Historijske Teme

Hamza b. Abdul-Muttalib

Sasvim je sigurno da ne postoji nijedan musliman a da nije čuo za Hamzu b. Abdul-Muttaliba, Allah bio zadovoljan njime, amidžu Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, njegovog brata po mlijeku i vršnjaka. Hamza b. Abdul-Mutalib bio je dvije godine stariji od Resullullaha, sallallahu alejhi ve sellem, i bio je poznat po svojoj snazi, smjelosti i odvažnosti. Zejd b. Sabit bio je Hamzin brat po mlijeku. Hamza je islam primio krajem šeste godine po poslanstvu i samo nakon mjesec dana od primanja islama, izložen je sveopćem bojkotu mušrika, zajedno s Resullahom, sallallahu alejhi ve sellem, i ostalim muslimanima.

Sve tri godine dok je trajao sveopći bojkot, nije zabilježeno da je Hamza učinio neko djelo kojim Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nisu bili zadovoljni, iako je bio poznat po svojoj snazi i smjelosti. Međutim, prednost je davao naredbama Resullullaha, sallallahu alejhi ve sellem.

Hamza je učinio hidžru u Medinu malo prije Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Hamza, Allah bio zadovoljan njime, prvi je bajraktar i vođa vojnog pohoda u islamu. Resullullah, sallallahu alejhi ve sellem, poslao ga je u pravcu Crvenog mora da presretne kurejšijsku karavanu, međutim, do borbe nije došlo.

Bitka na Bedru, koja je se odigrala druge godine po Hidžri, predstavlja svijetli period Hamzinog života. Borio se kao Allahov lav i lav Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Izašao je na mejdan kurejšijskim prvacima i ubio je Utbu b. Rebiu, Taima b. Adijja i druge. Obilježio je sebe nojevim perom kako bi onaj koji želi dvoboj znao gdje da se uputi. Mušrički vođa Ubejj b. Halef raspitivao se o osobi koja se obilježila nojevim perom i kada je bio obaviješten da je to Hamza b. Abdul-Muttalib, Allah bio zadovoljan njime, rekao je: “To je taj koji nam je pričinio velike poteškoće i probleme.”

Uzvišeni Allah odredio je Hamzi, Allah bio zadovoljan njime, da preseli kao šehid u Bitki na Uhudu koja se odigrala treće godine po Hidžri. Hamzinom šehadetu prethodila je lavovska borba, herojsko ubistvo tridesetak mušrika. Na bojnom polju Hamza je kukavički ubijen, čime je završen Hamzin ovodunjalučki život i počeo je vječni, šehidski. Živio je deset godina u islamu, međutim, u tom vrlo kratkom periodu stigao je do stepena sejjidul-šehida, prethodnika, predvodnika svih šehida na Sudnjem danu.

Koliko smo ti i ja godina u islamu? Sigurno više od Hamze, Allah bio zadovoljan njime. Ali, zapitajmo se: Na koji smo način i čime smo mi dali doprinos za Allahovu vjeru? Koji smo stepen dostigli?

Islamski Forum
Back to top button