Sura & Zikrovi

Pet ramazanskih dova

U nastavku se nalazi pet kratkih dova za ramazan

U nastavku se nalazi pet kratkih dova za ramazan koje je lako zapamtiti a koje će nam svakako u nastupajućem ramazanu višestruko koristiti.

Dova koja se uči kada se ugleda mlađak – Darimi u svom Musnedu i Tirmizi u svom Sunenu bilježe predanje Talhe bin Ubejdullaha, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi ugledao mlađak, govorio:

اللَّهمَّ أَهلَّهُ علينَا بالأمنِ والإيمانِ والسَّلامةِ والإسلامِ ربِّي وربُّكَ اللَّهُ

‘Allahumme ehillehii alejna bil-j umni vel-imani ves­selameti vel-islami Rabbi ve rabbukallah”

“Allahu moj, učini nam ga dobrodošlim u znaku sigurnosti i vjere, mira i ispovijedanja vjere islama. Moj i tvoj Gospodar (mjeseče) jeste Allah, dž.š.“ (Tirmizi veli: “Ovaj je hadis hasen, dobar.”)

Iftarska dova

Ebu Davud i Nesai u svojim Sunenima bilježe predanje Ibn Omera, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom iftara učio sljedeću dovu

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله

“Zehebez-zame vebtelletil-uriiku ve sebetel-edžru inšaAllah“

“Nestala je žeđ, natopile su se žile i nagrada je osigurana, ako Allah, dž.š., htjedne.“

Dova onoga ko se iftari kao gost kod nekoga

Ehu Davud u svom Sunenu bilježi predanje s pouzdanim lancem prenosilaca od Enesa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posjetio Sa’ da bin Ubadu, r.a., i on ga počasti hljebom i uljem. Nakon što je jeo, Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče:

أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة

“Eftare indekumus-saimune ve ekele ta’amekumul­ebraru ve sallet alejkumul-melaikeh”

“Postači kod vas iftarili, dobri obrokovali i meleki na vas salavate donosili.”

Dova kada vas neko uznemirava, grdi, psuje…

Pričao nam je Ibrahim b. Musa, njega obavijestio Hišam b. Jusuf prenoseći od Ibnu-Džurejdža, koga je obavijestio Ata prenoseći od Ebu-Saliha Zejjata, kako je on čuo Ebu-Hurejru, r.a., kako govori: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Allah kaže: „Svaki posao pripada čovjeku osim posta. Post je Moj i ja za njega posebno nagrađujem. Post je štitnik. Kada neko od vas bude postio, neka ostavi spolno općenje i neka ne galami, a ako ga neko bude psovao ili se htio s njim tući, neka kaže:

إني صائمٌ ، إني صائمٌ

Inne sa’im, inne sa’im

“Ja postim, ja postim!”

Dova onoga ko smatra da je nastupila noć Lejletul-kadr

Tirrnizi, Nesai i Ibn Madža u svojim zbirkama bilježe predanje s vjerodostojnim lancima prenosilaca od Aiše, r.a., koja je rekla: „ Allahov Poslaniče, ako bih saznala kada je noć Lejletul-kadr šta da učim u toj noći?” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče joj: “Reci:

اللَّهمَّ إنَّك عفُوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعْفُ عنِّي

‘Allahumme inneke afuvvun tuhibbul-afve fafu anni’

‘Allahu moj, Ti opraštaš, voliš opraštanje pa Te molim da i meni oprostiš.” Tirmizi veli: “Ovaj je hadis hasenun-sahih.”

Naši učenjaci kažu: “Lijepo je što više upućivati ovu dovu, učiti Kur’an kao i ostale zikrove i dove koji su vjerom propisani.” Šafi kaže: “U danu uoči noći Lejletul-kadra treba se truditi u ibadetu kao i u noći Lejletul-kadra.” On dalje veli: “Lijepo je da u toj noći što više upućivati dove za opću dobrobit muslimana, jer je to ono po čemu postupaju dobri i učeni Allahovi,dž.š., robovi.”

Sehl b. Sa’d, r.a., prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući?! Oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući!”

Da Allah podari i vama i nama i primi nam post i ibadete, amin! Ramazan mubarek!

Islamski Forum
Back to top button