Različite Teme

Događaji pred dolaskom Dedždžala

Iz knjige Kraj svijeta

Malobrojnost Arapa

Ummu Šerik prenosi da je čula Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je kazao: “Ljudi će bježati od Dedždžala u planine!” “Allahov Poslaniče, pa gdje će tada Arapi biti?” – upitala je Ummu Šerik, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, joj odgovori: “Njih će biti malo!”
Veliki okršaj i oslobođenje Konstantinopolja

Mu’az ibn Džebel, radijallahu anhu, prenosi, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Procvat Bejtul-Makdisa znači (da slijedi) opustjelost Jesriba, a opustjelost Jesriba znači (da slijedi) događaj Velikog okršaja, a Veliki okršaj znači (da slijedi) oslobođenje Konstantinopola, a oslobođenje Konstantinopola znači (da slijedi) pojava Dedždžala.“
Pobjede

Od Nafi’a ibn ‘Utbeta ibn Ebi Vekkasa, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Bili smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom pohodu, pa njemu dođoše ljudi sa zapadnih područja, a na njima odjeća od vune. Zatekli su ga na jednom uzvišenju, stali su a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je sjedio. Rekoh sam u sebi: otiđi im, i stani između njih i Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ga ne ubiju. A onda rekoh: možda on ima nešto s njima što drugi ne trebaju znati. Ipak sam otišao i stao između njih. Tada sam čuo (od Poslanika) i zapamtio četiri rečenice, brojim ih svojim prstima: “Napast ćete Arapski poluotok, pa će vam ga Allah otvoriti. Potom ćete napasti Perziju, pa će vam je Allah otvoriti. Potom ćete napasti kršćane, pa će vam Allah otvoriti njihovu zemlju. Potom ćete napasti Dedždžala, pa će vam Allah otvoriti (tj. otvorit će vam zemlju u kojoj bude i pobjedu nad narodom koji će biti uz njega.“

Prestanak kiše i nerađanje rastinja

Prije pojave Dedždžala desit će se tri godine suše. Od Ebu Umame el-­Bahilija, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Prije pojave Dedždžala bit će tri teške godine, ljude će tada pogoditi žestoka glad. Allah Uzvišeni će narediti nebesima u prvoj godini da umanje trećinu kiše i naredit će zemlji da umanji trećinu svoje vegetacije. Potom će u drugoj godini narediti nebesima, pa će umanjiti dvije trećine kiše, i naredit će zemlji da umanji dvije trećine svoje vegetacije. Potom će u trećoj godini narediti nebesima, pa će zadržati svu kišu tako da neće pasti ni kap, i naredit će zemlji pa će uskratiti sve svoje rastinje, da neće niknuti ni travka. I neće ostati ništa što ima papke (tj. nijedna životinja) a da neće uginuti, osim što Allah sačuva.“

Učestale smutnje i očite razlike među ljudima

Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenu tri smutnje, pa je odužio govor o njima, te je spomenuo smutnju el-ahlas, našto neko upita: “O Allahov Poslaniče, a šta je smutnja el-ahlas?” Kazao je: “Ona je bježanje (hereb) i krađa (hareb). A potom smutnja es-serra: potpalit će je pod mojim nogama čovjek iz moje porodice, smatrat će da je od mene, ali on nije od mene, jer su moji zaštitnici oni koji su bogobojazni. Poslije će se ljudi okupiti uz (drugog) čovjeka, poput kuka do najbližeg rebra. Potom smutnja ed-duhejma: neće ostaviti nikoga iz ovoga ummeta, a da ga neće (snažno) pogoditi, a kada kažu prestala je, ona će se još više proširiti. Čovjek će osvanuti u njoj kao vjernik, a zanoćiti kao nevjernik, i tako sve dok se ne razdijele ljudi u dva tabora – tabor (čistog) imana, nema licemjerstva među njima, i drugi tabor licemjerja, bez vjere. Pa kada vam to bude, očekujte Dedždžala, od toga dana ili dana poslije.“

Semure ibn Džundub, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu, neće nastupiti Sudnji dan dok se ne pojavi trideset prevaranata, posljednji od njih je ćoravi Mesih Dedždžal, nema lijevog oka.“

Islamski Forum
Back to top button