Razne Predaje

Dedžal najveće iskušenje ummeta (10.dio)

Osobine Dedždžala iskušenje i smutnje...

Priredio i prilagodio Safet Suljic…

Od Ebu Seid el Hudrija, radijallahu anhase prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Pojaviće se na kraju mog ummeta Mehdija. Allah će ga napojiti kišom, zemlja će dati plodove a imetak samo dobro, umnožiće se stoka, uzvisiće se ummet, živjeće sedam ili osam (misli se na godine). (Mustedrekul Hakim, 4/557-558) Također, od Ebu Seid el Hudrija se prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Obradovaće vas Mehdija. Biće poslan u vremenu velikih raskola i zemljotresa. Ispuniće zemlju poštenjem i pravdom kao što je bila ispunjena zlom i nepravdom. Sa njim će biti zadovoljni stanovnici i nebesa i zemlje. Imetak će pravo dijeliti.

Čovjek upita: Kako pravo? Jednako među ljudima, odgovori.Ispuniće Allah srca ummeta Muhammedovog, sallallahu alejhi ve sellem bogatstvom, okružiti ih pravdom. Narediće glasniku da poviče: Treba li kome šta od imetka!? Neće se javiti niko osim jednog čovjeka, pa će mu reći: Idi kod čuvara blaga! Reći će čuvaru: Mehdija ti naređuje da mi dadneš blaga.

Čuvar će mu reći: Požuri! Kad uzme čisto zlato pokajaće se i reći: Bio sam najpohlepniji iz ummeta Muhammeda , sallallahu alejhi ve sellem. Zar meni nije dovoljno ono što i njima!? Vratiće blago ali ga niko neće htjeti i reći će mu sa: Mi nikad ne uzimamo ono što smo dali. Tako će biti sedam ili osam ili devet godina. Nakon toga u životu više neće biti dobra. (Musned Ahmeda, 3/37) U rečenom je dokaz da će se nakon smrti Mehdije pojaviti veliko zlo i iskušenje. Od Alije, radijallahu anhu se prenosi kako je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Mehdija je iz naše porodice, Allah će mu dati boljitak u jednoj noći. (Musned Ahmeda, 2/58, hadis 645)

Ibn Kesir kaže: Allah će mu oprostiti, pomoći ga, nadahnuti i voditi, nakon što nije bio takvim. (En Nihaje, 1/29) Prenosi se od Ebu Seid el Hudrija, radijallahu anhu, da je Resulullah , sallallahu alejhi ve sellem rekao: Mehdija je od mene, proćelava čela, iskrivljenog nosa. Ispuniće zemlju dobrom i pravdom kao što je bila puna zla i nepravde, vladaće sedam godina. (Sunen Ebi Davud, 11/375, hadis 4265) Od Ummu Seleme se prenosi da je čula Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem kad je rekao: Mehdija je iz moje porodice, od djece Fatimine. (Sunen Ebi Davud, 11/373, Sunen Ibn Madže, 2/1368) Iz navedeni hadisa se razumije da će se Mehdi pojaviti prije Isa’a, alejhi selam, odosno da će Isa’a klanjati iza Mehdija.

Nakon toga uprava i vodstvo pripast će Isa’u, alejhi selam, i on će ubiti Dedžala – a to je ustvari očekivani Mesih zablude kod Jevreja. Tako da muslimani očekuju pojavu Mesiha Isa’a sina Merjemina koji je prava istina, dok Kršćani očekuju izmišljenu (zamišljenu) ličnost koja je ubijena, razapeta na krst a potom ukopana, dok Jevreji čekaju Mesiha Dedžala kojeg će svojom rukom da ubije Isa’a, alejhi selam. Također, Sunnet Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nas je uputio da će Je’džudž i Me’džudž biti uništeni dovom Isa’a, alejhi selam, i nakon toga će Zemlja biti potpuno očišćenja od Širka i Kufra i na Zemlji neće ostati osim Muwehidi (oni koji iskreno i na pravi način obožavaju Allaha, azze ve dželle).

U vjerodostojnoj zbirci hadisa od imama Muslima stoji: “Jedno jutro Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je o Dedždžalu. Spuštao je i dizao svoj glas o njemu (pridajući tome važnost), tako da smo zamišljali da je Dedždžal u palmoviku nedaleko od Medine. Pošto smo otišli do njega, on je to primijetio pa reče: – Šta je vama? Mi rekosmo: – Allahov Poslaniče, ti si govorio o Dedždžalu jutros, pa si dizao i spuštao glas, tako da smo mi mislili da je on negdje nedaleko od Medine. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: – Od nečega drugog se ja bojim za vas. Ako on izađe a ja budem sa vama, ja ću vas zaštiti, a ako mene ne bude među vama, onda je svaki čovjek sam sebi branitelj, a Allah je zastupnik moj i svakog muslimana. Dedždžal je mladić kovrdžave kose, njegovo oko je prazno i mrtvo (slijep je u jedno oko). Kao da ga ja uspoređujem s Abdul-Uzzom, sinom Katanovim.

Ko ga od vas dočeka, neka prouči početne ajete sure El-Kehf. On će izaći na putu između Šama i Iraka, pa će odvraćati desno i lijevo (od Pravog puta). O Allahovi robovi, budite čvrsti! Mi tada rekosmo: – Allahov Poslaniče, a koliko će on boraviti na Zemlji? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: – Četrdeset dana! Jedan dan će biti kao godina, jedan kao mjesec, jedan kao hefta, ostali dani će biti obični, vaši dani. Mi rekosmo: – Allahov Poslaniče, taj dan koji će biti kao godina, hoće li nam u njemu biti dovoljan namaz jednog običnog dana? Poslanik reče: – Ne, nego mu odredite vrijeme. Mi rekosmo: – Allahov Poslaniče, a kako brzo će se kretati po Zemlji? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: – Kao kiša koju vjetar tjera. On će doći jednoj grupi ljudi, pa će ih pozvati, a oni će mu povjerovati i odazvati mu se. On će narediti nebu pa će kišu liti, a zemlja će plodove davati. Stada će se više ugojiti i napasti i davatće više mlijeka.

Zatim će doći narodu, pa će ih pozvati, a oni će ga odbiti i neće prihvatiti njegove riječi. On će se vratiti od njih, a oni će osvanuti ogoljeni i neće više imati ništa od svoje imovine. Zatim će naići pored razvalina, pa će im reći: – Izbacujte svoja blaga! Pa će za njim ići blago razvalina kao što pčele prate maticu. A zatim će pozvati jednog čovjeka, mladića, pa će ga udariti sabljom tako da će ga rastaviti na dva dijela, a onda će ga pozvati, i ovaj će mu se odazvati, a lice će mu sijati od smijeha. Dok on bude tako radio, Allah će poslati Mesiha, sina Merjemina, (Isa’a alejhi selam), pa će sići na Bijelu munaru, na istočnoj strani Damaska, između dvije žuto-bijele munare, a ruke će držati na krilima dva meleka.

Kad pogne svoju glavu, kapi vode će mu kapati, a kad digne onda će mu teći kao zrna bisera. Koji god nevjernik osjeti njegov dah, neće ostati živ. Njegov će dah dosezati dokle doseže njegov pogled, pa će tražiti Dedždžala sve dok ga ne stigne na vratima Ludda, gdje će ga ubiti. Poslije toga će doći Isa’a, alejhi selam, ljudima koje je Allah sačuvao od Dedždžala, pa će im potrti njihova lica i saopćiti im njihove stepene u Džennetu.” (Muslim 2937). Nakon što smo podobono obrazložili ono što je bio glavni dio pitanja ostaje nekoliko stvari koje treba još pojasniti, odnosno stvari koje se treba da kažu, a u kojima se vi o pitaoče direktno treba da nađete. Stvari koje su važnije da čovjek poznaje jeste da sagleda svoju trenutnu situaciju i stanje (to je bitnije od onoga šta će se desiti u budućnosti) koje se ogleda u spoznaji istine i prave vjere koju će slijediti. Mi muslimani smo ubjeđeni da je samo ispravna vjera Islam, i mi u svojoj vjeri ne pravimo razliku među Allahovim

Vjerovjesnicima osim onoga što je došlo od ovoga Šerijata, a također nismo skrenuli sa pravoga puta pretjerujući u pogledu jednog od Allahovi Vjerovjesnika, također naša vjera je prirodna vjera (ar. Fitre) i u njoj nema kontradiktornosti da je troje ustvari jedno, a niti da se može Tvorcu i Gospodaru svega pripisati nešto od manjkavosti ili uopćeno nekom od Allahovi Vjerovjesnika, kako to čine Jevreji. Dok vrline i vrijednosti Islama nije moguće opisati u ovom kratkom tekstu, naprotiv na tu temu su napisani tomovi i tomovi materijala i knjiga.

I zadnja stvar koju bi vama preporučio od srca: 1. Da svoje srce i razum okreneš ka svome tvorcu dovom da ti pokaže ispravan put – pravu vjeru, te da ti grudi proširi kako bi ova plemenita vjera ušla u tvoje srce. 2. Da pronađeš prevod Kur’ana na svom jeziku i da počneš sa razmišljanjem iščitavati i povećati svoje znanje općenito o Islamu kako bi uz Allahovu pomoć spoznao put istine. Ono što ja mogu da kažem jeste da molim Allaha, azze ve dželle, da ti proširi grudi i razum za ovu plemenitu vjeru i da se spasiš na dan kada ni imetak a niti sinovi neće biti od koristi.

Neka je svaka hvala Allahu, subhanehu ve te’ala, s čijom blagodati završavaju se sva dobra djela! Neka je salavat i selam na Njegovog roba i poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, supruge, potomke, sve ashabe i sve koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana. Molim Te, Uzvišeni Allahu, da ovaj trud učiniš iskrenim radi Tvoga Plemenitog lica i da njime okoristiš Svoje robove. Slavljen neka si Ti, Gospodaru moj, i hvaljen. Nema istinskog boga osim Tebe.Od Tebe oprosta tražim i Tebi se kajem.

Islamski Forum
Back to top button