YouTube Teme

Povratak Isaa a.s. na zemlju (1.dio)

Predznaci - prof.dr.Šefik Kurdić

Časni Kur’an prenosi mnoge mudžize poslanika, počevši od tumačenja snova, liječenja neizlječivih bolesti, govora djeteta u bešici, pretvaranja štapa u zmiju, poznavanja budućnosti, pa sve do oživljavanja mrtvih. Kur’an spominje nekoliko mudžiza kojima je Isa, a.s., dokazivao Židovima da dobiva Objavu od istoga Boga od kojeg je i Musa (Mojsije) dobio Tevrat (Toru). Nime, Židovi su da bi osporili misiju Isau, a.s., zahtijevali čuda kao dokaz njegova poslanstva.

Iz kur’anskih ajeta razumijemo da je Isa, a.s., imao sljedeće mudžize: rođen je bez oca, govorio je kao tek rođeno dijete, pretvarao je pticu načinjenu od blata u živu pticu, uspijevao je izliječiti slijepca od rođenja, proživjeti umrloga, znao je što ljudi jedu kod kuće a što od hrane ostavljaju kao zalihu, nagovijestio je dolazak Muhammeda, a.s., i na zahtijev svojih pristalica, Allah, dž.š., mu je s neba spustio sofru s hranom (posljednja večera). Kur’an govori i o trpezi ili posljednjoj večeri kao svojevrsnom čudu (mudžizi), koju je na zahtjev Isaovih, a.s, učenika Uzvišeni Allah s nebesa spustio.

„I kada sam učenicima naredio: ‘Vjerujte u Mene i Poslanika Moga! – oni su odgovorili: ‘Vjerujemo, a Ti budi svjedok da smo mi muslimani.’ A kada učenici rekoše: ‘O Isa, sine Merjemin, može li nam Gospodar tvoj trpezu s neba spustiti?’ – on reče: ‘Bojte se Allaha ako ste vjernici.’ ‘Mi želimo’ – rekoše oni . ‘da s nje jedemo i d naša srca budu smirena i da se uvjerimo da si nam istinu govorio, i da o njoj budemo svjedoci.’ Isa, sin Merjemin, reče: ‘O Allahu, Gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu da nam bude bčlagdan, i prvima od nas i onima kasnijim, i čudo Tvoje, i nahrani nas, a Ti si hranitelj najbolji!’ ‘Ja ću vam je spustiti’ – reče Allah – ‘ali ću one među vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu neću kazniti.’“ (El-Maida, 111-115)

Islamski Forum
Back to top button