Razne Predaje

Asija bint Muzahim

Asija bint Muzahim, radijallahu anha

Asija bint Muzahim je bila faraonova žena, žena jednog od najžešćih nevjernika na kugli zemaljskoj. Sama Asija je bila jedna od najplemenitijih žena i mnogo hadisa govori o njenom posebnom statusu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je za nju, Merjem bint Imran, Fatimu bint Muhammed i Khadiju bint Khuwejlid rekao da su najbolje četiri žene na svijetu, te da su najbolje žene u Džennetu.
Ibn Džerir navodi hadis: “Mnogo je ljudi koji su upotpunili svoju ličnost, a među ženama to su samo Merjema, kćerka Imranova, i Asija, žena faraonova.”

Također se prenosi nekoliko hadisa koji govore da će Merjem i Asija radijallahu anhuma biti jedne od Poslanikovih sallallahu alejhi ve sellem, žena u Džennetu.

Svakako, kada spomenemo Asiju, pomislimo i na Musaa, alejhisselama, jer njena kuća bila ta u kojoj je poslanik Musa alejhisselam odrastao. Iako nije imala svoje vlastite djece, posjedovala je neizmijernu ljubav prema djeci. Njeno srce je bilo ispunjeno njeznošću i milošću prema djeci. Odlučila je spasiti tek novorođenog dječaka, pa makar to značilo i suprostavljanje njenom zlobnom mužu. Poznavajući svog muža, i način na koji je on razmišljao, uspjela je mudrim riječima pridobiti njegovo poštovanje i povjerenje.

“I žena Faraonava reče: ‘On će biti radost i meni i tebi!’” (Prevod značenja, El Qasas, 9) Ibn Kesir tumačeći ovaj ajet navodi da ovo znači: kada ga je Faraon vidio namjeravao ga je ubiti, bojeći se da ne bude od sinova Israilovih, pa se Asija, kći Muzahimova, počela prepirati za njega, pobudila je Faraonvu ljubav i omilila mu ga rekavši: “On će biti radost i meni i tebi!” a Faraon reče: “Da, što se tebe tiče hoće, a što se tiče mene, neće!,” pa je tako i bilo. On je bio povodom da nju Allah, subhanehu ve te ala, uputi i da njega, Faraona, uništi njegovom,

Musaovom rukom. “Možda će nam od koristi biti,” pa ju je Allah pomoću njega uputio i u Džennetu je nastanio. Uzvišeni kaže: “…a možemo ga i posiniti,” tj. željela ga je posiniti i odgojiti ga s obzirom da nije imala dijete od Faraona. Pa Uzvišeni Allah subhanehu ve te ala kaže: “…a oni ništa ne predosjetiše,” tj. nisu shvatili šta je Allah subhanehu ve te ala želio time što su ga baš oni našli i izvukli, a u tome je bila ogromna i savršena mudrost i apsolutni dokaz.”

Iako je živjela u kući kufra, bila je snažna ličnost jer je uspjela se očuvati na Allahovom subahenhu ve te ala putu. Bila je Allahu pokorna iako joj je muž bio najžešći nevjernik.

“A onima koji vjeruju, Allah kao pouku navodi ženu Faraonuvu, kad je rekla: ‘Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu i spasi me od Faraona i njegovih postupaka, i izbavi me od naroda nepravednog!’” (Prevod značenja, Et-Tahrim, 11) U Tefsiru Ibn Kesira, rahimehullah se navodi:

“Faraon je bio najuobraženija osoba i najžešći nevjernik na kugli zemaljskoj, ali tako mi Allaha, njegovo nevjerovanje supruzi njegovoj nije nimalo naštetilo, pošto je ona bila pokorna svome Gospodaru.

To je stoga da se zna da je Allah subahenhu ve te ala, pravedni Sudac i da kažnjava osobu samo za njene grijehe.” Ibn-Džerir prenosi da je Selman rekao: “žena Faraonova bila je po suncu kažnjavana, a kada bi bila ostavljena, meleci bi je prekrili svojim krilima i tada bi gledala svoju kuću u Džennetu.” Ibn-Džerir prenosi da je Ebu-Bezze rekao: “Faraonva je žena pitala ko će pobijediti, pa joj je rečeno da će to biti Gospodar Musaov i Harunov.

Ona je tada rekla: ‘Vjerujem u Gospodara Musaova i Harunova.” Tada je Faraon poslao po nju svoje ljude, govoreći: ‘Pogledajte najveću stijenu koju nađete, pa ako ostane pri svojim riječima, navalite tu stijenu na nju. Međutim, ako se odrekne svojih riječi, i dalje će mi biti žena.’ Kad su došli do nje, podigla je svoj pogled prema nebu, pa je vidjela svoju kuću u Džennetu i ostala je pri svojim riječima. Duša joj je u tom trenutku izišla, pa je stijena pala na tijelo u kojem duše više nije bilo.” O njenim riječima: “Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu,” islamski znanstvenici kažu da je njima birala prvo komšiju, a zatim kuću.

Nešto vezano za ovo navodi se u merf’u hadisu. “…i spasi me od Faraona i postupaka njegovih,” tj. Oslobodi me, Allahu, od njega, a ja nemam ništa s njegovim djelovanjem, “…I izbavi me od naroda nepravednog,” tj. Onih koji su sami sebi nepravdu nanijeli time što su zanijekali Gospodara nebesa i Zemlje i svega što je na njima i između njih, Allaha i jedinog dostojnog obožavanja od svega stvorenog. Hvaljen neka je i Uzvišen, nema boga osim Njega, ni drugog Gospodara. Ime spominjane žene Faraonve jeste Asija bint Muzahim, radijallahu anha. Žena Faraonovog rizničara je, takoder, vjerovala.

Za to je saznala kćerka Faraonova i otkrila je to svome ocu. Faraon je naredio da se kazni, ne bili porekla Allaha i prihvatila Farona za svoga gospodara. Ona je to odbila, govoreći: “Moj i tvoj Gospodar i Gospodar svega što postoji jeste Allah i samo Njega obožavam.’ Zastrašivao ju je da će joj djecu zaklati pred njenim očima! Ona je samo rekla: ‘Čini što s naumio,’ I zaklao ih on jedno za drugim pred njenim očima! A duša svakog djeteta dozivaja ju je riječima: ‘Strpi se, majčice, tebe kod Allaha čeka velika nagrada.

Žena Faraonova čula je duše dva njena djeteta, najmlađeg i najstarijeg, pa joj se iman povećao, a žena Faraonovog rizničara dušu ispusti. Faraon je osjetio da je njegova žena postala vjernica te naredi da bude ubijena na način koji smo gore spomenuli. Neka se Allah smiluje ženi Faraonovoj i ženi njegova rizničara.”

Iako je živjela u velikom bogatstvu ipak je to nije zaslijepilo na njenom putu ka Allahu. Bez imalo sumnje i dvojbe u srcu odustala je od tog materijalnog bogatstva i suočila sa smrću, i to sve radi Allahovog subhanehu ve te ala zadovoljstva.

Islamski Forum
Back to top button