Historijske Teme

Islam Carstvo Vjere

Ponos Islama u novom dobu

“Islam – carstvo vjere” je serijal dokumentarnih filmova o historiji islama. Ako se osvrnemo na historiju, islamska civilizacija je jedna od najvećih dostignuća čovječanstva.
Svjetska sila, zasnovana samo na vjeri, duhovna revolucija koja je oblokovala narode na cijeloj planeti i temelj najvećeg carstva na svijetu.

“Islam – carstvo vjere” je serijal dokumentarnih filmova o historiji islama. Ako se osvrnemo na historiju, islamska civilizacija je jedna od najvećih dostignuća čovječanstva. Svjetska sila, zasnovana samo na vjeri, duhovna revolucija koja je oblokovala narode na cijeloj planeti i temelj najvećeg carstva na svijetu. Za ljude sa zapada islam je uvijek bio skriven iza vela straha i nerazumjevanja. Ipak skrivena historija islama je duboko i na iznenđujuć način utkana u zapadnu civilizaciju. Upravo su muslimanski naučnici preuzeli drevnu mudrost Grka i Egipćana, dok je Evropa čamila u mračnom dobu. Kulture cijelog svijeta oblokovala je islamska civilizacija. Sve je to počelo životom jendog običnog čovjeka, a duboka poruka koju je prenio od Allaha zauvijek će promjeniti svijet. On se zvao Muhammed, Allahov Poslanik…

Mada je emisija snimljena da što realnije prikaže islam, u ovom dijelu serijala koji govori o Muhammedu, alejhi-s-selamu, postoje neke stvari koje nisu predstavljene onako kako bi trebale, pa savjetujemo svakom ko je gledao ili ko bude gledao ovu emisiji da se vrati na islamske izvore koji govore o Muhammmedovom, alejhi-s-selam, životu. Tako na primjer, između ostalog, kaže se da je nakon smrti majke, brigu o njemu preuzeo njegov stric (amidža Ebu Talib) što nije tačno, nego njegov dedo Abdu-l-Mutallib. Opasada Mekke nije trajala mjesec dana, zapravo nije ni bilo opasade, niti je bilo krvavog ulaska. Na par mjesta došlo je samo do manjih sporadičnih sukoba. Hidžra je, takođe, pogrešno interpretirana. Ima i drugih stvari, zato savjetujemo da se sve informacije navedene u emisiji ne smatraju pouzdanim. Drago nam je da urađena emisija koja želi biti što realnija i objektivnija, ali ipak bi trebali više pažnje posvetiti tačnosti informacija.

Upravo su muslimanski naučnici preuzeli drevnu mudrost Grka i Egipćana, dok je Evropa čamila u mračnom dobu. Kulture cijelog svijeta oblokovala je islamska civilizacija. Sve je to počelo životom jendog običnog čovjeka, a duboka poruka koju je prenio od Allaha zauvijek će promjeniti svijet. On se zvao Muhammed, Allahov Poslanik.

Kabu su predislamski Arapi preuzeli od pravovjernih čistunaca tzv. hanifa, monoteista. Poligamija je kod predislamskih Arapa označavala moć i prestiž. U islamu je, pak, imala cilj da zbrine udovice palih boraca. Musliman ne smije oženiti drugu ženu bez pristanka prve, niti smije oženiti treću bez pristanka prve dvije, niti četvrtu bez pristanka prve tri. Svaku je ženu dužan darivati u istoj mjeri i nijednu ne smije preferirati. Unatoč tim složenim poticajima i utjecajima, islam će se oblikovati kao originalna religija, plod arapskoga religijskog iskustva. Četiri su izvora islamskog zakona:

Islamski Forum
Back to top button