Poučne Priče

Kćerke su posebni Allahov dar

Diljem svijeta je posebno raširena pojava...

Diljem svijeta je posebno raširena pojava – omraženost ženske djece. Koliko li je samo očeva neznalica koji se rasrde i rastuže kad im se kaže da im je žena rodila žensko dijete! Izraziti nezadovoljstvo i odbiti dar običnog čovjeka, gnusno je i odvratno djelo koje svi preziru, pa šta tek da mislimo o nezadovoljstvu i odbijanju dara od Allaha, dž. š.? Ko je u stanju zanemariti vrijednost i značaj ženskog djeteta? Pa, one su naše ljupke kćerke, naše sestre, supruge, one su, na kraju, naše majke i nene! Divne li su riječi islamskog daije: “One su pola čovječanstva koje rađa drugu polovinu. Preciznije rečeno, one su cjelokupno čovječanstvo”.

O veličini i značaju ženske djece nam govori Allah, dž . š., u Kur’anu i pri tome dobijanje ženske djece naziva darom. Štaviše, stavlja ih na mjesto ispred muškaraca. Allah, dž. š., kaže: “Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće – mušku” (Eš-Šura, 49.).

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Kome Allah podari tri kćerke, ili tri sestre, ili dvije kćerke, dvije sestre, pa upotpuni dobročinstvo prema njima bojeći se za njih, ući će u džennet” (Musned imami Ahmeda, 43/2.).

“Ko bude iskušan sa nečim od svojih kćerki, pa prema njima plemenito postupi, biti će mu zastor od džehenemske vatre” (Buhari, 1.418.; Muslim, 2.629.).

Dakle, ova greška u obezvrjeđivanju i omalovažavanju ženske djece ne predstavlja samo grešku u odgoju, nego i u vjerovanju – akidi. Nema nikakve sumnje da takvo ponašanje spada u običaje prljavog džahilijjeta (doba neznanja i tame uma) i običaje i praksu džahila.

Radi se o toliko krupnoj i opasnoj stvari da o njoj direktno govori i Gospodar svjetova, svemogući Allah, dž. š. koji kaže: ”I kad se nekome od njih javi da mu se rodila kći, lice mu potamni i postaje potišten, krije se od ljudi zbog nesreće koja mu je dojavljena, da li ovako prezren da je zadrži ili da je u zemlju zarovi ? Kako ružno oni prosuđuju!” (Prijevod značenja En-Nahl, 58.-59.)

Postoji stara izreka koja kaže da se dan po sabahu poznaje, pa čemu da se nada dijete koje je na taj način dočekano na ovom svijetu?

Islamski Forum
Back to top button