YouTube Teme

Predznaci – Oholi rasipnici

Predznaci - prof. dr. Šefik Kurdić

Naš Gospodar u Časnom Kur’anu kaže:
„Jedite i pijte, samo ne pretjerujte! Zaista, On ne voli one koji pretjeruju.“ (El-Eʿaraf, 31)
Rasipanje je pretjerivanje i traćenje imovine, mogućnosti i prilika na nedozvoljen način i u nedozvoljene svrhe.

Rasipanje se u rječniku definiše kao pretjerano trošenje. Drugo značenje jeste trošenje imovine ili novca na stvari sa kojima Allah, dželle šanuhu, nije zadovoljan. Kada se kaže taj i taj je protraćio svoju imovinu, razumijeva se da je ta osoba potrošila svoju imovinu na način i u svrhe sa kojima Allah nije zadovoljan.

Rasipanje je trošiti izvan potreba. Osoba koja rasipa je neuravnotežena osoba. To je osoba koja nije svjesna prave vrijednosti i sebe i svoje imovine. Takva osoba sve svoje traći zarad nekakvih jako prostih stvari. Rasipanje se ne čini samo sa novcem i imovinom. Rasipnik isprazno troši sve svoje dragocijenosti – i materijalne i duhovne.

Rasipnikom se naziva osoba koja traći svoj jezik, oči, misli, ljubav, vrijeme i novac. Također, rasipnik je i osoba koja petlja (radi) sa haram poslovima. Jezik koji govori laži trati svoje riječi. Oko koje ljude posmatra sa zavidnošću i potcjenjivanjem trati svoje poglede. Život koji prođe u zabavi i haram poslovima je protraćen život. Pamet koja smišlja podvale i izdaje je protraćena pamet. Ukratko, sve što se koristi na haram način označava traćenje (rasipništvo).

Trošenje koje se smatra dozvoljenim u islamu je ono koje se čini radi neke potrebe, nužde ili radi nekog hajra. Bogatstvo je dozvoljeno, čak u nekim okolnostima i preporučeno, međutim, voditi jedan život u izobilju i raskalašenosti među ljudima koji su u potrebi, i praviti se da ih se ne vidi, ulazi u pojam rasipništva zato što se na takvo nešto ne gleda blagonaklono. Luksuzno trošenje koje se čini samo radi zadovoljenja sebičnih osjećaja i razonode je također rasipništvo.

Na pročelju stvari koje čovjeka odvode u rasipništvo dolaze nefsanske bolesti kao što su pohlepa, proždrljivost i gramzivost. Pohlepa označava osjećanje prekomjernog željenja nečega i ona čovjeka pokreće na neobaziranje na granice i pretjeranost, a to biva uzrokom rasipništva.

Islamski Forum
Back to top button