Hutbe & Dersovi

Putovanje kroz sedam nebesa

Tajna broja sedam, Mustafa Spahić

Hvaljen neka je Putovanje kroz sedam nebesa i simbolika broja sedamOnaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. – On, uistinu, sve čuje i sve vidi.

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

“Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. – On, uistinu, sve čuje i sve vidi”. Jusuf, 4.-5. Istinu je rekao Allah Uzvišeni!

Zahvala Allahu pripada, Vječno Živom, Onome koji nema početka ni kraja. Salavate na Muhammeda, a.s., donosimo, njegovu porodicu, ashabe, sljedbenike dini-islama i Poslanikovog sunneta.

Noć Miradža se desila dvadeset i sedme noći sedmog po redu hidžretskog mjeseca, godine 621., odnosno u sedmom stoljeću po Isau, a.s. Te noći Allah Svemogući je preveo Svoga roba, Muhammeda, a.s., iz Hrama časnog u Hram daleki, iz Kabe u Mekki do Mesdžidu-l-Aksa a u Jerusalemu. Nakon Isra a – putovanja u jednom času noći od Mekke do Jerusalema, uslijedio je Miradž – putovanje ka Božijoj blizini, tamo gdje niko prije Muhammeda, a.s., nije bio. Na Miradžu je Poslanik vidio Džennet i Džehennem, razgovarao s Allahom, boravio u predjelima gdje se čula škripa Pera sudbine. Na Miradžu je naređen namaz a nakon toga se Poslanik vratio istim putem, kroz sedam nebesa. Miradž se desio dvadeset i sedme noći sedmog hidžretskog mjeseca u sedmom stoljeću a na Miradžu je Poslanik prošao kroz sedam nebesa.

Broj sedam u Kur’anu se pominje na mnogo mjesta govoreći o simbolici broja sedam. Prva kur anska sura Fatiha ima sedam ajeta. Kur’an svjedoči da Džehennem ima sedam vrata:

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ

„Za sve njih mjesto sastanka Džehennem će biti, on će sedam kapija imati i kroz svaku će određen broj njih proći.“ (El-Hidžr, 43.-44.)

Kur’an, pored sedam džehennemskih kapija, govori o sedam nebesa i sedam slojeva Zemlje.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

„Allah je Onaj Koji je sedam nebesa stvorio, a i zemalja isto toliko.“ (Et-Talak, 12)

Geologija uči da Zemlja ima sedam slojeva. Kur’an osim sedam nebesa i sedam zemalja, kazuje i o sedam mora: „A da su zbilja sva stabla na Zemlji pera, a i da se more, kad presahne produlji potom još za sedam mora ne bi se ispisale i presahle Allahove riječi! Allah je uistinu silan i mudar.“ (Lukman, 27)

Kada Kur’an kazuje i svjedoči o uništenju Hudovog naroda Ada sveuništavajućom ledenom olujom i vjetrom onda se kaže da je ta oluja neprestano trajala seb’a lejalin – sedam noći i semanijjete ejjamin – osam dana, što znači da je otpočela danju, a prestala sa nastupom osme noći.

U suri Jusuf, koja govori o poslaniku Jusufu, a.s., a kome je Allah podario mu’džizu tumačenja snova, navodi se broj sedam. Vladar je sanjao san o sedam debelih i sedam mršavih krava i sedam zelenih i sedam sasušenih klasova. Niko osim Jusufa ne znade protumačiti san: „I on (Jusuf) reče: Sedam godina ćete zaredom sijati, pa što požanjete, vi to u klasju (zalihama) ostavite, osim malo onoga što ćete da jedete. A zatim će nakon godina tih, sedam teških godina uslijediti, koje će pojesti sve što ste za njih pripremili, izuzev malo onoga što ćete za sjetvu čuvati. A zatim će, nakon godina tih, godina doći u kojoj će ljudima obilno kišiti, u njoj će oni mnogo grožđa cijediti.“ (Jusuf, 46-49)

Kada Lukman, a.s., savjetuje svoga sina daje mu sedam osnovnih savjeta života:

1) da ne čini širk Allaha, jer to je izvor najvećeg nasilja;
2) da najljepše i najbolje postupa prema roditeljima;
3) da ni u čemu ne slijedi i ne sluša roditelje što je suprotno vjeri i Stvoritelju;
4) dobro ili zlo bilo gdje učinjeno: na nebesima, na Zemlji ili mračnoj stijeni stići će pred Allaha;
5) klanjaj, naređuj da se čini dobro, a zabranjuj zlo i strpljivo podnosi što te zadesi na Allahovom Putu;
6) iz nadmenosti, oholosti i gordosti od ljudi ne treba lice okretati. Allah ne voli ohole i samohvalisave;
7) u hodu treba biti odmjeren, a u govoru smiren, a ne bučan i preglasan. Najružniji je glas magarca kada reve i riče.

Prema imamu Gazzaliji, sedam je bolesti duše i srca:

1) oholost;
2) zavidnost i zluradost;
3) škrtost i sebičnost;
4) bolesna i neograničena ljubav prema dunjaluku;
5) bolesna i neograničena ljubav prema zvanjima i počastima;
6) taština, narcisoidnost, samoljubivost i
7) stavljanje sebe u centar svijeta, u sve ja ili ja pa ja pa opet ja.

U hadisima Muhammed, a.s., je spomenuo nekoliko puta broj sedam.

Poslanik, a.s., je rekao: „Čuvajte se sedam zala koja upropašćuju onoga ko ih čini:

1) širka (idolatrije);
2) sihra (magije);
3) ubijanja na pravdi Boga i bez razloga;
4) kamate;
5) imetka jetima (siročeta);
6) izdaje u borbi i ratu i
7) potvore za blud (poštene i čestite vjernice).“

U drugoj predaji Muhammed, a.s., je rekao: „Sedam vrsta ljudi Allah će smjestiti pod Svoj hlad i zaštitu onoga Dana kada drugoga hlada i zaštite osim Njegove neće biti. To su:

1) pravedan vladar;
2) mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu;
3) čovjek čije je srce vezano za džamiju;
4) dvojica ljudi koji se u ime Allaha druže, prijateljuju i pomažu;
5) čovjek koga pokuša zavesti lijepa i ugledna žena a on je odbije sa riječima: Ja se bojim Allaha, Gospodara svjetova;
6) čovjek koji se u samoći sjeća, zikr čini Allaha, pa mu suze poteknu i
7) čovjek koji dijeli sadaku tajno, tako da mu ne zna ljevica šta dariva desnica.“

Interesantno je da je Allah dž.š. naredio sedam farz ili obaveznih namaza. To su: sabah, podne, ikindija, akšam, jacija (svaki dan), te džumu-namaz petkom i dženazu kad ko preseli na Ahiret.

Sedam je tavafa oko Kabe, sedam puta se obavlja saj na Saffi i Mervi, sedam kamenčića se baca na Mini.

Muhammed, a.s., upozorava muslimane da djeca, kada navrše sedam godina, da ih se podučava klanjati a kada navrše deset godina da se prisile da klanjaju.

Namaz je stub vjere i on je naređen na Miradžu, sedmog hidžretskog mjeseca u sedmom stoljeću. Te miradžske noći Poslanik je prenesen iz Mekke, iz Časnog hrama koji je sagradio Ibrahim, a.s., do Hrama dalekog gdje je Muhammed, a.s., kao imam klanjao namaz sa ostalim prijašnjim poslanicima. Nakon toga Poslanik je proveden kroz sedam nebesa a na sedmom nebu je susreo Ibrahima, a.s., graditelja Kabe kako je leđima naslonjen na Bejti-l-Ma mur – Nebesku Kabu. Poslije toga Džibril je Poslanika odveo do Sidretu-l-Munteha a, gdje mu je objavljeno ono što mu je objavljeno i naređeno 50 namaza svaki dan. Prvobitna naredba od 50 namaza svaki dan je preinačena u 5 dnevnih namaza kojima je zadužen svako onaj koji se smatra sljedbenikom Muhammeda, a.s. Namaz je na Miradžu naređen i prvo o čemu će insan biti pitan na Sudnjem danu jeste namaz. Ako ispravno odgovori na prvo pitanje, pitanje o namazu, odgovorit će ispravno i na ostala pitanja. A dok nam ne bude postavljeno pitanje o namazu, kao i ostala pitanja, svi mi imamo još vremena. Samo ne znamo još koliko vremena nam je ostalo.

Allaha molimo za dobro dunjaluka i Ahireta, da nas sačuva patnje u vatri, Milostiv nam bude na Danu sudnjem. Amin, ja Rabbe-l-alemin!

Izvor: Tajna broja sedam, Mustafa Spahić, Preporod

Islamski Forum
Back to top button