Brak

 • Brak između muslimana i nemuslimanke

  Definicija mehra Mehr je imetak kojeg je čovjek obavezan dati ženi zbog stupanja u brak sa njom. U Kur’anu se za mehr koriste tri izraza: sadak, ferida i edžr. Propisanost mehra Allah, dželle šenuhu, je propisao vjenčani dar (mehr) s ciljem obveseljavanja žene, ukazivanja počasti prema njoj i dokidanja nepravde, ponižavanja, potcjenjivanja i krađe imetka kojima…

 • poklanjanje-mehra

  PRVO PITANJE: Selam alejkum brate, cistam ovo najnovije pitanje u vezi mehra na stranici n-um pa mi se probudi sumnja da nismo ispravno postupili. Iako je sad kasno. Bila sam vjencanja i vjenčani dar tokom sklapanja vjenčanje je bio prsten koji sam dobila i kao mehr sam htjela odredjenu sumu novca. Složili smo se da on…

 • Brak između muslimana i nemuslimanke

  Vjenčani dar (mehr) je imetak koji suprug uručuje svojoj ženi zbog zaključivanja bračnog ugovora. Mehr je obavezan i nije dozvoljeno zaključiti bračnu vezu uz dogovor supružnika da se izbjegne mehr, jer Uzvišeni Allah kaže: “I draga srca ženama vjenčane darove njihove podajte; a ako vam one od svoje volje od toga šta poklone, to s prijatnošću…

 • Brak između muslimana i nemuslimanke

  1. Dovite Allahu Sestre i braćo! Ovi savjeti su za vjernike – mušakrce i žene. Pa, oboje, dovite Allahu da učini vaš brak i vašu vezu uspješnom – znamo, kao vjernici, da je svako dobro od Allaha. Nikada nemojte zaboraviti moliti Allaha za tu blagodat, da imate uspješan brak koji počinje na ovom svijetu i nastavlja…

 • Status braka u islamu

  Svevišnji Gospodar, iz Svoje apsolutne mudrosti, sve je stvorio u paru. Uzvišeni Allah kaže: “I vas kao parove stvorili” (En-Nebe, 8); “Neka je hvaljen Onaj Koji je u svemu parove stvorio: u o­nome što iz zemlje niče, u njima samima, i u o­nome što o­ni ne znaju!” (Ja-sin, 36); “I od svega po par stvaramo da…

 • Kada umre dio tebe

  Kada čovjeku umre dijete, Uzvišeni Allah kaže melekima: “Jeste li uzeli dijete Moga roba?” “Da”, odgovore oni. Allah kaže: “Jeste li uzeli plod njegovog srca?” “Da”, odgovore oni. Zatim Allah upita: “Šta je na to rekao Moj rob?” Oni odgovore: “Zahvaljuje Ti i izgovara: ‘Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun! – Svi smo Allahovi i Njemu…

 • Allahove zabrane u pogledu braka

  Zabranjeno je pričati o intimi svoga muža ili žene Islam zabranjuje da muž ili žena pričaju, bilo kome, o onome što se među njima dešava od tajnih stvari, tj. bračnog života i sastajanja, jer onaj ko to čini sličan je, po hadisu Resulullaha sallallahu alejhi we selm, šejtanu i šejtanki, koji se na putu sastaju i…

 • Allahove zabrane u pogledu braka

  O zabrani činjenja nemorala Zabranjeno je činiti nemoral svake vrste, koji se često spominje u Kur’anu imenom ” fevahiš” – razvrat i “zina” – blud, radilo se to između dva spola ili između istih spolova, što je musibet današnjeg vremena, ili se radilo da osoba sama sa sobom to čini na način da svojom rukom ili…

 • Brak između muslimana i nemuslimanke

  Propis o otpadnici od vjere islama (murtedda) isti je kao i propis o ateistkinji. Otpadnikom od islama smatra se, kao što pojašnjavaju islamski učenjaci, ona osoba koja je postala nevjernik nakon što je vjerovala i time izašla iz vjere, svejedno da li je poslije toga prihvatila drugu vjeru ili nije. El-Karadavi naglašava da se pod otpadništvom…

 • Brak između muslimana i nemuslimanke

  Savremene tehnologije iz područja informatičkih znanosti omogućile su olakšano komuniciranje među ljudima, što ima svoje implikacije na ponašanje ljudi i njihove relacije i odnose u svakodnevnom životu. Danas se veze i poznanstva uspotavljaju veoma lahko; na društvenim mrežama u jednom danu čovjek je u mogućnosti da komunicira sa stotinama i hiljadama ljudi, da “sklapa” prijateljstva, da…

 • Brak između sunija i sija

  Musliman treba za životnog saputnika birati bogobojaznu osobu, ispravnog vjerovanja i lijepog morala. Ebu Hurejra prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sa ženom se stupa u brak radi četiri stvari: imetka, porijekla, ljepote i vjere. Uzmi onu koja ima vjeru, jadan ne bio!” (Buhari, 1120/5090; Muslim, 583/1466) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,…

 • Najbolji je onaj ko je najbolji prema svojoj ženi

  Ljudi traže sreću u braku. Maštaju o sretnom i usklađenom braku prepunom sreće, zadovoljstva, harmonije, sklada, poštovanja, potpomaganja na putu istine… I onda se razočaraju kada se suoče sa stvarnošću… Velik je broj problema u braku. To je zasigurno dovoljan razlog da se govori o ovoj veoma bitnoj temi. Ako se tome pridoda činjenica da čovjek…

Back to top button