Džinni & Urok

Liječenje i zaštita od uroka

Liječenje uroka može se podijeliti na dva načina

Ako je osoba koja je urekla poznata, od nje se traži da se okupa, a zatim se tom vodom urečeni polije otpozada i Allahovom voljom će ozdraviti. Od Ebu Umame ibn Sehla ibn Huzejfe se prenosi da je rekao: “Moj otac Sehl kupao se u Harri. Skinuo je svoj ogrtač, dok ga je Amir ibn-Rebi’a gledao. Sehl je bio jako bijele puti i lijepe kože. Amir je rekao: “Do danas nisam vidio ovako lijepu kožu ni kod pokrivene djevice.” Istog momenta Sehla je uhvatio žestok bol.
Obavijestili su Poslanika, s.a.v.s., o njegovom stanju: kazali su da ne može podići glavu. Poslanik, s.a.v.s., ih je upitao: “Sumnjate li na koga?” “Na Amira ibn-Rebi’u.” Poslanik, s.a.v.s., ga je pozvao i rekao mu: “Zbog čega ubijate svoju braću? Što ga nisi blagoslovio? Operi se za njega.” Na to je Amir oprao lice, ruke, laktove, koljena, noge i potrao se ispod košulje. Tu vodu je stavio u posudu i njome polio Sehla otpozada. Istog momenta Sehl je ozdravio.”1

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Urok je istina i da je nešto drugo preteklo Allahovu odredbu, pretekao bi je urok, pa ako neko zatraži od vas da se opere, neka to učini.” 2

Od Aiše, r.a., se prenosi da je rekla: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., mi je naredio (naredio nam je) da učimo rukju za urok.” 3

Od Aiše, r.a., se prenosi da je rekla: “Osobi koja je uzrokovala urok treba biti naređeno da uradi “vuduu” (pranje, abdest), a zatim osoba koja je urečena treba da se sapere tom vodom.”4

Za otklanjanje efekata uroka učiti ajete zaštite i dove Allahovog Poslanika, s.a.v.s.5 (staviti ruku na glavu urečenog ili bolno mjesto).

Ajeti zaštite: El-Fatiha, Ajetul-Kursija, El-Felek, En-Nas.

Dove:

“Bismillahi jubrike, min kulli da’in ju’zike, ve min šerri hasidin iza hased, ve min šerri kulli zi ‘ajnin.” (Učiti tri , pet, sedam ili devet puta)

“Bismillahi erkike, Allahu ješfike, min kulli dain ju’zike ve min kulli nefsin ev ajnin hasidin Allahu ješfike.” 6 (Učiti pet ili sedam puta)

“Allahumme rabben-nasi ezhibil be’se vešfi enteš-Šafi la šifa’e illa šifa’uke šifa’en la jugadiru sekamen.” (Učiti sedam puta)

Spomenute ajete zaštite ili dove naučiti na vodu tri puta, a zatim tu vodu sasuti na glavu urečenog otpozada. Allahovom voljom će doći do izliječenja.

Zaštita od uroka

Generalno, zaštita od uroka je praktikovanje Allahu d.ž., dragih dijela a izbjegavanje činjenja onoga što je On učinio zabranjenim. Ipak, među mnogima, neki vidovi zaštite se mogu izdvojiti:

1. Sakriti, odnosno ne isticati ljepote i blagodati koje mogu biti predmetom uroka
2. Učiti El-Fatihu, Ajetul-Kursiju, El-Felek, En-Nas i preporučene dove s nijetom zaštite.
3. Učiti: “Tražim zaštitu Allahovim savršenim govorom od zla koje je stvorio.”7

Prenosi se od Ibn-Abbasa, r.a., da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., je tražio zaštitu kod Allaha za Hasana i Husejna. Rekao je: “Vaš otac (Ibrahim) je tražio zaštitu kod Allaha za Isma’ila i Ishaka riječima:
“E’uzu bi kelimatillahit-tammeh min kulli šejtanin ve hammeh ve min kulli ‘ajnin lammeh!”8 (Tražim zaštitu Allahovim savršenim govorom od zla svakog šejtana i otrovnog insekta, i od zla oka, uroka.)

Čovjek može ureći svoju suprugu diveći se njenoj ljepoti. Stoga bi, kao preventivnu zaštitu, trebao da joj zatraži blagoslov od Allaha, d.ž., riječima: “Allahumme barik fiha.”

Ako čovjek osjeti da bi mogao ureći nekoga, njegov imetak ili porodicu treba reći: “MašaAllahu la havle ve la kuvvete illa billah.“9 (Desit će se samo ono što Allah odredi, nema snage ni moći osim kod Allaha)

Primjeri

Dešavanje uroka nije nepoznata pojava, čak ni među onima koji vjeru ne smatraju okosnicom njihova življenja. Ali, malo je onih koji urok poiminju kroz znanje potkrijepljeno kur’ansko-sunnetskim tekstovima, a prožeta praktičnim slučajevima. Na urok se ne gleda sa potrebnom ozbiljnošću, što dalje rezultira nedovoljnim traženjem zaštite od ovih, nekada i smrtonosnih strijela i što, naravno, za posljedicu ima česte refleksije uroka na pojedince ili zajednicu, društveno dobro.

U narodu je uvriježeno mišljenje da su efekti uroka bezazleni, i shodno tome im se i prilazi. Požalili su mi se roditelji dječaka koji je iznenada oslijepio. Dječak je imao četiri ili pet godina i prije nego što mu se javila pomenuta bolest, bio je zdrav poput bilo kog drugog djeteta. Prvo što sam na njemu primijetio kada sam ga vidio bile su izrazito svijetle oči. Plave, ali svijetle, prozirne, bez jasnih obrisa, kao mrtve. Sljepilo nije bilo potpuno ni stalno. U vremenu kada bi vidio, vidio je samo obrise, ali se to naglo i bez povoda mijenjalo i dovodilo do iznenadne zasljepljenosti (kao kada ljudi ne mogu vidjeti zbog toga što gledaju u jaku svjetlost ili sunce, samo što se kod dječaka takvo stanje dešavalo bez ikakvog povoda, neovisno o periodu dana, o izloženosti svjetlu ili nečemu drugom). U početku sam mislio da je ta boja prirodna boja njegovih očiju, ali sam se poslije razuvjerio. Nakon proučene rukje i terapije prskanja vodom (sa naučenom rukjom), u periodu od nekoliko dana, dječak je progledao, iznenada kako je i oslijepio, i boja njegovih očiju se promijenila u potpunosti. Zahvala pripada samo Allahu, dž.š.

Iz knjige Kur’anska hamajlija
Autor: Almin Omerašević

Fusnote:

Ahmed III/ 486; Malik, 1811 ; En-Nesai; lbn-Madže; Albani u Sahihul-Džami rekao da je sahih, 3908 i u EI-Miškatu, 4562.

2. Muslim, V/32.

3. Buhari, 5297.

4. Ebu Davud, 3382; Albani je rekao da je sahih, 3282 Sahih Sunen Ebi-Davud.

5. Vidjeti Vehid Abdusselam Bali, Oštri mač u borbi protiv zlih sihirhaza, str, 144.

6. Od Ebu Se’ida se prenosi da je Džibril došao Poslaniku, s.a.v.s., i rekao: “O Muhammede, jesi li bolestan?” On je odgovorio: “Da.” Džibril je rekao: “S imenom Allaha zaštićujem te od bilo koje štetne bolesti, od zlih duhova i od urokljivog oka ljubomorne osobe. Zaista, Allah osigurava tvoj lijek i Njegovim imenom ja te čuvam od njih.” Muslim.

7. Muslim, 4881; (vidjeti i) Et-Tirmizi, 2060; Ebu-Davud, 4737; Buhari, 3371.

8. Buhari, 3120.

9. Osnova ove zaštite je 39. ajet iz sure El-Kehf: “A zašto nisi, kad si u vrt svoj ušao, rekao: “MašaAIIah” – moć je samo u Allaha!” Neki osporavaju ovaj vid traženja zaštite, smatrajući da slučaj uništenja vrta čovjeku o kome je riječ nije posljedica uroka nego nevjerovanja: “l propadoše plodovi njegovi i on poče kršiti ruke svoje žaleći za onim što je na njega utrošio – a loza se bijaše povaljala po podupiračima svojim – i govoraše: “Kamo sreće da Gospodaru svome nisam smatrao ravnim nikoga!”” (EI-Kehf. 42)

Islamski Forum
Back to top button