Različite Teme

Dolazak čudnih vremena

I Semudu smo na pravi put ukazivali, ali, njima je bila milija sljepoća

Predznak Sudnjeg dana je pojava da se ljudi okrenu knjigama, bilo ih kupujući ili štampajući ili distribuirajući po knjižarama, više nego Allahovoj Knjizi.

Ovo svjedoči i prethodni hadis, u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:

“Od prikučenja Časa (sudnjeg) je … i da se proširi među ljudima el-mesaa.” Ashab je upitao: “A šta je “el-mesaa”, pa je Poslanik odgovorio: “Ono što je napisano osim Allahove Knjige.

Mnoštvo nereda i različitih smutnji, nesputane strasti i vrlo malo onih koji pozivaju uputi su pojave o kojima nas je obavijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da će se desiti, a koje će bit razlogom promjene stanja ljudi i njihovoj nestabilnosti i nestalnosti. To će biti čak do te mjere da će osvitati kao vjernici a omrknjivati kao nevjernici, i obratno.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Dočekajte (dobrim) djelima iskušenja koja su poput najmračnijeg dijela noći; osvanut će tada čovjek kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, i omrknut će kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik… Prodavat će svoju vjeru za neznatnu dunjalučku korist.“

(Bilježi imam Muslim)

Hadis nedvosmisleno podstiče na činjenje dobrih djela, prije nego što to ne bude moguće i prije zauzetosti zbog iskušenja koja će u mnoštvu dolaziti jedna za drugim, kao što se tama noći bez Mjeseca skuplja i slaže jedna na drugu.

Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, opis teškog stanja kroz koje će ljudi prolaziti i da će osvanjivati kao nevjernici a noć dočekivati kao vjernici, ustvari kazuje o težini i veličini iskušenja, kroz koja će čovjek prolaziti u jednom istom danu. (Pogledaj komentar Sahiha od Nevevija)

Naravno, stanje u tome vremenu je takvo da će slabiti čovjekovu vjeru i umnožavati mu sumnje u nju, posebice zbog proširenosti neznanja o vjeri i nedostatka učenih, tako da će postati labilan do te mjere da će ostaviti vjeru radi lične koristi i kakve materijalne fajde. Izgleda da je već naša stvarnost postala ovakvome nečemu svjedok.

Jedan od predznaka Sudnjeg dana su učestale smrti od groma. Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Učestit će sijevanje munja kako se bude približavao Dan sudnji, tako da će čovjek doći kod naroda i upitati: ‘Koga je danas od vas pogodila munja,’1 a oni će mu kazati: “Toga, i toga, i toga.“

Munja je, kao što je poznato, velika količina sjedinjene struje koja sijeva iz neba zajedno sa grmljavinom i gromom, a Allah, ‘azze ve džell, je munjom uništio Semudov narod.

Kaže Uzvišeni: “I Semudu smo na pravi put ukazivali, ali, njima je bila milija sljepoća od pravog puta, pa ih je stigla sramna kazna od munje, prema onome kako su zaslužili.”

I rekao je Uzvišeni također:

“A ako glave okrenu, ti reci:
Opominjem vas munjom onakvom kakva je pogodila Ada i Semuda?“

A radi siline koju proizvodi munja (tj. grom, op.M), Allah ju je nazvao glasom strahovitim. Kaže Uzvišeni: “Pa je Semud uništen glasom strahovitim?“

Predznak Sudnjeg dana: Žudnja ljudi za smrću…

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio da će doći vrijeme kada će se umnožiti nepravda i učestiti iskušnja i belaji, do te mjere da će čovjek prolaziti pored mezara i željeti da je on na mjestu mejita koji u njemu leži. Sve da bi se riješio gorkih i bolnih iskušenja kojima je izložen.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi da je rekao:

“Sudnji dan neće nastupiti dok čovjek ne prođe pored mezara i kaže: ‘Kamo sreće da sam ja na njegovom mjestu.’“

(Bilježe imami Buhari i Muslim)

A Ibn Mesud, radijallahu anhu, kaže: “Doživjet ćete vrijeme, kupili bi sebi smrt kada biste je našli na prodaju.“

Ove predaje nisu u koliziji sa hadisom u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranjuje da se želi smrt, poput u narednom hadisu: “Neka niko od vas ne zaželi smrt radi kakvog iskušenja koje ga snašlo.“

Naime, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao da će pri kraju dunjaluka ljudi tražiti smrt, ali ne kao molitva i želja za samom smrću, nego kao bijeg i zaklon od stvarnosti, koja će od pustih smutnji i nereda biti nesnosna. Također, ne mora značiti da će ovakav osjećaj vladati kod svih muslimana pri kraju dunjaluka, nego možda samo u jednoj sredini, ili samo u nekim mjestima i u nekim uslovima, ne u svim. A i sami se ljudi razlikuju po svojoj čvrstoći u vjeri i snazi i strpljivosti na iskušenjima i nedaćama.

Predznak Sudnjeg dana: Pojava žena pokrivenih, a otkrivenih, nošnja uske i providne odjeće…

Predznak Sudnjeg dana je i rasprostranjenost, razgolićenosti i nakićenosti, te nošnja uske i providne odjeće, koja oslikava ženino tijelo i obline. Tako su te žene pokrivene jer imaju odjeću na sebi, ali su praktično otkrivene, jer ta odjeća uopće ne pokriva tijelo pošto se, ili vidi kroz nju, ili je uz tijelo koje se tako potpuno oslikava.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je u jednom hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, rekao slijedeće:

„Dvije vrste stanovnika Vatre nisam vidio: Ljude koji nose bičeve poput kravljih repova i njima udaraju ljude, i žene, pokrivene – otkrivene, druge zabluđuju i same zalutale, glave im poput nakošenih devinih grba; neće ući u Džennet, niti će osjetiti njegov miris, a zaista se džennetski miris rasprostire na toliku i toliku udaljenost.“

(Bilježi imam Muslim)

Riječi u hadisu znače slijedeće:

zalutale (ar.: mailat) znači: skrenule ili udaljile se od poslušnosti Allahu.
druge zabluđuju (ar.: mumilat) znači da one druge dovode u iskušenje i okreću ih od Allahova puta.
glave im poput devinih grba znači da nose nešto na kosi što čini da im glava izgleda izduženo poput devine grbe.


Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed el–Arifi
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Islamski Forum
Back to top button