Hutbe & Dersovi

Naša ljubav prema Poslaniku, s.a.v.s.

Hutba – Bakijska džamija - ( Kenan Musić )

Hvala Gospodaru na brojnim blagodatima Njegovim. Posebno Mu hvala na blagodati vjere, koju je On naselio u našim srcima, i zaista ne bi bili upućeni da nije Njegove upute. Salavat i selam Njegovom posljednjem miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Svjedočim da nema drugog Boga osim Jednoga Jedinoga. Svjedočim da je Muhammed posljednji od Njegovih Poslanika. Molim Gospodara da nas počasti da živimo ovo svjedočanstvo u našim životima, da ga budemo dostojni u našim djelima i da budemo proživljeni u društvu onih koji su svjedočili ovo svjedočanstvo.

Jedne prilike hazreti Omer je došao kod Božijeg Poslanika s.a.v.s., i rekao je:„Allahov Poslaniče, zaista si mi ti draži i od porodice moje i od čitavog imetka mog.“ Božiji Poslanik Muhammed s.a.v.s., ga tada upita: „A Omere, jesam li ti draži od tebe samog?“ Je li ti Poslanik draži od vlastitoga života? Hazreti Omer, koji je u svim svojim izjavama iskren bio, reče: „Ne Allahov Poslaniče, draži sam samome sebi.“ Tada mu je Božiji Poslanik rekao: „Tvoje vjerovanje i tvoj iman neće biti potpuno dokle god ti ne bude Poslanik od svih stvorenja na prvom mjestu bio.“ Hazreti Omer se udaljio od Poslanika i očigledno je duboko utonuo u svoje misli. Nakon nekog vremena se vratio i rekao: „Božiji Poslaniče, tako mi Allaha draži si mi i od mene samoga.“ Tada mu je jedan od ashaba postavio pitanje: „Omere, zbog čega si razmišljao i kakvo je tvoje razmišljanje bilo?“ Omer im je odgovorio: „Utonuo sam u misli i posmislio sam, sutra kada me Allah poživi, trebam li sam sebi više ili Resulullaha s.a.v.s., i onda sam razumio da njega trebam voljeti više nego što volim samoga sebe.“

Možda je u mjesecu, kada obilježavamo rođenje Muhammeda s.a.v.s., u Rebiu-l-evvelu, izuzetno značajano za svakog vjernika, preispitivati vlastiti sistem vrijednosti. Šta mi je bitno? Šta mi je značajno? I kada se sjetimo da je Rebiu-l-evvel ujedno mjesec kada je Gospodar dao da u njemu Poslanik ode, da preseli, da se sjetimo da su posljednje njegove riječi, dok je bio na postelji, da je njegov posljednji vasijet, toliko sadržajan, toliko bitan, nenadmašiv u svakom smislu. Rekao je: „Čuvajte namaz, i one koji su vam povjereni.“

Nema kraćeg načina da se čovjeku kaže čuvaj svoju vezu sa Allahom i pazi kako ćeš prema ljudima. I suština vjerničkog života je sačuvati vezu sa Stvoriteljem i tu vezu pretočiti u život. Živjeti kelime-i-šehadet u svakom harfu koji taj kelime-i-šehadet nosi. Za današnju hutbu ću navesti samo nekoliko prizora. Koliko je onih koji su Resulullahom s.a.v.s., počašćeni bili, pa sa njim živjeli, i ne samo sa njim živjeli za njegovog dunjalučkog života, nego prihvatali ono sa čime je Muhammed s.a.v.s., došao. Koliko su ga oni voljeli, kako su ga oni doživljavali, na koji način su mu to i pokazivali. Ulema nas uči draga braćo, da možemo znati koliko kod Gospodara imamo. Kako ćeš znat šta imaš na ahiretu?

Kaže ulema: „Gledaj koliko je Allah, Njegov Poslanik, koliko je Kur’an, koliko je džamija, koliko je Islam imao kod tebe, toliko ti imaš tamo.“ Sjećate li se Ebu Bekra, kada su na putu hidžre išli Resulullah i Omer. Pa Ebu Bekr ide ispred Poslanika, pa iza, pa ide sa desne, pa sa lijeve strane, kaže mu Resulullah: „O Ebu Bekre, šta ti je, zašto sa desne pa sa lijeve strane?“ Kaže Ebu Bekr: „O Allahov Poslaniče, oni su krenuli za nama, strah me je sustići će nas. Pa idem iza, ako bi nas sustigli, nek ja stradam, jer ja sam samo običan čovjek, a ti si Poslanik koji nosi misiju. Pa pomislim, doći će sa desne strane, pa stanem sa tvoje desne strane, pa pomislim možda je zasjeda ispred, pa odem ispred, ako će nekoga strijela dočekat, neka to budem ja.“ Koja je to ljubav bila.

I zato je Resulullah rekao: „Zatvorite sva vrata gdje su kuće oko džamije Resulullaha bila, osim Ebu Bekrovih vrata, jer ja sam svakome vratio za ono što je on činio prema meni, a Ebu Bekru se nisam odužio.“ Svaka kuća je imala svoja vrata u džamiju, da ne moraju na glavni ulaz ulazit, tako da su ashabi čije je kuća bila uz džamiju mogli ulaziti kroz svoja, Poslanik je naredio da se sva vrata zatvore osim Ebu Bekra. Koliko su ga voljeli, jer su bili svjesni draga braćo, da samo ono što se za Allaha vezuje samo to i ostaje. Ako imaš Allahovu knjigu Kur’an, tvoj odnos prema Allahu je odnos prema Kur’anu. Ako imaš Bejtullah, džamiju, Allahovu kuću, tvoj odnos prema Allahu je tvoj odnos prema džamiji. Koliko su ga samo voljeli.

Jednog od ashaba su uhvatili nevjernici i držali, hoće da ga pogube. Kako je on odgojio svoje ashabe, znao je da će sutradan biti ubijen. Malo dijete se otrgne majci i uđe u naručje tom zatvoreniku. Drži ga on u naručju, mali plače, zna da je on osuđenik na smrt. U najmanju ruku može ucjenjivat, ili reći pustite me ili ću dijete ubit. U najgorem slučaju, ako je pokvaren i ako je odgojen od onih koji siju teror u srcima, prije nego što ga posiju u stvarnosti, mogao je ubit dijete. Pomilovao je dijete po glavi i rekao: „Zar misliš da mu ja mogu naudit?“ A sutra će ga pogubit. Kaže njemu Ebu Sufjan, tada vođa nevjernika, kasnije je primio Islam, kaže: „Da li bi volio da je na tvome mjestu danas Muhammed, a da nisi ti, da si sa svojom suprugom i sa svojom djecom, da li bi danas volio da si sa svojom porodicom, sa svojim imetkom i sa svojom djecom, a da na tvome mjestu bude Muhammed s.a.v.s..“ Tada je on kazao: „Tako mi Allaha, kad bi Resulullaha trebao trn da ubode, a da ja glavu izgubim, ja bih radije da glavu izgubim nego da njega trn ubode“, kaže Ebu Sufjan“ Nisam vidio nikoga da voli nekoga kao što ashabi Muhammeda vole, Muhammeda s.a.v.s.“ I ne samo muškarci, nego i žene.

U bici na Uhudu jedna od žena, muslimanka, učestvuje u bitci, udaraju je mušrici u rane toliko da su je otvorili, vidi se kost, kaže joj Božiji Poslanik: „Ummu Amara, ko može podnijeti to što možeš podnijeti ti, radi Allaha, radi Poslanika?“ Rekla je: „Ne da sam podnijela, nego ću podnositi sve dokle treba.“ Druga žena prilazi poslije bitke i obavještavaju je da joj je babo preselio kao šehid, ona je rekla: „Šta je bilo sa Božijim Poslanikom s.a.v.s.?“ Kažu: „Preselio ti je muž“, ona je opet rekla: „Šta je sa Poslanikom s.a.v.s., jer ja vjerujem da je on od Gospodara došao, vjerujem da ću u džennetskim perivojima biti sa svojim mužem.“ Kada su joj rekli da je Poslanik dobro da je ranjen, ona je rekla: „Tako mi Allaha, svaka nedaća, kada si nam ti Božiji Poslaniče dobro , je lahka.“ Zamisli osobu kojoj se izmaknu stubovi života, gdje su joj babo, muž i brat izuzetno bitni, pogotovo za žene.

Draga braćo, Uzvišeni Allah u Kur’an i Kerimu kaže: „O vjernici, onaj od vas ko se okrene od svoje vjere, ko sa nama nije, zaista će Allah dovesti druge ljude, oni vole Allaha, i Allah njih voli…“. Glavna stvar koju Gospodar spominje za te ljude jeste, da oni vole Allaha i da Allah njih voli. Molim vas u mjesecu Poslanika s.a.v.s., dajte da preispitujemo svoju ljubav prema Božijem Poslaniku s.a.v.s.. Dozvolite sebi trenutke kada ćete razmišljati o tome koliko je vama značajno da sutra imate želje da vas Resulullah s.a.v.s. zagrli. Da imate želju da vas on potapše po ramenu i kaže, ovaj je od mog ummeta, ovaj je živio mojim stilom življenja. Onoliko koliko naša emocija prema Poslaniku s.a.v.s. bude jaka, toliko ćemo živjeti islam u svojoj stvarnosti. Molim Gospodara da nas time počasti. Molim Gospodara da nas zaštiti od svakoga zla. Molim Gospodara da nas počasti svakim dobrom.

DRUGA HUTBA Poštivanje autoriteta

Hvala dragom Gospodaru. Salavat i selam Njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj i plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Molimo Gospodara svi zajedno onako kako nas je okupio u Svojoj kući, da nas tako okupi u džennetu.

Draga braća, za kraj hutbe, u ovom drugom dijelu, jedno upozorenje vama, koji zaista imate izgrađen vjerski identitet. Jedna od najopasnijih stvari koja se može desiti u društvu, jeste da društvo izgubi svoje autoritete. Nažalost posebno mediji danas puštaju svoje avaze i prljave informacije, poluistine, ili potpune neistine, da bi srušile svaki autoritet. Oni koji su probali da nas biološki unište, da nas pometu sa ovih prostora, oni su sami kazali da nikada nije bilo bitno koliko ste oružja imali, nego koliko ste imali ljudi koji izgube jedni u druge povjerenje.

Zapamtite da se sistematski uništavaju svi autoriteti u našem društvu, i tu vjerski autoriteti neće ostati izuzetak. To će se kao proces nastaviti do te mjere ,dokle god se ne naprave pretpostavke specijalnim ratom da niko od bošnjaka nema povjerenje ni u koga u kući. Da se svako sroza i svako je prljav, jer onaj koji je prljav ne može da dozvoli da drugi budu čisti, njegova duša to ne može, jer on zna kuda ide, zna šta radi, i onda sve druge želi da tako opogani, u najmanju ruku svojim jezikom i svojim tvrdnjama.

I ono što bih vas zamolio, imate Kur’anski ajeti koji hoću da ponesete sa sobom, i kada budete razmišljali o vašoj emotivnoj vezi sa Resulullahom s.a.v.s., zapamtite da je to jedan od Kur’anskih principa, objavljanim od Gospodara. Kaže Uzvišeni Gospodar: „Nemojte o vjernici, nemojte da dozivate Poslanika onako kako jedni druge dozivate, nego recite Allahov Poslanik, Allahov Vjerovjesnik, on za Mene i za tebe nije Muhammed…“ Muhammeda, poslanika, nikad ne pozivati prema njegovom imenu, nego reci Muhammed s.a.v.s., Božiji Poslanik. Kod nas naravno hazreti Pejgamber, i zašto to kažemo? Iz poštovanja prema njemu.

Vjerujte da ovo što se nama dešava, može samo donijeti nered, jedan društveni nered koji će nažalosti kako Poslanik s.a.v.s., kaže: „Bojte se smutnje koja će nastupiti gora nego mrkla noć kada se spusti.“ Niko u nikoga nema povjerenje, svako je prljav, jer mali narod kao što smo mi, ne smijemo dozvoliti da jedni drugima budemo neprijatelji. Mi previše dušmana imamo, da bi ti i ja, i jedni drugima bili neprijatelji.

DOVA

Molim Gospodara da nas sačuva sve zajedno. Molim Gospodara da nas upusti sve zajedno. Molim Gospodara da naši jezici govore samo ono što je dobro. Molim Gospodara da naša srca budu čista, da naše misli budu plemenite, da radimo za dobrobit svih ljudi, a posebno naroda kojim pripadamo. Gospodaru, ni jedno djelo nije malo ako Ga ti primiš, pa naš dolazak primi.

IZDVOJENI CITATI

Zapamtite da se sistematski uništavaju svi autoriteti u našem društvu, i tu vjerski autoriteti neće ostati izuzetak, i to će se kao proces nastaviti do te mjere ,dokle god se ne naprave pretpostavke specijalnim ratom da niko od bošnjaka nema povjerenje ni u koga u kući. Da se svako sroza i svako je prljav, jer onaj koji je prljav ne može da dozvoli da drugi budu čisti, njegova duša to ne može jer on zna kuda ide, zna šta radi, i onda sve druge želi da tako opogani, u najmanju ruku svojim jezikom i svojim tvrdnjama.

Islamski Forum
Back to top button