak: „A svaka zabluda vodi u Vatru.“

U Sunenu se navodi predaja od Irbada b. Sarija koji kaže: „Održao nam je Poslanik, rječit vaz od koga su srca zatreperila, a oči zasuzile, pa rekosmo: ‘Allahov Poslaniče, kao da je ovo oproštajni govor. Daj nam oporuku.’ On reče: ‘Oporučujem vam bogobojaznost i pokornost, makar vam bio zapovjednik abesinski rob. Onaj ko poživi od vas, vidjet će mnoga razilaženja, pa se držite mog sunneta i sunneta mojih upućenih, ispravnih halifa. Držite se tog sunneta maksimalno (zagrizite ga kutnjacima) i nikako ne slijedite novotarije, jer je svaka novotarija zabluda.’”

Mnogobrojni su hadisi na ovu temu, a također se prenose predaja i od prvih ispravnih generacija koje ukazuju na opasnost novotarija, a razlog njihove zabrane je što su novotarije dodatak vjeri i propis kojeg Allah nije dozvolio. Pored toga, radeći i uvodeći novotariju, kao da se kaže da je islam nepotpun, a to je u suprotnosti sa ajetom: Sada sam vam vjeru vašu usavršio, i sa vjerodostojnim predajama koje upozoravaju na opasnost od novotarija.

Nadamo se da su spomenuti argumenti dovoljni za onoga koji želi istinu i ko želi da ukaže na negativnost obilježavanja noći Israa i Miradža, te da taj postupak nema veze sa islamskom vjerom.

Imajući u vidu potrebu za savjetovanjem muslimana, pojašnjavanje vjere i zabranu skrivanja istine, smatram prikladnim upozoriti našu braću muslimane na opasnost ove novotarije koja se raširila širom islamskog svijeta, to te mjere da je pojedini muslimani smatraju djelom vjere.

Allaha molimo da popravi stanje svih muslimana, da im podari da razumiju vjeru, te da ih uputi ka slijeđenju istine, i ostavljanju svega onoga što joj se suprostavlja, jer On to može.

Neka su mir i blagoslov na Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.

Odgovorio: Abdu-l-Aziz b. Baz rahimehullah

Islamski Forum
Back to top button