Nauka & Kultura

Da li ste znali? (2.dio)

Zanimljivosti - Da li ste znali?

Da li ste znali da su islamski učenjaci po pitanju propisa bajram-namaza zauzeli različite stavove? Minimalno što je kazano po tom pitanju jeste da je klanjanje bajram-namaza pritvrðeni sunnet i to je bio stav većine islamskih pravnika, a tog stava bili su: malikijska, šafijska, zahirijska pravna škola, učenjaci hanefijske pravne škole Ebu Jusuf i Es-Serhasi, i drugi selefijski učenjaci.

Da li ste znali da je mnogo ljudi koji ne poznaju adabe putovanja što uzrokuje da prilikom putovanja propuste priliku da, prakticirajući sunnet Allahovog Poslanika na putu, steknu mnogo dobra, a ponekada iz istog razloga učine stvar koja je strogo zabranjena?
Da li ste znali da ne postoji validan dokaz koji potvrđuje praksu – prisutnu kod bošnjačke populacije – spuštanja desne ruke paralelno sa predavanjem selama na desnu stranu i lijeve ruke sa predavanjem selama na lijevu stranu, prilikom klanjanja dženaze-namaza?

Da li ste znali da je izuzetno mnogo muslimana koji, zbog nepoznavanja propisa vjere, smatraju da određene stvari kvare abdest, dok to nije kazao niko od priznatih islamskih učenjaka?
U ovom tekstu spomenut ćemo nekoliko takvih stvari, sve u želji da ljudima olakšamo prakticiranje vjere konkretno obavljanje namaza.
Nekada su određeni postupci strogo zabranjeni vjerom, ali njihovo činjenje ne kvari abdest, tako da spominjanje tih postupaka nikako ne znači njihovo odobravanje, već isključivo pojašnjavanje i ukazivanje ljudima na određene postupke za koje ljudi smatraju da kvare abdest, a oni ustvari ne kvare abdest…???

Da li ste znali…???
***************************
… da više muslimana živi u Nigeriji, gdje čine 50% populacije, nego u Saudijskoj Arabiji, gdje čine 95% populacije?
… da je Alija ibn Ebu-Talib jedini Halifa kojeg priznaju i Suniti i Šiiti, dvije najveće islamske “frakcije”?
… da su muslimanima svi dani radni, tj. islam ne poznaje “dane odmora” kao što su to subota i nedjelja kod jevreja i kršćana? Vrijeme zabranjeno za rad je vrijeme džuma-namaza.
… da se muslimani nisu oduvijek okretali prema Mekki prilikom molitve; prva Kibla je bila u Jerusalemu.
… da muslimani ne vjeruju da je Isus (Isa a.s.) umro razapet na križu? Muslimani vjeruju da je Isa a.s. živ uzdignut na nebesa, te da će se ponovo vratiti na zemlju kada nastupi sudnji dan.
… da je prvi mujezin bio crnac, Bilal ibn Rebbah, Etiopljanin kojega je Ebu-Bekr oslobodio ropstva otkupivši ga od njegovog “vlasnika”.
… da muslimanima u Turskoj nije dozvoljeno obavljati namaz u toku služenja vojnog roka, a pokrivenim muslimankama nije dozvoljeno školovanje na visokoškolskim ustanovama?
… da je prvi šehid zapravo bila žena imenom Sumejja?

Brojni su hadisi koji se pripisuju Allahovom Poslaniku,salallahu alejhi ve sellem, a koji tretiraju mjesec redžeb i ibadete u njemu. Upozoravam na oprez, jer je puno hadisa izmišljeno koji tretiraju ibadet, a posebno post, u ovom mjesecu.

Nije opasno ibadet činiti u nekom mjesecu ako to nije izravno zabranio Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem, ali je do krajnjih granica opasno pripisivati Allahovom Poslaniku,salallahu alejhi ve sellem, ono što on nije nikada kazao o ibadetu u ovom konkretnom mjesecu!

Svako ko bi prenio ili citirao ovakvu predaju, izuzev ako želi ukazati na njenu apokrifnost, ubraja se u red lažaca na Allahovog poslanika, Muhammeda, salallahu alejhi ve sellem, pa makar mu namjere bile najplemenitije. Ovo se temelji na hadisu Vjerovjesnika, salallahu alejhi ve sellem: “Ko prenese od mene jedan hadis, znajući da je lažan, i on je jedan od lažaca na mene!” (Muslim i Ibn Madže)

Takođe, nije dozvoljeno prenositi od Vjerovjesnika, salallahu alejhi ve sellem, bilo kakva predanja, bez detaljne provjere i potrebne valorizacije od strane hadiskih eksperata, što se eksplicite razumije iz riječi Allahovog Poslanika,salallahu alejhi ve sellem, koji u predaji Abu Hurejre, r.a, kaže: “Dovoljno je laži jednom čovjeku da prenosi sve što čuje!” (Muslim)

U KOLIKO ŽELITE PROČITATI JOŠ: KLIK OVDE

1- Da li ste znali da gledanje u žene ne kvari abdest, bez obzira da li se radilo o supruzi ili nekoj ženi s kojom muškarac može stupiti u brak, bez obzira da li čovjek kod žene vidi ono što mu je dozvoljeno da vidi ili vidi ono što nije dozvoljeno da vidi? Također, to ni u kom slučaju ne znači da je dozvoljeno gledati žene strankinje.

2- Da li ste znali da erekcija (ukrućivanje) spolnog organa, kao i osjećaj nagona strasti, ne kvare abdest, sve dok čovjek ne doživi ejakulaciju, kada je obavezan okupati se, ili dok se ne desi da iz spolnog organa isteče mezij ili vedij koji će uzrokovati kvarenje abdesta?

3- Da li ste znali da skidanje mahrame-hidžaba, kada su u pitanju žene, ne kvari abdest, pa makar to bilo pred onim ko ne smije da vidi njene ukrase? To ni u kom slučaju nije odobravanje otkrivanja žena pred muškarcima koji sa njom mogu stupiti u brak.
4- Da li ste znali da vulgaran govor, kao i psovka (osim one psovke za koju su učenjaci kazali da je djelo koje izvodi iz vjere), ne kvari abdest? Međutim, to ne znači da je dozvoljeno izgovarati vulgarne riječi i psovati.

5- Da li ste znali da dodirivanje nečistoće ne kvari abdest? Naime, osoba koja dotakne nečistoću treba da je ukloni prije nego što počne sa namazom, dok samo doticanje nečistoće ne kvari abdest.
6- Da li ste znali da odsijecanje nokata, šišanje kose, uklanjanje dlaka ispod pazuha ne kvari abdest?

7- Da li ste znali da konzumiranje duhana ne kvari abdest? Međutim, to ni u kom slučaju ne znači da je konzumiranje duhana dozvoljeno. Konzumiranje duhana je zabranjeno na osnovu mnogih dokaza koji zabranjuju konzumiranje štetnih stvari, kao i na osnovu dokaza koji zabranjuju nanošenje štete sebi i drugima.

8- Da li ste znali da nošenje odjeće ispod članaka, kada su muškarci u pitanju, ne kvari abdest? Ali, to ne znači da je dozvoljeno nositi odjeću ispod članaka.
9- Da li ste znali da sam ulazak u nužnik (bez obavljanja fiziološke potrebe) ne kvari abdest?
10- Da li ste znali da zvukovi u stomaku koje čovjek čuje (poznato u narodu kao ”krčenje crijeva”) ne kvare abdest, za razliku od ispuštanja vjetra koji kvari abdest?
11- Da li ste znali da korištenje šminke, ulja za kosu, kao i stavljanje kane na ruke i na kosu ne kvari abdest?
12- Da li ste znali da hranjenje djeteta iz prsa (dojenje) ne kvari abdest dojilji?

13- Da li ste znali da slušanje muzike ne kvari abdest? Međutim, to ni u kom slučaju ne znači da je slušanje muzike dozvoljeno.
14- Da li ste znali da bespravno uzimanje tuđeg imetka (krađa) ne kvari abdest? Ali, to ni u kom slučaju ne znači da je krađa dozvoljena.
15- Da li ste znali da rukovanje sa nevjernikom ili nevjernicom (ako su u pitanju žene) ne kvari abdest?
16- Da li ste znali da razgovor sa ženom koju čovjek prosi, kao i razgovor sa drugim ženama, ne kvari abdest?

17- Da li ste znali da bijelo pranje kod žene neće pokvariti abdest osim u slučaju ako se pojavi na ulazu spolnog organa, dok ako žena osjeti u unutrašnjosti spolnog organa postojanje bijelog pranja, bez pojavljivanja, to neće kvariti abdest?
18- Da li ste znali da žena neće izgubiti abdest ako vidi muškarca, bez obzira kojeg muškarca i koji dio njegovog tijela vidjela? Također, to ne znači da je ženi dozvoljeno da gleda u stidne dijelove tijela muškaraca koji sa njom mogu stupiti u brak.
Pezić Elvedin, prof.

Islamski Forum
Back to top button